XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. november 29. Taksony, Ilma

Március 31-ig várjuk a javaslatokat Felhívás partnerségi egyeztetésre 2017. március 6. | Városfejlesztési hírek NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. Korm. rendelet alapján Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata megindítja a kerület településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének készítését.

A dokumentumok a kerület teljes közigazgatási területére készülnek.

A településképi arculati kézikönyv a településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében készül. Feltárja és ismerteti a településen belül elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A településképi rendelet

-          az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára,

-          a településképi szempontból meghatározó területekre,

-          a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére,

-          a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára

vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

 

A készülő dokumentumokhoz előzetes javaslatokat 2017. március 31-ig a partnerségi szabályzatnak megfelelően írásban lehet a Főépítészen keresztül a Polgármesterhez eljuttatni a foepitesz@bp13.hu e-mail címre, vagy postai úton a Hivatal címére (1139 Budapest, Béke tér 1.) a Főépítésznek címezve.