XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2021. október 25. Blanka, Bianka

Önkormányzat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 1990. évi C. törvény a helyi adókról 
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • 1996. évi XXV. Törvény a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról
 • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
 • 1991. évi XXXIII. Törvény egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról
 • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
 • 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
 • 2000. évi C. Törvény a számvitelről
 • 1995. évi CXVII. Törvény a személyi jövedelemadóról
 • 2007. évi CXXVII. Törvény az általános forgalmi adóról
 • 2003. évi XCII. Törvény az adózás rendjéről
 • 1997. évi LXXX. Törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
 • 1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról
 • 2010. évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról
 • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

A szervezeti egységek feladataik ellátása során alkalmazott jogszabályok gyűjteményét az adott ügy leírásánál találja.