XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 8. László, Domonkos

Gyakori kérdések

 • Mikor lesz lomtalanítás?

  A lomtalanítás időpontját nem a XIII. Kerületi Önkormányzat, hanem a Fővárosi Közterület Fenntartó Vállalat Zrt. határozza meg, és arról a lomtalanítást megelőzően írásban tájékoztatja a lakóközösségek közös képviselőit, illetve az önálló ingatlanok tulajdonosait: így szeretnék megelőzni azt, hogy a lomtalanítással érintett terület teljes egészében szemétdombbá változzon.

 • Hol jelenthetem be a zajproblémákat?

  A XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Építésügyi Osztályára rendszeresen érkeznek lakossági bejelentések, zajpanaszok. Ezek egy része 20.00 óra után és reggel 08.00 óra előtt merül fel, amikor az építési hatóság munkatársai már-, vagy még nem tudják a bejelentést fogadni. A zajszint pontos és hiteles kivizsgálása kizárólag a zajkibocsátás időszakában végezhető el.

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata a lakosság nyugodt pihenésének elősegítése érdekében – az elmúlt évekhez hasonlóan, a nyári időszakban, május közepétől október közepéig– éjszakai telefonos ügyeletet működtet. Így a nyári időszakban lehetőség  az éjszakai és hétvégi időszakban felmerülő zajpanaszok azonnali kivizsgálására, illetve a vizsgálat eredménye alapján a szükséges hatósági intézkedések  megtételére. A bejelentések fogadására este 20 és reggel 8 óra között hívható zöldvonalat üzemeltetünk. A beérkező panaszokat a zajügyelet munkatársa regisztrálja, feljegyzi a bejelentő nevét, címét, telefonszámát, a bejelentés tárgyát, valamint a bepanaszolt személyt, szervezetet (amennyiben ez ismeretes), a zaj jellegét. A szakember a bejelentést követően haladéktalanul a helyszínre érkezik, az ott tapasztaltakról jegyzőkönyvet vesz fel, illetve szükség esetén zajmérést végez. A vizsgálat eredményének kiértékelése után a Polgármesteri Hivatal Építésügyi Osztálya megteszi a szükséges hatósági intézkedéseket. Ezzel az eljárás lehetőséget biztosít a hatóság számára, hogy jogszabálysértés esetén a bejelentést követő néhány napon belül meghozhassa a szükséges intézkedéseket.

  A lakosságtól érkező panaszok kivizsgálása mellett a zajügyelet – az Építésügyi Osztály által összeállított ütemterv alapján – rendszeresen ellenőrzi az építési tevékenységekre vonatkozó időbeli korlátozás, valamint a szórakozóhelyek zajkibocsátási határértékének betartását is.

  Bízunk benne, hogy a zajügyelet fenntartásával nagyban hozzájárulunk a kerület lakosságának nyugodt pihenéséhez.

  A lakosság által ingyenesen hívható zöld szám a következő: 06-80-62-66-66

   

 • Hol adhatom le a háztartásomban képződött veszélyes hulladékokat?

  Az FKF Zrt. által üzemeltetett hulladékudvarban a Tatai utca 96. alatt. Itt a következő hulladékfajtákat adhatja le:

  • papír: újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz
  • italos karton (tetrapak) doboz (csak kimosva)
  • műanyag: hungarocell, PET-palack és azok lecsavart kupakjai
  • színes és fehér üveg: italos, befőttes, parfümös
  • fémdoboz: üdítős, sörös, konzerves doboz

  Veszélyes hulladékok illetve veszélyes összetevőket tartalmazó hulladékok:

  • elhasználódott háztartási gép: mosógép, hűtőgép, stb.
  • elektronikai hulladék: számítástechnikai hulladék
  • fénycsövek és világítótestek
  • szárazelem
  • használt sütőzsiradék és göngyölege
  • fáradt olaj és göngyölege
  • használt akkumulátor

  A hulladékudvar nem vesz át egyes veszélyes hulladékokat, például festékmaradékokat, oldószereket, növényvédőszereket. Ezeket az önkormányzat által szervezett, 2010-től évente három alkalommal megtartott veszélyes hulladék-gyűjtési akcióban lehet leadni. A lakossági hulladékgyűjtési akcióról a honlapon, a Hírnök újságban, a TV13-ban, illetve kihelyezett plakátokon és szórólapokon tájékozatjuk a lakosságot. További tájékoztatás a 452-41-01-es telefonszámon vagy a kornyezetvedelem@bp13.hu címen kérhető.

 • A szomszédomban kutyát tartanak, amely jelenlétével és ugatásával rendre zavarja a ház lakóit. Mit tehetnék ellene? Lehet-e valamilyen módon elejét venni a lakásban tartott kutyák okozta kellemetlenségeknek?

  Kerületünkben az állattartásra vonatkozó előírásokat az állattartás rendjéről szóló 30/2004. (IX. 13.) számú kerületi önkormányzati rendelet tartalmazza. Ennek 10. § (1) bekezdés a) pontja értelmében aki állatát úgy tartja, hogy az a házban, illetve a szomszédságában lakók nyugalmát indokolatlanul zavarja, anyagi kárt, félelmet okoz, testi épséget vagy egészséget veszélyeztet, szabálysértést követ el, az 30 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Ilyen esetben tehát szabálysértési feljelentést lehet tenni a Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály Szabálysértési Csoportjánál az állattartó nevének, az állattartás helyének megjelölésével. A feljelentés alapján megvizsgáljuk, hogy az állattartási körülmények megfelelőek-e, illetve azt, hogy a zavaró hatás (zaj, bűz vagy más.) milyen mértékű és valóban indokolatlan-e, ezek mérlegelése után kerülhet sor bírság kiszabására, illetve egyéb hatósági intézkedésre.

 • Mit kell tennem, ha lakókörnyezetemben éjszaka is zajos munkavégzést tapasztalok?

  Építési tevékenységet – a közérdekű munkák, például csatornaépítés kivételével – csak hétköznapokon 7 és 20, szombaton 9 és 18 óra között szabad végezni. Az ezen kívüli időszakban folytatott építkezésről a Polgármesteri Hivatal Építésügyi Osztályán (1139 Budapest, Béke tér 1., telefon: 452-41-15, e-mail: epites@bp13.hu) lehet írásban vagy személyesen bejelentést tenni.

 • Hogyan kérhető felmentés az építkezéssel kapcsolatos zajhatárérték betartása alól?

  Az építési tevékenységekre vonatkozó zajhatárérték betartása alól felmentés akkor kérhető, ha annak betartása sem műszaki, sem munkaszervezési intézkedésekkel nem biztosítható. A felmentés iránti kérelmet az Építésügyi Osztályra (1139 Budapest, Béke tér 1., telefon: 452-41-15, e-mail: kornyezetvedelem@bp13.hu) kell benyújtani.

 • Mikortól számít elfogadhatatlannak a zaj?

  Minden zajforrás esetében be kell tartani a vonatkozó zajkibocsátási, illetve zajterhelési határértékeket, ezek engedély nélküli túllépése jelent szabálytalanságot. A túllépés megállapításához, az esetleges szankcionáláshoz (például zajbírság kiszabásához) műszeres zajmérés szükséges.

 • Kötelezhető-e a közelben lévő vendéglátó-ipari egység arra, hogy ne hangoskodjon késő este?

  A vendéglátóhelyeken végzett zeneszolgáltatásra is zajhatárérték vonatkozik, amelynek betartását zajbírság kiszabásával is ki lehet kényszeríteni.

 • Mikor lesz a lakóhelyemen lomtalanítás?

  Az FKF ZRt. által szervezett, évente egy alkalommal megtartott lomtalanítás a XIII. kerületben rendszerint márciusban van. A lomok kihelyezésének időpontjáról és módjáról a társasházak közös képviselői levélben kapnak értesítést az FKF Zrt.-től. Ezzel kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal további tájékoztatást nem tud adni, kérdéseikkel az FKF Zrt. ügyfélszolgálatához fordulhatnak (tel.: 459-67-60, 459-67-61). További információkat itt találhat.

 • Mit kell tennem akkor, ha parlagfűvel kapcsolatosan szeretnék bejelentést tenni?

  A magánterületeken lévő parlagfűről a Polgármesteri Hivatal Építésügyi Osztályán (1139 Budapest, Béke tér 1., telefon: 452-41-15, e-mail: kornyezetvedelem@bp13.hu), a közterületen található parlagfűről a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.-nél (1131 Budapest, Hajdú u. 29., telefon: a 412-33-40, e-mail: kornyezet@kozszolgaltato.bp13.hu) lehet bejelentést tenni.

Lapozás 1 2