XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. szeptember 26. Jusztina, Kozma, Damján

Az adatszolgáltatás kötelező, de a dokumentumok tartalmát szigorúan megőrizzük Továbbra is térítésmentes az ellátás a XIII. kerületi bölcsődékben 2012. március 8. - Módosítva: 2014. január 31. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Nem kell személyi térítési díjat fizetniük a XIII. kerületi bölcsődékbe járó gyerekek szüleinek 2014. január 1 napjától sem. A XIII. Kerületi Önkormányzat a jövőben is megőrzi ezt a vívmányát, hogy a gondozási díjat és az étkeztetési díjat átvállalja a kerületben lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő bölcsődés gyermekek esetében.

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény értelmében 2012. január 1. napjától a bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi térítési díj mellett a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra is személyi térítési díjat kell megállapítani. Ezért februári ülésén elfogadott a képviselő-testület egy rendeletet, amely az ingyenes ellátás biztosításának feltételeit szabályozza.

A helyi rendelet 47.§ értelmében az önkormányzat átvállalja a fogyatékosok és idősek nappali ellátását és a gyermekek napközbeni ellátását igénybevevők személyi térítési díj fizetését, amennyiben az igénybevevő családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 500%-át (ez jelenleg 142.500,-Ft).

Amennyiben ezeknek a feltételeknek nem felel meg a család, akkor a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság méltányosságból dönthet a díj elengedéséről. Amennyiben a méltányosság alkalmazásával vállalja át az önkormányzat a bölcsődei térítési és étkezési díjat, akkor sem kell átmeneti időszakra felkészülni. Azaz nem lesznek olyan napok, amikor a bizottság döntését megelőzően díjat szednek a szülőktől a bölcsődei ellátásért.

A 328/2011. (XII.29.) kormányrendelet rendelkezik a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és arról, hogy ennek kapcsán milyen adatokat kell bekérnie az önkormányzatnak. Ezért a bölcsődei ellátás igényléséhez szükséges vagyoni helyzet igazolására a kormányrendelet 5. számú mellékleteként megtalálható jövedelemnyilatkozatot kell bekérnünk a szülőktől.

 

Kérelmet 2014.01.01. napjától a Prevenciós Központban nyújthatják be a szülők az erre rendszeresített formanyomtatványon és a benyújtáshoz szükséges mellékletekkel.

 

Amennyiben további kérdése van, Takács Istvánnénál érdeklődhet.

 

 

Az adatok kezeléséről

Hogyan és mi alapján történik a személyes adatok kezelése?

A személyes adatok kezelését és nyilvántartását törvény szabályozza, amely garanciát jelent az adatok védelmére, a titoktartásra.

Ki és milyen célból kezeli a személyes adataimat/adatainkat?

Az adatok kezelésével a bölcsődei telephely vezetője és a helyettese foglalkozik. Nem kell tehát attól tartaniuk, hogy illetéktelenek kezébe kerülnek személyes információik. A nyilatkozatok leadására boríték áll rendelkezésre.

Miként garantálják, hogy nem kerülnek illetéktelenek kezébe az adatok?

Az iratokat zárható szekrényben és erre kijelölt zárható helyiségben tárolják a bölcsődék, ahová csak a telephely vezetője és helyettese léphet be. Jogszabály tartalmazza, hogy a munkatárs kinek és milyen formában szolgáltathat adatot. A most kért jövedelmi és vagyoni helyzetre vonatkozóan nem ír elő a törvény adatszolgáltatási kötelezettséget más hivatalos szervezet felé, így ezek az adatok csak a személyi térítési díj megállapításához használhatók fel.

Mennyi ideig tárolják a személyes adataimat, mikor semmisítik meg azokat?

Ebben az esetben öt évig kell megőriznünk az adatokat, amelyet az ügyirat lezárását követő év első napjától kell számítani.

Milyen sűrűn van szükség adatszolgáltatásra?

Évente egyszer kell majd nyilatkozatokat leadniuk a szülőknek.