XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. szeptember 25. Eufrozina, Kende

Közterület-felügyelet NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

A közterület-felügyelet közérdekű adatai az oldal alján tekinthetők meg.

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet a képviselő-testület 39/2012. (IV. 12.) Ö. K. számú határozata alapján 2012. július 1. napján jött létre, önálló költségvetési szervként. Ezzel egyidejűleg megszünt a Fővárosi Közterület-felügyelet XIII. Kerületi Alközpontja, amely a fővárossal kötött megállapodás alapján 2001 áprilisától szolgálta a XIII. kerületben élők nyugalmát, a közterületek rendjének fenntartását.
A XIII. Kerületi Közterület-felügyelet működésének részleteit a 20/2012-es önkormányzati rendelet szabályozza.

A Felügyelet létszáma 49 fő: ebből huszonheten közterület-felügyelők, tizenhat a  segédfelügyelők létszáma, és hatan látják el a szervezet működésével kapcsolatos szervezési, irányítási, adminisztratív és logisztikai feladatokat.


A Felügyelet az év minden napján 24.00 órás ügyeletet működtet a központjában, és járőrszolgálatot folytat a XIII. kerület közterületein. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a közterület-felügyelői intézkedések során készült fényképfelvételek kiadására vagy megküldésére a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény nem ad lehetőséget. Az intézkedéssel érintett személy, vagy megbízottja azonban minden nap 08.00-18.00 óra között, személyi azonosságának, illetve megbízásának igazolását követően megtekintheti az ügyében készült fotókat a Felügyelet Ügyeleti és információs csoportjánál,  a Hajdú utca 29. szám alatt (bejárat a Fáy utca felől!).

Fontos, hogy az önkormányzat videokamerás térfelügyeleti rendszerén keletkezett felvételek őrzésére a közterület-felügyeletről szóló, idézett jogszabály csak 8 nap időtartamig ad lehetőséget, ám a felvételek tárolása ennél rövidebb ideig is tarthat. A rendkívüli eseményekhez kapcsolódó felvételeknek a rendszerből történő mentése érdekében kérjük, hogy a felvétel mentésére vonatkozó igényt az eseményt követő legrövidebb időn belül jelezzék a Felügyeletnek. A felvételek nem adhatók ki, felhasználásukra az ügyfél által tett feljelentés keretén belül nyílik lehetőség.

Az önkormányzat tulajdonában lévő térfelügyeleti rendszer kameráinak műszaki adatait, és az alkalmazásukkal kapcsolatos legfontosabb adatokat ide kattintva tölthetik le, a kamerák felszerelési pontjait ide kattintva tekinthetik meg honlapunk látogatói.

A kamerák által felügyelt közterületről a következő tájékoztatást adjuk.

A rendszerbe szervezett kamerák 360 fokban forgathatóak, táv-vezérelhetőek. A kamerák által felügyelt közterület nagysága, határai a napszaktól függően változnak. Jó fényviszonyok mellett a kamerák felszerelési pontjuktól 80-100 méteres távolságig szolgáltatnak értékelhető adatokat, a megfigyelt területen bekövetkező események észlelhetőségét azonban befolyásolják az időjárási körülmények (köd, eső, havazás, stb.), a területen található bokrok, fák lombozata, a kamera látóterében elhaladó nagyméretű járművek, esti és éjszakai órákban a megvilágítási viszonyok.

A területfelelős közterület-felügyelői csoport fontosabb adatait ide kattintva tekinthetik meg látogatóink.


A szervezet feladatainak teljesítése  során szoros együttműködést valósít meg a polgármesteri hivatal osztályaival, az önkormányzat tulajdonában lévő videokamerás térfelügyeleti rendszer operációs központjával, valamint a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Közterületi divíziójának parkolásfelügyelői-, és parkgondnoki hálózatával.  A Felügyelet együttműködési megállapodásokban rögzített kritériumok alapján együttműködik  a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatósággal, a BRFK XIII. Kerületi Rendőrkapitánysággal, valamint az Angyalföld Polgárőr Egyesülettel.

A Felügyelet vezetője Fábián-Brocskó Márta.

A felügyelet-vezető minden hónap első hétfőjén 08.00-tól 12.00 óráig, és minden hónap utolsó csütörtökjén 12.00-től 16.00 óráig tart fogadóórát. Természetesen ettől eltérő időpontban is a kerület lakosainak rendelkezésére áll a +36/30-460-9355, vagy a 359-9419 telefonszámon előzetesen egyeztetett időpontban.

A kerületi közterület-felügyelet létrejöttével, jogállásával, feladataival, eljárásaival kapcsolatos legfontosabb információkat a Mit kell tudni a közterület-felügyeletről? című kiadvány tartalmazza, amit ide kattintva nyithatnak meg a téma iránt érdeklődők.


A XIII. Kerületi Közterület-felügyelet által elszállíttatott járművek adatai

A Fővárosi Közterület-felügyelet XIII. Kerületi Alközpontja által, 2012. július 1. előtt  elszállíttatott járművek adatai a Fővárosi Közterület-felügyelet honlapján, ide kattintva nézhetők meg.

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet által, 2012. július 1 napja után elszállíttatott gépkocsik adatait ide kattintva tekinthetik meg látogatóink.

Kerékbilincselést követően, 48 óra elteltét követően elszállíttatott gépjárművek adatai ide kattintva tekinthetők meg.

Közterület-felügyelet hírei

Betartsuk-e a hatályos jogszabályokat?

Az elmúlt napokban számos olyan hír látott napvilágot a médiában, amely alkalmas a közterület-felügyeletek munkájához elengedhetetlenül szükséges társadalmi bizalom gyengítésére, a szervezet jogszerű működésének kétségbe vonására. A hangulatkeltés eredményeként a lakosság részéről sokan kértek tájékoztatást arról, hogy a kerületi közterület-felügyelet tevékenységére vonatkoztathatók-e az elhangzott negatív minősítések, és érdemes-e megfontolni egyes megszólalóknak a kivetett bírságok befizetésének megtagadására vonatkozó felszólítását?

Tovább

Mérlegen a közterület-felügyelet

Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet vezetője a képviselő-testület március 9-iki ülésén számolt be a szervezet elmúlt évi munkájáról, a végrehajtott szakirányú feladatokról. Beszámolóját a testület tagjai egyhangú szavazással fogadták el.

Tovább

Kemény január – maradandó tapasztalatokkal

Idén januárban két héttel tovább tartott az az időszak, amikor az átlaghőmérséklet mínusz 5 fok alatt volt, mint az 1981-2010 közötti 30 éves időszakban. Az ország számos településén több mint harmincéves hidegrekordok dőltek meg. 1985 óta nem volt ilyen hideg a január Magyarországon, az 1901-től tekintett rangsorban pedig a tizedik leghidegebb volt a 2017-es január havi országos átlaghőmérséklet – állapítja meg az Országos Meteorológiai Szolgálat elemzésében.

Tovább
További közterület-felügyelet hírek

Közérdekű adatszolgáltatás

Közérdekű adatok   

Közadattárra vonatkozó tudnivalók

Egységes Közadatkereső Rendszer


A közérdekű adatok közzétételének jogszabályi alapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) IV. fejezetében foglaltak. A közzététel tartalmának és formájának kialakítása során az Adatközlő az Infotv. 1. mellékletét, továbbá a még hatályban lévő (közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló) 305/2005. (XII.25.) Kormányrendelet, valamint (a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló) 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet vonatkozó előírásait is figyelembe vette.


I. Szervezeti, személyzeti adatok
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
III. Gazdálkodási adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok


1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1. Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos megnevezése:

Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet

Postacíme:
1131 Budapest Hajdú u. 29.

Telefonszáma:
+36-1-359-9419

Faxszáma:
+36-1-359-9419


Központi elektronikus levélcíme:
ktf-ugyelet@bp13.hu

Központi honlap címe:
http://www.budapest13.hu/13kerulet/xiii-keruleti-kozterulet-felugyelet

 
Ügyfélszolgálat  elérhetősége:
+36-1-359-9419

Helye:
1131 Budapest, Hajdú u. 29.

Ügyfélfogadás rendje:
Minden nap: 08.00-18.00 óráig


1.1.2. Szervezeti struktúra

 

A XIII. Kerületi Közterület-felügyelet szervezeti ábrája megtalálható és letölthető a szervezet honlapján A Közterület-felügyelet alapdokumentumai című dobozban található Szervezeti és Működési Szabályzatban


1.1.3. Szervezet vezetője:

Felügyelet-vezető
Fábián-Brocskó Márta

tel:  +36-1-359-9419
fax: +36-1-359-9419
e-mail: brocskomarta@bp13.hu

1.2. A felügyelt költségvetési szervek
Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

1.3. Gazdálkodó szervezetek
Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

1.4. Közalapítványok
Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

1.5. Lapok
Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

Tulajdonos:
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Elérhetőségek:
1139 Budapest, Béke tér 1.
+36 1 452-4100
e-mail: onkorm13@bp13.hu,

            
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13:30-18:00
Szerda: 08:00-16:30
Péntek: 08:00-11:30

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

                                                
2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közterület-felügyelet feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok a szervezet honlapján, http://www.budapest13.hu/13kerulet/xiii-keruleti-kozterulet-felugyelet a „Fontosabb jogszabályok” elnevezésű dobozban találhatóak.

A Szervezeti és Működési Szabályzat a szervezet Alapító okiratával együtt megtalálható, letölthető a szervezet honlapján a XIII. Kerületi Közterület-felügyelet alapdokumentumai dobozból

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

2.3. Közszolgáltatások

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

2.4. A szerv nyilvántartása

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

2.5. Nyilvános kiadványok

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

2.6. Döntéshozatal, ülések

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.


2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az adatközlő esetében nem értelmezhető..

2.8. Pályázatok

2.8.1. Közbeszerzés 

2.9. Közérdekű adatok igénylése

Az Adatközlő közérdekű adatairól írásbeli tájékoztatást ad az Adatközlő ügyfélszolgálatán félfogadási időben benyújtott vagy az Adatközlő fentiekben megjelölt elérhetőségein, postai vagy elektronikus úton megküldött kérelemre, az Infotv. 28.§ - 31.§ rendelkezéseinek megfelelően. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében a felügyelet-vezetője illetékes.

A közérdekű adatok igénylésére vonatkozó részletes szabályokat a szervezet honlapján, http://www.budapest13.hu/13kerulet/xiii-keruleti-kozterulet-felugyelet „A Közterület-felügyelet közérdekű adatai” doboz tartalmazza.

Kérelem közérdekű adat megismeréséhez: a  szükséges formanyomtatvány megtalálható és letölthető a szervezet honlapján A Közterület-felügyelet közérdekű adatai dobozból

III. Gazdálkodási adatok


3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.


3.2. Költségvetések, beszámolók

3.2.1. Éves költségvetések

 A   költségvetések  és beszámolók  megtalálhatók  az alapító önkormányzat honlapján, a Közérdekű adatszolgáltatás rovatban: http://www.budapest13.hu/onkormanyzat/kozerdeku/kozerdeku-adatszolgaltatas

 
3.3. Működés

3.3.1. A foglalkoztatottak

Foglalkoztatottak létszáma(engedélyezett létszám) : 49 fő

Felügyelet-vezető:  1 fő

Jogtanácsos:            1 fő

Közterület-felügyeleti járőr csoport:             29 fő

(15 fő közterület-felügyelő, 16 fő segédfelügyelő)

Területfelelősi közterület-felügyelői csoport  6 fő

Ügyeleti és információs csoport:                 6 fő

Ügyfeldolgozó ügyintézők:                        3 fő

Pénzügyi és gazdasági ügyintéző                    1 fő

 

 

Adat megnevezése

 

 

2016. évi adat

Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztattak létszáma

 

 

Engedélyezett létszám: 49 fő.

 2016. évben az átlagos statisztikai létszám: 44 fő

A vezető illetménye, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

 

 

Illetmény és rendszeres juttatás:

 7.200 e. Ft

Költségtérítés: O,- Ft

Összesen:7.200 e. Ft/fő/év

 

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtái és mértéke összesítve

 

 

Cafetéria-juttatás

Jogszabály alapján közlekedési hozzájárulás

Egyéb juttatások:

Pénzjutalom, céljutalom

Jubileumi jutalom

Eseti szociális segély

Családalapítási támogatás

Lakásvásárlási munkáltatói támogatás

35 760 e. Ft/év

 


3.3.2. Támogatások

 

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

3.3.3. Szerződések

A közterület-felügyelet ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződést nem kötött.
Az ötmillió forintot el nem érő értékű szerződésekre vonatkozó valamennyi adat megtalálható és letölthető a szervezet honlapján, „A Közterület-felügyelet közérdekű adatai” című dobozban „Egyedi közzétételi lista” címszó alatt.

3.3.4. Koncessziók

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

3.3.5. Egyéb kifizetések

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

Közbeszerzés

A közbeszerzésekre vonatkozó valamennyi adat megtalálható és letölthető a szervezet honlapján, http://www.budapest13.hu/13kerulet/xiii-keruleti-kozterulet-felugyelet „A Közterület-felügyelet közérdekű adatai” című dobozban