XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. szeptember 25. Eufrozina, Kende

Építés NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

A XIII. kerületben építéshatósági ügyintézés működik. Építésügyi Osztályunkhoz folyamodhatnak egyebek között akkor, ha a szükséges engedélyeket kívánják beszerezni vagy ha az elkészült ingatlan használatba vételét szeretnék intézni. Érdemes előzetesen alaposan tájékozódni arról, hogy mely tevékenységek engedélykötelesek és melyeket kell bejelenteni, és melyek azok az építési-bontási tevékenységek, melyek engedély és bejelentés nélkül végezhetők. Az építkezés megkezdése, illetve a leendő otthon helyszínének kiválasztása előtt tanácsos a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat részleteinek megismerése. Ebben a Főépítészi Iroda nyújt segítséget.

A 2013. január 1-jétől bevezetett járási hivatalok miatt számos területet érintenek változások.

 

Ügyintézés/hatósági eljárások

Néhány jogszabály

Jelentősebb változások 2013. január 1-től az építésigazgatásban:

  • Az építéshatósági engedélyezési eljárásokat „ÉTDR” elnevezésű elektronikus  dokumentációs rendszerben kell intézni!
  • 2013. január 01-től indult ügyek estén az építésügyi hatóság nem vizsgálja az ún. építési jogosultságot. (pl. tulajdonostárs hozzájárulása az építési tevékenységhez)
  • Azon ügyfelek akik nem nyilatkoznak az ügyféli jogaik gyakorlásáról, azok emiatt már nem fellebbezhetnek elsőfokú döntésekkel szemben!
  • 2013. október  01-től az építési naplót elektronikusan kell vezetni. (e-építési napló)
  • A jókarbantartási kötelezettséggel kapcsolatos kötelezési eljárásokat a Bp. Főv. kormányhivatala V.  Kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala (építésfelügyeleti hatóság) folytatja le.

Jogi felvilágosítás

A társasházak tulajdonosainak érdemes megfontolniuk, hogy a többeket érintő, jelentősebb ügyekben ne döntsenek ügyvédi közreműködés nélkül.

Kerületi Építési és Városrendezési Szabályzat

Lakás-, illetve ingatlanvásárlás, hasznosítás előtt tájékozódjon előzetesen arról, hogy az adott ingatlanra milyen építésügyi előírások vonatkoznak, megfelel-e arra a célra, amelyre használni akarják, illetve megvalósíthatók-e rajta a kívánt fejlesztések. Fontos ugyanezt a vizsgálódást a környező ingatlanok vonatkozásában is megtenni. Tisztázandó például, hogy vajon mi épülhet azzal a lakással szemben, amit meg kíván venni valaki, s tanácsos utánajárni annak is, hogy mit engednek a szabályok. Ebben segít a Kerületi Építési és Városrendezési Szabályzat és mellékletei, valamint a hatályos szabályozási tervek áttanulmányozása.

Egyebek

Földhivatali ügyintézés: tulajdoni lapok, térképmásolatok, iratbeadás

A XIII. kerületi városfejlesztési hírei

 

Általános tájékoztatás hatósági eljárásokról

 

  1. Hatáskör megállapítása


A 343/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján – kormányrendeletben meghatározott hatósági ügyek kivételével a XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének nevében az Építésügyi Osztály általános építésügyi hatóságként jár el. A (8) bekezdés értelmében a fentiek szerint kell eljárni szakhatósági megkeresésekben is.

FELHÍVJUK TISZTELT ÜGYFELEINK FIGYELMÉT, HOGY A FENTI JOGSZABÁLY ALAPJÁN EGYES ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYEK A BP. FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALÁNAK FŐVÁROSI KERÜLETI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEKÉNT MŰKÖDŐ JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALHOZ KERÜLTEK (Lásd még 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet)

  1. Ügyintézés

Az ügyintézők területi (körzetek) felosztásban dolgoznak, térkép és utcanév jegyzék szerint. Az azonos munkakörben dolgozó ügyintézők egymás helyettesítését ellátják. Az építéshatósági ügyeket intéző munkatársak minden, hatáskörükben előforduló ügytípusban illetékesek, ideértve az elektronikus kapcsolattartással nem rendelkező ügyfelek részére az ügyfélszolgálati szolgáltatást is. Telefonos tájékoztatást ügyfélfogadási időben - sürgős halaszthatatlan esetben ügyfélfogadási időn kívül - bármely ügyintéző ad, de a konkrét ügymenettel kapcsolatos kérdések, felvilágosítások csak az adott terület felelős ügyintézőjétől kérhető.

 

  1. Elektronikus ügyintézés


A 2013. 01. 01. időpont óta életbelépett új szabályozás alapján az építéshatósági engedély iránti kérelem elektronikusan is benyújtható. Az építészeti- tervdokumentáció kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be történő feltöltéssel nyújtható be.

 

ÉTDR-ben (építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató dokumentáciáós rendszer) intézendő ügytípusok: építési-, módosított építési-, fennmaradási és továbbépítési-, fennmaradási és használatbavételi-, bontási engedélyezési eljárás és engedély hatályának meghosszabbítása.

Az építési hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus rendszer használatát (ÉTDR) a www.e-epites.hu illetve a www.etdr.gov.hu oldalak részletesen tartalmazzák. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az ÉTDR felületén intézett építéshatósági ügyek nyilvános adatai a www.etdr.gov.hu oldal jobboldali fülén az „Általános tájékoztató adatok” között megtalálhatók. A nyilvántartás adatai országosak, a XIII. kerületi adatok szűrés alapján leválogathatók. Az oldal megtekintéséhez nincs szükség ügyfélkapura, az oldal a mozilla böngészőn keresztül érhető el.

Az osztály feladatköre ellátása során köteles használni az ÉTDR-t, az OÉNY-t (országos építmény nyilvántartás) valamint az építéshatósági ügyek intézésére szolgáló programot.

 

e-naplo


Amit feltétlenül tudni kell az elektronikus építési napló bevezetéséről:
Az alkalmazás számítógépet, és internet kapcsolatot igényel. Nem szükséges semmilyen programot megvásárolni, sem telepíteni hozzá.
Átmeneti internet-hozzáférés hiányában lehetőség lesz offline (internet kapcsolat nélküli) naplóvezetésre is, maximum 3 naponkénti kötelező internetes feltöltéssel Az offline naplóvezetéshez csupán az ingyenes ÁNYK (Általános Nyomtatvány Kitöltő) programot kell feltelepíteni a Saját számítógépre.
Ügyfélkapun keresztül történik a belépés, és a napi jelentések, eseti bejegyzések, napló mellékletek, valamint az offline naplórészek feltöltése.
Továbbra is minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint a közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni.
Az építési napló vezetésére, tartalmára vonatkozó szabályok nem változnak meg az elektronikus építési napló bevezetésével, viszont az alkalmazás segíti a szabályoknak megfelelő építési napló vezetést.
Elérhetőségek:
Az éles alkalmazás 2013. október 1-től a www.e-epites.hu/oeny/ oldalon lesz elérhető. 2013. szeptemberétől demó verzióban lehet ismerkedni a programmal.
Tájékoztató, és oktatási anyagok, segédletek folyamatosan frissítve elérhetőek már jelenleg is a www1e-epites.hu/e-epitesi-naplo oldalon. A szakmai szervezetek, kamarák az elektronikus építési napló bevezetése előtt országszerte oktatásokat szerveznek. Az oktatások időpontjairól tájékozódhatnak a www.e-epites.hu oldalon, és a kamarák honlapjain:
http:/ /www1mek.hu/
http.//mmk.hu/
http://www.mkik.hu/hu/

Figyelem!

Az építési munkaterületet az építtetőnek (szerződés szerint) át kell adnia a kivitelező részére és ezzel egyidejűleg kell megnyitni az építési naplót.

 

 

  1. Illetékkel, díjakkal kapcsolatos tudnivalók:

 

Az eljárásban közreműködő szakhatóságok igazgatási díját az építésügyi eljárás megindításakor kell befizetni (csekk vagy átutalás formájában). Az eljárási illetékeket a mindenkori hatályos illetéktörvény (1990. évi XCIII. tv. XV. melléklet) szabályozza.

 

Hatósági iratok hivatalos másolati illetéke A/4 oldalanként 100 forint.

A 24/2011. (VII.21.) BM rendelet alapján az építésügyi szakhatósági állásfoglalás kiadása igazgatási eljárási díjköteles. A szakhatósági közreműködésért fizetendő díjat az első fokon eljáró hatósághoz kell befizetni, összege 20.000.- Ft. A befizetett díjat az első fokon eljáró hatóság az építési hatóság szakhatósági megkeresésekor utalja a szakvéleményt kiadó szervezet részére, az alábbi számlaszámra:

Bp. XIII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal számlaszáma:
11784009-15735760

Az ÉTDR rendszerben indított építéshatósági kérelem illetékfizetése a következő módon történik:
- papír alapú kérelem esetén (az ügyfélszolgálatos munkatárs tölti fel a rendszerbe a kérelmet) az illetékbélyeget a kérelemre, vagy hiánypótlás keretében az erre kijelölt lapra kell felragasztani, az illetéktörvény 73. § (1) bekezdése alapján
- elektronikusan indított eljárás esetén a kérelem benyújtásakor, illetve hiánypótlási felhívásra kérelmező a Magyar Államkincstár Eljárási illetékbevételi számlájára utalja vagy csekken befizeti a megállapított eljárási illetéket és az erről szóló igazolást illetve csekkbefizetést igazoló szelvényt a kérelemhez elektronikusan feltölti.

A Magyar Államkincstár Eljárási illetékbevételi számlaszáma: 10032000-01012107

Szakhatósági közreműködésért fizetendő díjak:

-          ÁNTSZ (Közegészségügyi) - 8.700.-Ft

Számlaszám:10023002-00301253-00000000

Jogszabály:I/2009 (I.30.) EüM. Red. 1.sz. mell. XI. fejezet 19 pontja

-          Állategészségügyi, élelmiszer biztonság: 50.000,-Ft

Számlaszám:10032000-00289782-00000000

-          Környezetvédelmi (KDVF): 11.000.-Ft

Számlaszáma:10032000-00282448-00000000

Jogszabály:33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet

-          Biztonságtechnikai hatóság: 11.000.-Ft

Számlaszám

Jogszabály:20/2010 (XII.31.) NGM rendelet 10. fejezet 3, pont

 

  1. Jogorvoslatról (fellebbezésről) szóló tudnivaló:

(Építésügyi hatósági ügyek esetén)

Az építésügyi hatóság írásban értesíti az eljárás megindulásáról az érintett ügyfeleket.

Az eljárás megindításáról szóló tájékoztatás – jogszabályban meghatározott tartalom mellett (pl. ügyiratszám, ügyintéző neve, ügytípus, ügyintézési határidő stb.) – a hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy ha az ügyfél az első fokú eljárásban nyilatkozatot vagy kérelmet nem nyújt be (ügyféli jogainak a konkrét ügyben történő gyakorlására vonatkozóan) – akkor később már ügyféli jogát (pl. a konkrét döntéssel kapcsolatos fellebbezési jogát) nem gyakorolhatja!! (312/2012. (XI.8.) Korm. rend. 10. § (4) bek. f) pontja)

Elmaradt nyilatkozat (vagy kérelem benyújtása) esetén az ügyfél az eljárásban – az elmulasztott nyilatkozattételre vonatkozóan – IGAZOLÁSI KÉRELMET –terjeszthet elő az eljáró hatóságnál, melynek illetéke: 6.000.-Ft és meg kell indokolni a mulasztás okát.

Az építésügyi hatósági eljárásban hozott döntés elleni fellebbezés illetéke 30.000 forint. Ha az építésügyi hatósághoz egyszerre többféle eljárás lefolytatása iránti kérelem kerül beadásra és azok a külön jogszabály szerint összevonhatóak, vagy egy kérelemmel is benyújthatóak, az illetéket az összevonásra kerülő eljárásonként kell megfizetni.

A fellebbezést indokolni kell.

A fellebbezési illetéket építésügyi hatósági eljárásokban a Budapest Főváros Kormányhivatalának a 10023002-002999592-00000000 előirányzat – felhasználási keretszámla számára történő átutalási megbízással kell megfizetni.