XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. szeptember 25. Eufrozina, Kende

Gyakori kérdések

 • Kinek és mikor kell a belföldi gépjárművek adóját fizetnie?

  A belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi után az adó alanya az a személy, aki/amely a járműnyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az adó alanya az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.

  Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.

 • Magánszemélyeknek is kell építményadót fizetniük?

  A nem lakás céljára szolgáló helyiségek (például iroda, üzlethelyiség, raktár, műhely) után a magánszemélyek is adókötelezettek.

  Kivételek:

  • adómentes a magánszemély tulajdonában lévő garázs, kivéve, ha vállalkozó üzleti céljára szolgál
  • a 65 évnél idősebb magánszemély, kivéve, ha építménye vagy annak egy része hasznosításából bevételhez jut.

  Lakás ingatlan esetén 2008. január 1-jétől építményadó fizetési kötelezettség alá tartozik:

  • magánszemély, ha az év első napján a lakás tulajdonosa (vagy a lakást terhelő vagyoni értékű jog jogosultja), és annak egy részében vagy egészében vállalkozási, üzleti célt szolgáló tevékenységet folytatnak.
 • Mennyiben más az építményadó és az ingatlanadó?

  XIII. kerületi építményadó

   

  • a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a 34/2000. (XI.15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet szabályozza /helyi adó!/.
  • a XIII. kerületi önkormányzat adóhatóságának hatáskörében van
  • az adó tárgya: a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (építmény)
  • az adó alapja: az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete
  • az adó mértéke: a 2009. évben 1169 Ft/m2/év, a 2010. évben 1241 Ft/m2/év
  Ingatlanadó
  • az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló 2009. évi LXXVIII. törvény /2010.01.01-jétől hatályos!/ szabályozza, nincs önkormányzati mérlegelési jogkör, ez nem helyi adó
  • 2010.01.01-jétől  a NAV hatáskörébe tartozik
  • az adó tárgya: a kizárólag a lakóingatlan
  • az adó alapja: a lakóingatlannak az adóév első napján fennálló forgalmi értéke
  • az adó mértéke: az adóalap 30 millió forintot meg nem haladó része után 0,25%, a 30 millió forint feletti, de 50 millió forintot meg nem haladó része után 0,35%, az adóalap fennmaradó része után 0,5%

   

 • Milyen esetben kell telekadót fizetnem?

   

  Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet (a továbbiakban telek).

  Mentes a telekadó alól:

   

  • az építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt
  • a helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedést lebonyolító adóalany, az e célra használt telek után
  • a telek alapterületéből épület esetén annak hasznos alapterületével, épületnek nem minősülő építmény esetén az általa lefedett földrészlettel egyező nagyságú földrészlet
  • az a telek, amelynek határain belül építmény van, kivéve, ha az építmény vállalkozó üzleti céljára szolgál
  • a teleknek térbetonnal lefedett része.
 • Hogyan fizethetem be a rám kiszabott adót?

  A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlával rendelkező adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással, pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkező adózónak postai készpénz-átutalási megbízással vagy belföldi bankszámlájáról történő átutalással kell teljesítenie.

 • Mi történik akkor, ha nem fizetem be időre az adót?

   

  Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell fizetni, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

  A végrehajtási eljárást az adóhatóság előzetes fizetési értesítő nélkül is megindíthatja!

 • Mikor kell bevallást tennem a XIII. kerületi adóhatóságnál?

  Lásd a letölthető tájékoztatót:

  Bevallási határidők, a teljesítés módja

 • Minden évben el kell küldenem a bevallást?

   

  Építmény- és telekadó esetében nem kell minden évben bevallást tenni, kizárólag az adókötelezettséget érintő változás (így eladás, épület lebontása, adómentesség keletkezése, megszűnése) esetén.

  Gépjárműadónál adómentesség keletkezése, illetve megszűnése, adókedvezmény igénybevétele, adóztatás szünetelése esetén a 7. pontban részletezett határidőre kell a bevallást-bejelentést megtenni.

 • Hová és mikor kell fizetnie a helyi iparűzési adót egy kerületi székhelyű cégnek?

  A főváros esetében 2009.12.31-ig bezárólag a helyi iparűzési adóztatás a fővárosi önkormányzat adóhatóságának hatáskörében van.

  A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény értelmében az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2010. január 1-jétől gyakorolja a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket az ugyanezzel a nappal, vagy ezt követően kezdődő adóéveket érintően. A 2010. január 1-jét megelőző adóéveket érintő adókötelezettségeket a fővárosi önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni, illetve az ezzel kapcsolatos adóztatási feladatokat a fővárosi önkormányzati adóhatóság látja el.

  A jogszabályváltozás alapján is a 2009-es adóévvel bezárólag az iparűzési adóval kapcsolatos hatásköröket az önkormányzati adóhatóság, a főváros tekintetében változatlanul az Adó Ügyosztály gyakorolja, így a befizetéseket, bevallásokat, bejelentéseket a jelenlegi szabályok szerint kell teljesíteni.

 • Ha év közben eladom az autómat, mikortól mentesülök a gépjárműadó alól (meddig maradok az adó alanya)?

  Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a korábbi tulajdonos legkésőbb az adásvételi szerződés kelte évének végéig bejelenti az Okmányiroda felé, akkor a szerződés megkötésének időpontját követő év első napjától nem minősül adóalanynak. Ha azonban sem az eladó, sem a vevő nem tesz eleget bejelentési kötelezettségének az Okmányiroda felé a szerződés kelte évének végéig, akkor a korábbi tulajdonos marad az adó alanya egészen annak az évnek a végéig, melyben a bejelentés megtörténik.

Lapozás 1 2