XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. november 28. Stefánia, Jakab

Időközi önkormányzati választás - 2015. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

IDŐKÖZI HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2015

Tisztelt Választópolgárok!

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Helyi Választási Bizottság Budapest 13. 10. számú egyéni választókerületben a települési önkormányzati képviselő időközi választását 2015. szeptember 20. napjára (vasárnap) tűzte ki.

 

A XIII. KERÜLETI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TAGJAI

ELNÖK: Dr. Váczy Attila

HELYETTES: Földes Tamás

TAG: Szabó Ágoston


PÓTTAGOK:

Dr. Kormos Tímea

Cserhátiné Gémesi Gyöngyi

 

MEGBÍZOTT TAGOK: 

Dr. Egyházi József (Kereszténydemokrata Néppárt)
Erdős István (Magyar Munkáspárt)
Dr. Kertész Károly (Magyar Szocialista Párt - XIII. Kerületi Lokálpatrióták Egyesülete)
Páli Zoltán (Lehet Más A Politika)
Szabadai Viktor (Magyar Liberális Párt)
Szabados Péter (Párbeszéd Magyarországért Párt)
Zuna József (JOBBIK Magyarországért Mozgalom) 

A Bizottság elérhetősége:   XIII. Kerületi Választási Iroda elérhetőségével megegyező.

 

A XIII. Kerületi Helyi Választási Iroda vezetője Dr. Bujdosó Sándor jegyző

A XIII. Kerületi Helyi Választási Iroda hivatali helyiségének címe:

XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal, 1139 Budapest XIII., Béke tér 1. I. 104.

TEL: 452-4138

FAX: 452-4143

E-MAIL: idonkval2015@bp13.hu

 

Időközi önkormányzati választás 2015 - Hírek

Időközi képviselőválasztás eredménye

Bodorné Farkas Zsuzsanna elhunyta miatt megüresedett mandátum betöltésére időközi önkormányzati képviselő választást tartottak 2015. 09. 20-án. A választás eredményes volt, a megválasztott képviselő Varga Zsanett a Magyar Szocialista Párt-XIII. Kerületi Lokálpatrióták Egyesülete jelöltje lett.

Tovább

Szeptember 20-án időközi önkormányzati képviselő választás a 10. számú egyeni választókerületben

2015. szeptember 20. napján (vasárnap) időközi önkormányzati képviselőválasztás lesz a Budapest 13. 10. számú egyéni választókerületben.

Tovább

Helyi választási bizottság ülése szeptember 9-én

Budapest Főváros XIII. Kerületi Helyi Választási Bizottság 2015. szeptember 9-én 09.00 órakor tartja következő ülését.

Tovább
További időközi választások - 2015

Időközi önkormányzati választás 2015 - Tudnivalók

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ IDŐKÖZI VÁLASZTÁSA A BUDAPEST 13. 10 SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETBEN

Tisztelt Választópolgárok!

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Helyi Választási Bizottság 

 1/2015. (VI. 29.) számú határozatával 

Budapest 13. 10. számú egyéni választókerületben a helyi önkormányzati képviselő időközi választásának

időpontját

2015. szeptember 20. napjára (vasárnapra)

tűzte ki.

1. VÁLASZTÓK NYILVÁNTARTÁSA

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2015. július 24-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda, 2015. augusztus 3-ig értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. 

A helyi választási iroda, értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2015. július 24-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítőt, vagy azt elveszíti a  Helyi Választási Irodától 2015. szeptember 18 án (péntek) 16.00 óráig új értesítőt igényelhet.

A szavazóköri névjegyzék 2015. augusztus 3. napjától 2015. szeptember 18. (péntek) 16.00 óráig tekinthető meg a Választási Irodán (a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, Béke tér 1.) hivatali munkaidőben (H: 8.00-18.00; K–Cs: 8.00-16.30; P: 8.00-12.30). Névjegyzékkel kapcsolatos kérdések a 452-4145 telefonszámon tehetők fel.

1.1. Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek

A névjegyzékkel kapcsolatos valamennyi kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját, továbbá a választópolgár megadhatja a postacímét, email címét vagy telefax számát, ahova a kérelmével kapcsolatos értesítés megküldését kéri. Az adatokat a személyi igazolványban szereplő adatokkal megegyezően kell megadni. A nem megfelelő adatközlés a kérelem elutasítását vonja maga után.

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet. A mozgóurna iránti kérelmet 2015. szeptember 18-án (péntek) 16.00 óráig a Választási Irodán személyesen vagy meghatalmazott útján teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással (teljes bizonyító erejű az okirat, ha azt saját kezűleg írták és aláírták, a nem saját kezűleg írt okiraton két tanú aláírásával vagy ügyvéd ellenjegyzésével tanúsítja, hogy azt a nyilatkozó írta alá. A tanúk lakcímét az okiraton fel kell tűntetni.), ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon lehet benyújtani. A szavazás napján mozgóurnát már csak a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni. A kérelemnek a szavazás napján a szavazatszámláló bizottsághoz legkésőbb 15.00 óráig be kell érkeznie.

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson a kérelmet a Választási Irodához kell benyújtani 2015. szeptember 18-án (péntek) 16.00 óráig.

Az időközi helyi önkormányzati választáson átjelentkezésre nincs lehetőség!

2. JELÖLÉS

A Budapest 13. 10. számú egyéni választókerületben egyéni önkormányzati képviselő jelöltet 2015. augusztus 17-én (hétfő) 16.00 óráig lehet ajánlani az erre a célra rendszeresített ajánlóíven. 

Az ajánlóíveket 2015. augusztus 3. és 2015. augusztus 17. között igényelhetik a jelöltek, illetve a jelölő szervezetek.

Az ajánlóívek sorszámozottak, a Választási Iroda hitelesítő bélyegzőjével ellátottak, és az átadásuk átvételi elismervény kiállításával történik. Csak hitelesített ajánlóívvel lehet ajánlást gyűjteni. Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy is feltűnteti nevét és aláírását. 

Az egyéni választókerületben lakóhellyel rendelkező választópolgár az ajánlását az ajánlóíven teheti meg. Az ajánlóívre fel kell vezetni az ajánló választópolgár családi és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját, anyja nevét. Az ajánlóívet a választópolgár saját kezűleg írja alá, de az adatait más is rávezetheti az ajánlóívre. A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza. 

Az egyéni választókerületi képviselő jelölt jelöléshez a választókerület választópolgárai legalább 1%-ának (60 választópolgár) érvényes ajánlása szükséges. 

A jelöltet legkésőbb 2015. augusztus 17-én (hétfő) 16.00 óráig lehet bejelenteni – a megfelelő számú ajánlást tartalmazó ajánlóívek leadásával együtt – a XIII. Kerületi Helyi Választási Bizottságnál (XIII., Béke tér 1.).

3. SZAVAZÁS

Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye, tartózkodási helye szerinti szavazókörben lehet.

A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel.

Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:

- lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy

- lakcímigazolvány ÉS

- személyazonosító igazolvány vagy

- útlevél vagy

- 2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély.

Az „Értesítőt” a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében szintén célszerű felmutatni.

A szavazólapon az egyéni választókerületi önkormányzati képviselő jelöltek szerepelnek. 

Minden szavazókörben a szavazólapok kitöltéséhez két-két szavazófülke áll a választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltése alatt csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. A választópolgár, ha nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, akkor általa választott segítőt – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét – veheti igénybe. 

A látássérült választópolgár, amennyiben azt előzetesen formanyomtatványon kérte, Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe a szavazás segítése céljából. 

ÉRVÉNYESEN szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy egyéni jelöltre, lehet, a jelölt neve alatti, melletti vagy feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ vagy X).

Tisztelt Választópolgárok!

A XIII. Kerületi Helyi Választási Iroda a XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatalban (1139 Bp. XIII., Béke tér 1.) működik. A választások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos jogi, szervezési, informatikai tájékoztatás, felvilágosítás kérhető a 452 41-38, 350-17-65 telefonszámokon, illetve személyesen a 104. szobában minden nap a Hivatal teljes munkaideje alatt.

A Választási Iroda a Budapest 13. 10. számú egyéni választókerületben kitűzött időközi önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket idonkval2015@bp13.hu e-mail címen is fogadja.

Budapest, 2015. július „    ”

Dr. Bujdosó Sándor