XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 9. Emőd, Román

A polgármester mellett a képviselő-testület valamennyi tagja összegzést készített Értékelnek a XIII. kerületi képviselők 2012. november 14. | Választási hírek NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Az elmúlt egy év történéseiről és eredményeiről, illetve a további tervekről adnak számot a XIII. kerületi képviselő-testület tagjai. Alább olvashatják dr. Tóth József polgármester értékelését, továbbá megtalálják az önkormányzati képviselők összefoglalóját is.

Dr. Tóth JózsefEgy sportvezetőtől hallottam: a siker mindenkié, az eredménytelenség az edzőé. Így van ezzel a polgármester is. Az, hogy az állítás második fele fikció, egyben azt is jelenti, hogy az elmúlt egy évben végzett közös munkánkat döntően sikerek, szép eredmények fémjelzik – annak ellenére, hogy külső körülmények igencsak megnehezítették tevékenységünket. Folytatva a sporthasonlatot: a pálya másfelé lejtett, és a játékvezetés sem azonos mércét használt. Mégis, pestiesen szólva: van mire szerénynek lennünk.

Biztonságos működés

A XIII. Kerületi Önkormányzat biztonságosan működik. Munkánk az elmúlt tizenkét hónapban is a legfontosabb célkitűzéseink megvalósítását szolgálta: a pénzügyi egyensúly fenntartását, a Közösen a XIII. kerületért városfejlesztési stratégiában megfogalmazott célok elérését, a források hatékony felhasználását.

Hosszú távú tudatos városfejlesztési tevékenységünk elismeréseként nemrég a szakma legmagasabb rangú kitüntetését, a Hild-díjat vehettem át a kerület nevében. Igaz, nem látni annyi toronydarut a kerületben, mint a korábbi években, de a városrész fejlődése az országos, fővárosi átlagot meghaladó mértékben folytatódott. Csökkent az üzleti alapú építkezések száma, ezzel szemben az önkormányzati beruházások mértéke a közterületek megújítása és az intézményfejlesztések terén növekedett. Az önkormányzat megteremtette az általa nyújtott széles körű szolgáltatásainak anyagi forrásait, egyes területeken (óvodai, bölcsődei ellátás, zöldterületek, köztisztaság) bővítette azokat. Hitelfelvétel nélkül biztosítottuk a szükséges felújítások és beruházások fedezetét, melyek aránya a költségvetés főösszegéhez viszonyítva 17,5 százalék. A bölcsődei, óvodáskorú gyermekek számának örömteli növekedése miatt milliárdokat fordítottunk a férőhelyek számának növelésére, a korszerűbb feltételek megteremtésére.

Fejlődés - folyamatosan

Önkormányzati lakóház építésére idén 450 millió forintot fordítunk, lakóházfelújításra további 400 milliót. Intézményhálózatunk felújításánál-fejlesztésénél az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában maradó épületekre fordítottuk a rendelkezésre álló forrásainkat: felújításra majd 200 milliót, fejlesztésre több mint 910 millió forintot. Folytattuk a múltat idéző lerobbant lakóépületek szanálását. Fejlesztési feladataink közül kiemelkedik az Országbíró lakótelep és sétány megújítása, a Wahrmann Mór köz Pozsonyi út elkészült fejlesztéséhez illeszkedő felújítása. Folytatódott a szökőkútprogram, a parkok és lakótelepek zöldfelület-rekonstrukciója. A kerületi úthálózat további javítására kétharmaddal magasabb összeget fordítunk az elmúlt évinél. A térfelügyeleti rendszer idén 25 kamerával bővül, jelenleg 178 kamera üzemel.

Az egyre nehezedő helyzet ellenére megtartottuk eddigi szociális vívmányainkat, több területen növeltük a támogatás mértékét. Nehéz lenne mindet felsorolni. Megkönnyíti a helyzetemet, hogy tevékenységünk nyilvános, nyomon követhető.

Hitel nélkül felelősséggel

Az elmúlt évekhez hasonlóan nem vettünk fel hitelt, és nem bocsátottunk ki kötvényt, nem fenyegeti eladósodás a kerületet. Másfél évtized fegyelmezett gazdálkodásával folyamatosan gyarapítottuk a kerület vagyonát, nagysága jelenleg meghaladja a 90 milliárdot. Egy kormányzati döntés értelmében az önkormányzatok adósságának felét átvállalja az állam. Köztük azokét is, ahol a vezetés, rövid távú céljai elérése érdekében, nagy kölcsönöket vett fel. Most, a felelőtlenül gazdálkodásuk miatt felgyűlt adósságuk jó részét mindanynyiunk adóforintjaival kívánják megfizettetni. Nem ők jártak jól? Erre csak az lehet a válaszom: személyes, politikai, pártérdekek miatt mi nem kockáztatjuk a kerület jövőjét! Mi élni, és nem visszaélni akarunk polgáraink bizalmával, jól sáfárkodni közös vagyonunkkal – erre kaptuk mandátumunkat, és ehhez tartjuk magunkat.

 

A képviselő-testület tagjainak beszámolója itt található.