XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. szeptember 25. Eufrozina, Kende

Ember esélyegyenlőségi díj NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Az Ember esélyegyenlőségi díjat 2009-ben hozta létre a XIII. Kerületi Önkormányzat. Olyan emberek tevékenységét ismerjük el ezzel a díjjal, akik  hozzáállásukkal, hétköznapi cselekedeteikkel sokat tesznek az esélyegyenlőség érvényesüléséért a XIII. kerületben.

„Nemes önbizalom, de ne az önhittség

Rugói lelkedet nagy célra feszítsék,

Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,

Ember lenni mindig, minden körülményben.”

(Arany János)


A díjazottak:

2017.

néhai Bodorné Farkas Zsuzsanna

Életpályáját gyógypedagógusi hivatásának és lakóhelyének szeretete, valamint a tanítványai és a lakótársai iránti önzetlen segítőkészség jellemezte. 1974-től pedagógus, gyermekvédelmi felelős, oktatásvezető, mellette pedagógus szakszervezeti titkár és gyámhivatali hivatásos gondnok volt. 2006-ban, mint igazgatóhelyettes vonult nyugállományba. Ezt követően még több időt és energiát szánhatott a Dagály utca környékére, ahol közel 50 éven át lakott. 1998-tól kerületi önkormányzati képviselő, ötször választották újra. Előbb az Oktatási, Kulturális és Sport, majd a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság tagjaként tevékenykedett. Tagja volt a Lokálpatrióták Egyesületének és az Angyalföldi Polgárőrségnek. Életének 70. évében tragikus hirtelenséggel távozott el közülünk.

Hajdú Györgyné

 1983-ban végzett a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán. 1986-ban a Műszaki Főiskolán villamosipari műszaki tanári diplomát szerzett. 10 évig tanított fizikát és technikát az Országbíró Lakótelepi Általános Iskolában. Osztályfőnök, a kerületi fizika munkaközösség-vezető, majd 1993-tól igazgatóhelyettes lett. 9 évig dolgozott a Pedagógiai Kabinetben, majd 2005-től már igazgatóként. Ezt követően az önkormányzat Művelődési, Ifjúsági és Sport Osztályát vezette. Egész pályafutása a gyermekek és a pedagógusok szolgálata jegyében telt. Szakmai elhivatottsága vezetőként egyaránt megmutatkozott. Az élethosszig tartó tanulás eszméjét a saját példájával népszerűsítette és folyamatosan szorgalmazta.

2016.

Lombosné André Adrienn

Nyugdíjas pedagógus, szakszervezeti titkár . Az Ady Endre Gimnáziumban töltött évei alatt diákjai nem csak szakmai felkészültségében lehettek biztosak, gyorsan megtapasztalták, hogy különféle ügyes-bajos dolgaikkal is bátran fordulhatnak hozzá. Hátrányos helyzetű diákjainak megsegítésére minden követ megmozgatott, mindig igyekezett a legoptimálisabb megoldást megtalálni. Közvetlen, megnyerő személyisége is hozzájárul ahhoz, hogy volt tanítványai évek, évtizedek távlatából is felkeresik, beszámolnak neki életük alakulásáról. A közösség iránti elkötelezett felelősségérzetét ismerték fel kollégái, amikor szakszervezeti titkárrá választották. Ezt a feladatát mind a mai napig szakszerűen, teljes odaadással végzi. Tevékenységének középpontjában a pedagógusok helyzetének jobbítása áll.

Vörösné Jánosi Katalin

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársa, a Dagály utcai könyvtár vezetője. 1986-tól a XIII. kerületi Dagály utcai könyvtár könyvtárkezelője, csoportvezetője, 1999 óta pedig vezetője. Elsőként, számítógépes katalógussal és kölcsönzéssel várta látogatóit. Vezetése alatt, 2012 nyarán, a fővárosban elsőként a Dagály Strandon nyitottak strandkönyvtárat. Rendszeresen szervez a könyvtár kiemelt rendezvényeihez kapcsolódó programokat: játékkiállítással egybekötött retrópartit a legendás lemezárugyár dolgozóival és játékgyűjtők közreműködésével, Kire ütött ez a gyerek? címmel gyereknevelést segítő foglalkozássorozatot, Ismert házak – ismeretlen fotókon címmel pedig kiállítást lakossági fotókból, melyeket digitalizálást követően a könyvtár honlapján is elhelyeztek. Évek óta szervezője és oktatója az idős olvasók számára szervezett számítógéphasználó-képző foglalkozásoknak.

2015.

Bőhm Zsuzsanna

Életét végigkíséri a másokon való segítés. Korábban a SZÜV-nél, utóbb, nyugdíjba vonulásáig hivatásos szociális munkásként sokat tett a hátrányos helyzetű emberekért, a leszakadók felzárkóztatásáért. Nyugdíjba vonulása óta tevékenyen részt vesz a lakóterületi karitatív munkában. Tagja volt az ASZE elnökségének, jelenleg az ASZE felügyelőbizottságának. Szenvedélyesen, gyakran nagy átéléssel képviseli az elesett emberek életét, életútja, kerületünkben kifejtett tevékenysége alapján méltán részesül az esélyegyenlőségi díjban.

Gál Kálmánné, Ildikó

Az Árpád-hídi lakótelepen él, meghatározó társadalmi munkása a szűkebb és tágabb értelemben vett lakókörnyezetének. Komoly szervezőmunkát végzett az ASZE megalapításánál. Annak létrejötte után egyik vezetőségi tagjaként lelkesen dolgozott a boltok működőképességéért, és hogy a lakosság korán jusson hozzá a legalapvetőbb élelmiszerekhez.  Hozzáállása a közösségi munkákhoz példaértékű, és mint ilyen, példaként is állítható a jó szándékú, tenni akaró emberek elé. Jelenleg is aktív tagja a kerületi polgárőrségnek és az ASZE felügyelőbizottságának. Közéleti munkásságának meghatározó része az elesettek felkarolása.

2014:

Nagy Erzsébet

Az Éjféli Kiáltás Misszió vezetője. A szervezet fő feladata a szociálisan rászorulók természetbeni támogatása. Az ún. „morzsavásárok” tartásával az állampolgárok nagyon kedvezményes áron jó minőségű termékhez, főleg ruházathoz juthatnak. A fiataloknak nyelvet tanítanak, játékos német foglalkozásokat tartanak óvodásoknak. Elsőként vállalták fel a tartós munkanélküliek 30 napos foglalkoztatását. További egy év támogatással segít azoknak, akik képtelenek a munkaerő piacon elhelyezkedni. A kitüntetett az átadást követően elmondta, hogy ezentúl is felelősségének érzi, hogy segítsen az önkormányzat és az egész kerület ilyen irányú tevékenységében.

Dr. Papp Ibolya

Három szakvizsgával rendelkező kerületi háziorvos, számos kerületi család ellátásról gondoskodik. Ez a feladat nemcsak orvoslást, hanem az emberek lelki segítését is szolgálja. Korrekt és szakmailag felkészült orvos. Mindig segítőkész, bármilyen időpontban türelmesen vizsgálja meg a beteget. Nyitott az új módszerek iránt, és kedves határozottságával segíti a gyógyulást. Legtöbb betegét jól ismeri, több helyen már családtagként fogadják, és szívesen fordulnak hozzá jó tanácsért. Megköszönve az elismerést a díjazott a prevenció szükségességét hangoztatta, mint mondta sokak egészségét javíthatjuk ezáltal, de nem kell szégyellni nekünk menni a beteghez akár otthonukban is megkeresni őket.

2013:

Szloboda József, lelkész

Budapest-Angyalföldi Református Egyházközség lelkipásztora Szloboda József, aki 1990-tôl tölti be az egyházközség vezető lelkipásztori tisztét. Ebben az időszakban -1996-98-ig - ment végbe a templom teljes belső felújítása. Rendszeresen szerveznek gyermektáborozásokat, kulturális programokat. Munkásságára végig jellemző a segítségnyújtás, mások támogatása, gyámolítása, az egyházközség összekovácsolása. Fontosnak tartja, hogy idősekkel törődjenek és szeretettel bánjanak. 1995 óta működő XIII. kerületi Szociális Kerekasztal vezetője, ez idő óta a kerület szociális életében is aktívan részt vesz.

Dr. Rente Judit, kerületi gyermekorvos

12 éve lakik a XIII. kerületben, és 24 éve dolgozik házi gyermekorvosként a Révész Utcai Gyermekrendelőben. Mindig is fontos volt számára, a betegségek gyógyítása mellett a prevenciós munkája. 1995-től kollegiális vezető Ifjúság- és iskolaorvos a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában, a Csupa-csoda Óvodában (Hegedüs Gyula 123-125.)
Három éve a Tűzoltó Utcai Gyermekklinika alapítványának munkáját is segíti. A védőnői hálózattal együttműködve évek óta aktívan támogatja a kerület családi egészségnapi programjait, rendezvényeit. Anyatejes Világnap és kerületi világnap rendszeres szervezője és egyben kezdeményezője volt.


2012:

Suba Lajosné

Egész életében a XIII. kerületben lakott. A városrészt nem kizárólag lakóhelyének, hanem hazájának is tekinti. Nyugdíjas éveiben is aktív életet él. A rá jellemző lelkiismeretességgel, pontossággal és odaadással képviseli a XIII. kerületben élő nehéz helyzetben lévő családok, nyugdíjasok érdekeit. Empatikus érzékkel megtalálja a segítségnyújtás formáját, majd érdemben is segít. Részt vesz az Angyalföldi Szociális Egyesület életében, az első szociális bolt nyitása óta a bolthálózat munkájában. Idős kora ellenére aktív. Példát mutat az embereknek, hogy a nyugdíjas éveket, hogyan lehet derűvel és sok emberen segítő munkával eltölteni.

Csépányi Gabriella

Tíz év óta a Diótörés Alapítvány kuratóriumának elnöke. Nyitott az új dolgok iránt, folyamatosan pályázatokkal igyekszik gazdagítani az alapítvány munkáját. Elkötelezett szociális munkás. Az alapítvány kerületünkben 2005-ben kezdte meg a tevékenységét. Részt vesz a hajléktalanok ellátásában. A nappali melegedőben és a tartós munkanélküliek részére foglalkozásokat szervez. A XIII. kerületben élő volt állami gondozottak érdekeit képviseli, a hajléktalanná válásukat igyekszik megelőzni. Személyisége, elkötelezettsége a gyakorlati szociális munkához példamutató. A halmozottan hátrányos helyzetű, gyakran kilátástalan helyzetben élő fiatalokat, munkanélkülieket, hajléktalanokat segíti, velük közösen, de hangsúlyozottan nem helyettük cselekedve.


2011:

Szabó Jánosné Ági


Az Angyalföldi Mozgássérült Szervezet alapítóinak egyike, mivel betegségéből adódóan mindig a hozzá hasonló embereken szeretett volna segíteni. A kezdetben 12 fővel indult szervezet 1979 óta működik, ma a Mozgássérültek Budapesti Egyesületéhez csatlakozva.  A szervezet vezetését 2004-ben vállalta el, napjainkban 90 tagot számlálnak. Név szerint személyesen ismeri a tagokat, követi életútjukat, jelenüket, örömeiket, gondjaikat. Rá vall, hogy mindezt a tevékenységet társadalmi munkában végzi. Pályázatokat ír, színvonalas klubnapokat szervez havonta. Közösen kirándulnak, művelődnek. Pezseg az élet a klubban. Munkáját szerényen, kitartóan végzi. Ebben segíti öniróniája, jó humorérzéke, pozitív gondolkodásmódja, amit a környezetére is sugároz.

Csukáné dr. Jónás Ilona

A több, mint 10 éve alakult Gyertyafénykeringő Klub elnökeként lelkes szervezője volt az idős emberek magányának feloldását segítő klub programjainak. A XIII. kerület nyugdíjas lakói részére a klub vezetőjeként hosszú időn át szervezte a hagyományos, vasárnap délutánonként megtartott zenés-táncos rendezvényeket. Emellett a klubtagok részére rendszeresen szervezett kirándulásokat, múzeumlátogatásokat, egyéb kulturális programokat. Kapcsolatot ápoltak - és a klub ápol ma is - a Békéscsabai Jamina Klubbal, a XIII. kerület idős lakói jártak is a vidéki városban. Viszonzásképpen a békéscsabai nyugdíjasokat is vendégül látták az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban. A több mint százfős klubtagság részére évente három alkalommal rendeztek bálokat. Fiatalos lendülettel, jókedvvel, lelkesedéssel szervezte igazi közösséggé a klub tagságát.

 

2010:

Dinnyés István


Közgazdász és sport menedzser. Labdarúgó edző, játékvezető, túravezető. Az Angyalföldi TTE és Volánbusz Egyesületek szakosztályvezetője több évtizede. A XIII. kerület Természetjáró Bizottságának vezetőségi tagja. Tagja az Angyalföldi Egyesületnek, a Békeszövetségnek, az „Acélhang” énekkarnak és az „Őszikék” Idősek klubjának. Túrákat szervez minden korosztály számára. Célja a XIII. kerület lakosainak egészségmegőrzése. Az ifjúság körében „Angyalföldi Kupa” sorozatot rendez 3x10 túrával. A természet megismertetése, szeretete a hivatása. Az önként vállalt, díjazás nélküli tevékenységét számtalan budapesti és országos elismerés jelzi. Víg kedélyű, optimista, előre tervező ember, aki közössége szeretetét bírja. Azt vallja, hogy szeretni kell az embereket: értük kell tenni és nem ellenük. Ars poeticája: A természetjárás a mi lényünk, ahol megszűnnek a korlátok, az idő és eltörpülnek azok a fogalmak, mint a fáradtság, vagy az ismeretlentől való félelem.

Vigyázó Miklós


A Vendéglátóipari Szakiskolában ipari tanulóként szakács képesítést szerzett, s egy ideig a szakmában helyezkedett el. Érettségi után jelentkezett az esztergomi Katolikus Hittudományi Főiskolára, 1978-ban pappá szentelték. Nagymaros, Pilisvörösvár és a Nógrád megyei állomáshelyek után 1992-ben a XIII. kerületi Szent Mihály templom plébánosává nevezték ki. 2000-től esperes, 2005-től protonotárius kanonok. Az elesett, hátrányos helyzetű emberekkel már korán összehozta az élet, hiszen lelkipásztori tevékenységét megelőzően három évig a Csalogány utcai Gyógypedagógiai Intézetben dolgozott nevelőként. Fogyatékkal élő fiatalok között tevékenykedett. A templomban mindenkit egyforma közvetlenséggel fogad, legyen az hívő, vagy templomba nem járó ember, az ajtó mindenki előtt nyitva áll. Ismert humora sok feszültséget képes feloldani. A rászoruló, sokgyermekes családok támogatása, a gyermekek táboroztatása mellett közösségteremtő tevékenységével segíti az egyedül maradt embereket, aktívan részt vesz a LEA Alapítvány munkájában, ahol a gyermekvállalás időszakában várandósan vagy kisbabával nehéz helyzetbe került fiatal nőknek és gyermekeiknek nyújt segítséget a jobb életesély megteremtésére.


2009:

Szigetvári Gabriella

Az énekesnő az 1972-es Ki Mit Tud-ot tekinti pályája kezdetének. Három évvel később a Csehszlovákiában rendezett Líra-fesztiválról díjjal tért haza – a magyar indulók közül egyedüliként. Lelkesedése, elhivatottsága töretlen. Több, mint egy évtizede folytatja a lakosság körében a szórakoztató kultúra terjesztését. Szeretettel, hozzáértéssel azokat a fiatalokat tanítja a szép magyar kiejtésre, hangképzésre, akik az előadóművészetet választották hivatásuknak. Műsorokat szervez. A kerületi rendezvények aktív, lelkes kitalálója, szervezője, műsorvezetője. Az előadásokat különböző angyalföldi házak udvarában tartják. Házhoz viszi a kultúrát a kerület lakosainak. Motivációja, hogy segítsen azoknak az idős, beteg, nyugdíjas embereknek, a munkanélkülieknek szórakozáshoz jutni,  akiknek nem telik színházra, viszont szívesen megnézik. Angyalföldről indulót írt, amelyet egy általános iskolánk tanulói elő is adtak.

Freud Andor

Több mint 60 éve XIII. kerületi lakos, Angyalföld „őslakosa”. Nyolc éven át a Polgármesteri Hivatal Okmányirodájának információjában dolgozott. A rábízott munkát és feladatokat energikusan, pontosan, lelkiismeretesen, a közösséget szolgálva, mindenki megelégedésére, a legjobb tudása szerint végezte. Ismereteit bővítette, gyarapította, azokat közreadta, megosztotta a polgárokkal. Mindig meg kívánt felelni az újabb elvárásoknak, ki akarta találni a fel nem tett kérdésekre is a válaszokat. Emberséges, szolgálatkész hozzáállásával, megnyilvánulásaival nem tett különbséget ember és ember között. Tolerálni tudta felgyorsult világunkban az emberi türelmetlenséget, megértő volt az olykor elutasító, távolságtartó magatartással szemben is. Segítőkészségével példát mutatott munkatársainak, szűkebb és tágabb környezetének egyaránt.