XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. szeptember 25. Eufrozina, Kende

Közbeszerzés NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLII. törvény (Kbt.) 37. § (1) bekezdése (illetve 2015. november 1. napja előtt a 2011. évi CVIII. törvényt 30. § alapján) a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal, mint eljárást lebonyolító ajánlatkérő az alábbi dokumentumokat hirdetmény formájában a Közbeszerzési Értesítőben teszi közzé:

a) az előzetes tájékoztatót;

b) a nyílt eljárást megindító ajánlati felhívást;

c) a meghívásos, illetve tárgyalásos eljárást, valamint versenypárbeszédet, illetve innovációs partnerséget megindító részvételi felhívást, kivéve az előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel, valamint a külön jogszabály szerinti időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos és tárgyalásos eljárás, továbbá külön jogszabály szerinti előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd, illetve innovációs partnerség során küldött közvetlen részvételi felhívást;

d) a Kbt. 117. §-ban szabályozott saját beszerzési szabályok szerint folytatott eljárást megindító felhívást;

e) a külön jogszabály szerinti időszakos előzetes tájékoztatót és az előminősítési hirdetményt;

f) a tervpályázati kiírást;

g) a koncessziós beszerzési eljárást megindító felhívást a Kbt. 128. § és a 129. § (2) bekezdése szerinti eljárás kivételével;

h) az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót;

i) a tervpályázati eljárás eredményéről szóló tájékoztatót;

j) a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót.

A hirdetmények elektronikusan, kereshető formában elérhetők a Közbeszerzési Hatóság honlapján (www.kozbeszerzes.hu) a „Közbeszerzési Értesítő” menüpont alatt.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLII. törvény (illetve 2015. november 1. napja előtt a 2011. évi CVIII. törvény módosításáról (Kbt.) módosító 2013. évi CXVI. törvény nyomán) 2013. július 1. napjától a Kbt. 43. § (korábbi 31. §) alapján a közbeszerzések alábbi adatai, információi és dokumentumokat – amennyiben az lehetséges - kizárólag a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban kell és lehet közzétenni:

a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását;

b) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatokat;

c) a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)-i) pontjának, valamint a 12. § (1)-(5) bekezdésének alkalmazásával megkötött szerződéseket;

d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket;

e) a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést;

f) a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat;

g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést az ott előírt határidőig.

 

A kereshető Közbeszerzési Adatbázis elérhető elektronikusan a Közbeszerzési Hatóság honlapján (www.kozbeszerzes.hu) a „ Közbeszerzési Adatbázis” menüpont alatt.

 

Közbeszerzési Adatbázis (KBA) nyilvános keresőoldala: http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:3068732222901076

A KBA a közbeszerzési eljárások központi nyilvántartása. Ennek részeként közbeszerzési eljáráshoz és ajánlatkérő szervezethez kapcsolódóan tárolja a közbeszerzésekkel kapcsolatos adatokat és dokumentumokat.

Az oldal az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

- keresés a dokumentumok tartalmában (csak regisztrált felhasználóknak elérhető)

- keresés a közbeszerzési eljárásokban

- keresés a hirdetményekben

- keresés a dokumentumokban

- regisztráció / bejelentkezés regisztrált felhasználóként

 

Az alábbi publikus dokumentumok minden esetben bekerülnek a KBA-ba:

- a Közbeszerzési Értesítőben megjelenő hirdetmények

- a Közbeszerzési Hatóság részére megküldött éves statisztikai összegezések

- jogorvoslattal kapcsolatos publikus anyagok (azzal, hogy ezek a dokumentumok csak ún. EJOG modul indulását követően kerülnek be a KBA-ba).

 

Az alábbi dokumentumok az ajánlatkérő döntésétől függően érhetők el a KBA-ban:

- közbeszerzési szerződések

- előzetes vitarendezéssel kapcsolatos dokumentumok

- közbeszerzési tervek

 

A dokumentumok tartalmában történő keresés során a KBA-ban nyilvántartott különböző dokumentumok típusa közül egynek a kiválasztásával és szabadszöveges keresési feltételnek a megadásával van mód keresések indítására. A kereső csak olyan elemek között keres, ahol:

- van fájl csatolmány, vagy

- a dokumentum a Közbeszerzési Értesítőben is megjelent.

A közbeszerzési eljárásokban történő keresés során a KBA-ban nyilvántartott eljárások közötti keresésre van lehetőség. A KBA 2010.01.01-től tartalmaz ún. migrált eljárásokat. Ezen eljárások esetében csak az eljárás adatlapja érhető el, illetve ha az Adatbázis működését követően közzétételre kerül adott migrált eljáráshoz valamilyen dokumentum (pl. hirdetmény), akkor már ez is látható. (Így pl. az eljárást megindító felhívás, vagy egyéb, az eljárás során - de még a KBA működése előtt közzétett - hirdetmény nem elérhető az adatlapon.)

A hirdetményekben történő keresés menüpontjára kattintva az oldal az on-line Közbeszerzési Értesítő keresőoldalára navigál.

A dokumentumokban történő keresés a KBA-ban nyilvántartott (a KBA működését követően beküldött) dokumentumok közötti keresést teszi lehetővé.

Az oldal lehetőséget biztosít regisztrációra, mely ingyenes. A regisztrációhoz felhasználónév, jelszó és e-mailcím megadása szükséges. A regisztrált felhasználók számára elérhető a dokumentumok tartalmában történő keresés, valamint az egyes keresőfelületeken több keresőmező áll rendelkezésre. (Emellett az egyes keresési feltételek közötti logikai - és/vagy - kapcsolatok is módosíthatók.)

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzatáról szóló XXII/7-1/2014. (I. 29.) számú POLGÁRMESTERI – JEGYZŐI EGYÜTTES UTASÍTÁSA szerint az Önkormányzat intézményei és gazdasági társaságai saját feladat- hatáskörükben lebonyolított, továbbá önálló ajánlatkérőként lefolytatott közbeszerzések dokumentumai közzétételét önállóan a fenti törvényi rendelkezéseknek megfelelően, azon túli közzététel esetén pedig saját honlapjukon végzik (lásd az Önkormányzat honlapján intézményeire és gazdasági társaságaira vonatkozó elérhetőségeket).

 

Jogszabályokról, jogorvoslatról bővebben

A XIII. kerületi közbeszerzésekről

A XIII. kerület közbeszerzései

A XIII. Kerületi Önkormányzat közbeszerzési szerződéseinek teljesítése (összegzés 2013.)

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési Terve

Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2014. évi Közbeszerzési Terve

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési Terve

Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2015. évi Közbeszerzési Terve

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési Terve

Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2016. évi Közbeszerzési Terve

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Terve

Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2017. évi Közbeszerzési TerveBudapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közbeszerzéseire vonatkozó statisztikai összegezések:
2010. szeptember 15-ig2010. szeptember 15-től

2011. évi

2012. évi

2013. június 30-ig, 2013. július 1-től

2014. évi

2015. október 31-ig2015. november 1-től

Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal közbeszerzéseire vonatkozó statisztikai összegezések:
2010. szeptember 15-ig2010. szeptember 15-től

2011. évi

2012. évi

2013. június 30-ig, 2013. július 1-től

2014. évi

2015. október 31-ig2015. november 1-től

2016. évre vonatkozó (régi Kbt. szerinti)

2016. évre vonatkozó (új Kbt. szerinti)

 

Általános információk

További közbeszerzések a közérdekű adatok rovatban.