XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2021. október 20. Vendel, Kleopátra

Közérdekű adatszolgáltatás NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Ezen az oldalon a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat működésére vonatkozó közérdekű adatokat találja. Ennek közzétételekor a tartalom és a forma tekintetében az elektronikus információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait vettük figyelembe.

A törvény rendelkezéseiről többet megtudhat a Közadattár weboldalon.

Egységes Közadatkereső Rendszer

Szervezeti, személyzeti adatok

Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal számlaszáma: 11784009-15735760

 

 

 

 

  1. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével
  2. Az egyes szervezeti egységek feladatai
  3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és a szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása
  4. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és a szervezeti egységek vezetőinek elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)
  5. Ügyfélkapcsolat elérhetősége, ügyfélfogadás rendje
  6. Az ügyfélkapcsolati vezető neve: Tátrai Gabriella
  7. Polgármesteri Hivatal alapító okirata
  8. Az ügyfélfogadás rendje
  9. A képviselő-testület tagjai, elérhetősége
  10. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése
  11. Az önkormányzat gazdálkodó szervezetei
  12. Az önkormányzat által alapított közalapítványok adatai
  13. Az önkormányzat által alapított lapok adatai

   XIII. Kerületi Hírnök
   Kiadó és szerkesztőség: Sprint Kft., 1137 Budapest, Újpesti rakpart 7.
   Telefon:+36-1-237-5060/0242
   Fax: +36-1-237-5069
   e-mail: hirnok@sprintkiado.hu
   Felelős szerkesztő: Machos Ferenc

 1. A törvényességi felügyeletet ellátó szerv

  Budapest Főváros Kormányhivatala
  Cím: 1056 Bp, Váci u. 62-64.
  Postacím:1364 Bp, Pf. 234.
  E-mail: budapest@bfkh.hu
  Tel: 06-1-235-1700
  Központi fax: 06-1-235-1703
  Ügyfélfogadás

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei
 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat
 3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
 4. Adóhatósági ügyek leírása
 5. Építéshatósági ügyek leírása
 6. Igazgatási ügyek leírása
 7. Jogi ügyek leírása
 8. Szociális ügyek leírása
 9. Az önkormányzat nyilvános kiadványai
 10. A képviselő-testület döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés módja
 11. A képviselő-testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói
 12. A közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
 13. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása
 14. Az Állami Számvevőszék vizsgálatainak nyilvános megállapításai:

  Jelentés az önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről

  Jelentés a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2007. évi megosztásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

  Jelentés a települési önkormányzatok tulajdonában lévő zöldterületek fejlesztésének és fenntartásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzatnál (összegző megállapítások)

  Jelentés az önkormányzat vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről
 15. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:

  Adóhatósági vizsgálat a 2005. és 2006. évekre vonatkozó adóbevallások tárgyában
 16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.
  Jelenleg nincs ilyen szerződés.
 17. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
  2008 évi
 18. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelő.
  A közérdekű adatok megismerését az érintett szervezeti egységnél kezdeményezheti az ügyfél.
 19. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai.
  Nem volt megkeresés.
 20. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.
  1 db 2006. január 27. - KFKI-LNX zRt. - A XIII. kerület adatvagyon ának másodlagos hasznosítása.
 21. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.
  Jelenleg nincs ilyen.
 22. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista.
  Jelenleg nincs ilyen.
 23. Hatósági statisztika:
   A Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal ügyiratforgalmi statisztikája a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján:

    Az iktatott ügyiratok száma

2015. második félévben
     Az önkormányzat államigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 

  2015. második félévi adatai
     Az önkormányzat önkormányzati hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 
   2015. masodik félévi adatai

   Gazdálkodásra vonatkozó adatok

   1. Éves (elemi) költségvetések:

   Az önkormányzat költségvetési rendeletei:

    

    2. Számviteli törvény szerinti beszámolók:

    

    

    

    
   3. Az önkormányzat költségvetése végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók (féléves beszámolók, zárszámadási rendeletek):

    

     4. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma: engedélyezett létszám 2012-ben 200 fő és 2013-ban 140 fő.

   A foglalkoztatottak adatai:

   A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint a költségtérítése összesített összege és általános mértéke

   Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtái és mértéke összesítve

   5. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama. Tovább a szerződésekhez

   Az önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó közadatok

    

    
   Ingyenes zöld számunk közérdekű bejelentésekhez: 06-80-200-306 E-mail: ugyfelszolgalat@bp13.hu