XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. szeptember 25. Eufrozina, Kende

Ebösszeírás NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

EBÖSSZEÍRÁS
a XIII. kerületben
2017. május 1. és szeptember 30. között

Tisztelt Ebtulajdonosok!


A Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat az állatvédelmi törvény előírása alapján
2017. május 1. és szeptember 30. között  a kerületben tartott kutyák ebösszeírását végzi.


Az összeírás célja
– a kerületben tartott kutyák adatainak, tulajdonosaik, illetve tartóik elérhetőségének nyilvántartása
– a veszettség elleni védekezés,
– az állatok tulajdonosai, tartói és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint
– állatvédelmi feladatok ellátása érdekében.
A kerületben tartott kutyák számának és a tartási helyeknek ismerete megalapozottabb döntéseket tesz lehetővé a kutyás-infrastruktúra fejlesztésével, például a kutyafuttatók bővítésével, fejlesztésével kapcsolatban is.

Az adatszolgáltatás teljesíthető
- írásban a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. ügyfélszolgálatain, a XIII. kerületi állatorvosi rendelőkben átvehető, illetve az önkormányzat honlapjáról letölthető adatlap kitöltésével,
- elektronikus formában a www.budapest13.hu/ebosszeiras oldalon.


Az ebösszeírás során az ebtulajdonosok és -tartók számára az adatszolgáltatás kötelező,
aki azt nem teljesíti, 30 000 Ft összegű állatvédelmi bírsággal sújtható.
Kérjük a XIII. kerület közigazgatási területén tartott kutyák tulajdonosait, hogy az ebösszeíráshoz szükséges adatlapot töltsék ki, és azt legkésőbb 2017. szeptember 30-ig juttassák el


- levélben a XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatalba (1139 Budapest, Béke tér 1.),
- személyesen a Polgármesteri Hivatal vagy a XIII. Ker. Közszolgáltató ügyfélszolgálatára (1139 Budapest, Béke u. 65., 1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 15.),
- e-mailben (az aláírt adatlapot beszkennelve) az ebosszeiras@bp13.hu címre.


Együttműködésüket előre is köszönjük!


Dr. Bujdosó Sándor
jegyző

Elektronikusan beküldhető nyomtatvány az ebösszeírásról

Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ 

a XIII. kerületi ebösszeírásról

Az ebösszeírásra az állatvédelmi törvényben előírt kötelezettség alapján kerül sor. Célja a kerületben tartott kutyák adatainak és tulajdonosaik (tartóik) elérhetőségének nyilvántartása – a veszettség elleni védekezés, valamint az állatok tulajdonosai, tartói és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, továbbá állatvédelmi feladatok ellátása érdekében. A kerületben tartott kutyák számának és a tartási helyek eloszlásának pontos ismerete megalapozottabb döntéseket tesz lehetővé a kutyás-infrastruktúra fejlesztésével, például a kutyafuttatók bővítésével, fejlesztésével kapcsolatban. 

Kérjük, hogy a kitöltött bejelentőlapot legkésőbb 2017. szeptember 30-ig juttassák el postai úton Bp. XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatalba (1139 Budapest, Béke tér 1.) vagy elektronikus formában (szkennelve) az ebosszeiras@bp13.hu e-mailcímre. Az adatlap leadható személyesen a Polgármesteri Hivatal és a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. ügyfélszolgálatán (1139 Budapest, Béke u. 65., 1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 15.), továbbá átadható a XIII. kerületi közterület-felügyelőknek is.  

Az ebösszeírással kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket várjuk e-mailben (ebosszeiras@bp13.hu) és telefonon (452-41-00 / 5054-es mellék).

Felhívjuk az ebtulajdonosok figyelmét a következőkre:

- Minden kutyáról külön adatlapot kell kitölteni (ehhez az adatlap fénymásolható). Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

- Az ebösszeírásban az azonosítóchippel ellátott és a központi nyilvántartásban már szereplő ebeket is be kell jelenteni. 

- Az adatszolgáltatás az eb tulajdonosa és tartója számára kötelező az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (5) bekezdése alapján. Az önkormányzat az adatokat az állatvédelmi törvény 42/B. § (2) és (3) bekezdése alapján jogosult kezelni, betartva az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásait.

- Az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítésének jogkövetkezménye – állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése, valamint 3. számú mellékletének d) pontja alapján – 30 000 Ft összegű pénzbírság.

- A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb kutyákat egyedi azonosításuk érdekében transzponderrel (azonosítóchippel) kell ellátni. Kérjük, hogy ha a jogszabályban előírt kötelezettségének még nem tett eleget, akkor szíveskedjen a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni. 

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Dr. Bujdosó Sándor

jegyző sk.