XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 9. Emőd, Román

Polémia helyett Betartsuk-e a hatályos jogszabályokat? 2017. március 29. | Közterület-felügyelet hírek NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Az elmúlt napokban számos olyan hír látott napvilágot a médiában, amely alkalmas a közterület-felügyeletek munkájához elengedhetetlenül szükséges társadalmi bizalom gyengítésére, a szervezet jogszerű működésének kétségbe vonására. A hangulatkeltés eredményeként a lakosság részéről sokan kértek tájékoztatást arról, hogy a kerületi közterület-felügyelet tevékenységére vonatkoztathatók-e az elhangzott negatív minősítések, és érdemes-e megfontolni egyes megszólalóknak a kivetett bírságok befizetésének megtagadására vonatkozó felszólítását?

Bár Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet nem kíván nyilvános polémiát folytatni a szakirányú tevékenységét szabályozó jogszabályok értelmezését illetően, biztosítja a kerület lakosságát, hogy a szervezet különös figyelmet fordít a feladatait és a működési rendjét meghatározó állami és önkormányzati normák, a törvények és más jogszabályok betartására. A felügyelet honlapján (http://www.budapest13.hu/13kerulet/xiii-keruleti-kozterulet-felugyelet) a közterület-felügyeletre, illetve a tevékenységére vonatkozó fontosabb jogszabályok megtalálhatók, letölthetők, tartalmukat bárki megismerheti. Fontos, hogy a közterület-felügyelet a különböző, kompetenciájába tartozó szabályszegési és szabálysértési ügyekben nem hoz határozatot. A közterület-felügyelők által kivetett bírság meg nem fizetése esetén az adott ügy iratait feljelentéssel továbbítják az illetékes hatósághoz, ahol a bírságolt személynek lehetősége van jogorvoslatra, és méltányossági kérelem benyújtására is.

A napvilágot látott, téves híreszteléssel szemben a közterület-felügyelet a hatályos jogszabálynak megfelelően kezeli és használja eljárása során a térfelügyeleti rendszerbe integrált  közlekedési ellenőrző berendezés alkalmazása során keletkezett, jogsértésre utaló, azt bizonyító adatokat. Az a sejtetés, amely szerint a közterület-felügyelők érdekeltek a bírságok mértékének növelésében, a jogszabályok ismeretének hiányán alapul. A közterület-felügyelők köztisztviselők, akiknek bérezését a köztisztviselőkről szóló törvény előírásai határozzák meg, arra a kivetett bírságok mennyiségének semmiféle hatása nincs. A lakosságban nagy zavart okozó, a közterület-felügyelettel szemben meglévő bizalom csorbítására alkalmas híreszteléseket követően az eredetileg jogsértő gyakorlatot emlegető megszólalók már jogszabály módosítás szükségességéről beszélnek, lényegében elismerve kritikai felvetéseik alaptalanságát. A közterület-felügyeleteken dolgozók belső fórumokon maguk is évek óta jelzik egyes jogszabályok módosításának szükségességét, ennek elmaradása azonban nem szolgáltathat alapot a közterület-felügyeletek munkájának megbélyegzésére, a szervezet kriminalizálására.

Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet vezetése és a szervezet munkatársai kérik a kerület lakosságának további bizalmát és jóindulatú támogatását, amelynek eddigi munkájuk során és a jövőben is - a kerület közrendjének és közbiztonságának javítása, a közterületek nyugalmának és élhetőségének fenntartása érdekében - igyekeznek maradéktalanul megfelelni.