XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. szeptember 26. Jusztina, Kozma, Damján

"A tudás hatalom" tanulmányi pályázat-2015 - Lezárult 2015. március 20. - Módosítva: 2017. június 26. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

A tehetséges, de tanulmányaikban anyagi okok miatt hátrányban lévő diákok továbbtanulásának, a munkaerő-piacon való elhelyezkedésének támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„A tudás hatalom” tanulmányi támogatás elnyerésére


A pályázat kiírója:     Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottsága

A pályázati keret:     2 000 000 Ft

A pályázat célja: a tehetséges, de tanulmányaikban anyagi okok miatt hátrányban lévő diákok továbbtanulásának, a munkaerő-piacon való elhelyezkedésének támogatása.

A pályázatot elnyerő diák a pályázati keret erejéig

 • az idegen nyelvtanulás és vizsgaköltségekről benyújtott számla alapján, vagy
 • az ECDL vizsgára felkészítő tanfolyam- és vizsgaköltségekről benyújtott számla alapján, vagy
 • a gépjárművezetői engedély megszerzésére felkészítő tanfolyam- és vizsgaköltségekről benyújtott számla alapján

a számla értékéig, de legfeljebb 50 000 Ft támogatásban részesüljön.

Pályázhat minden XIII. kerület közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő diák, aki megfelel a pályázati feltételeknek. A támogatás a 2015. évre szól, és csak egyszer nyerhető el.


A pályázathoz csatolni kell:

 • a kitöltött pályázati adatlapot,
 • az idegen nyelvtanulás és vizsga költségeiről szóló számlát és a nyelvvizsga eredményességét igazoló dokumentum másolatát, vagy
 • az ECDL vizsgára felkészítő tanfolyam és vizsga költségeiről benyújtott számlát és az ECDL vizsga eredményességét igazoló dokumentum másolatát, vagy
 • a gépjárművezetői engedély megszerzésére felkészítő tanfolyam és vizsga költségeiről benyújtott számlát és gépjárművezetői vizsga eredményességét igazoló dokumentum másolatát,
 • a 2013., 2014. év végi és 2015. félévi bizonyítványok másolatát,
 • a fent említett tanulmányi versenyen elért eredmények másolatát (kizárólag a 2014., 2015. évek),
 • a pályázó osztályfőnökének 1 oldalas jellemzését a tanuló tanulmányi előmeneteléről és a pályázó valós életkörülményeiről (hátrányos helyzet esetén annak okai), melyet az osztályfőnök és az igazgató ír alá,
 • a benyújtást megelőző utolsó havi nettó jövedelemről szóló igazolásokat (az egy lakcímen élő minden családtagtól: munkahelyről, Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól, Munkaügyi Kirendeltségtől; gyermektartási díjról, családi pótlékról, szociális ellátásokról stb. Vállalkozó esetében bélyegzővel ellátott jövedelemigazolást, melyen az igazolást kérő és az azt aláíró, azonos személy nem lehet.),
 • az állandó lakóhely szerint illetékes népesség-nyilvántartó által kiadott lakcímigazolást a pályázó és szülei részére (nem lakcímkártya másolat).
A pályázati kiírás és adatlap átvehető ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Béke tér 1.), illetve letölthető jelen oldal jobb oldalán található mellékletekből. Érdeklődni a 452-4100/5156-os telefonszámon lehet.


Pályázati feltételek: a pályázó

 • jelenleg az általános iskola 7-8. évfolyamára, vagy a középiskola, gimnázium 7-12., nyelvi előkészítő osztály esetén a 7-13. évfolyamára jár és
 • a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,
 • általános iskolásoknál a 2013., 2014. év végi és a 2015. félévi tanulmányi eredménye a 4,6 átlagot elérte, vagy
 • a középiskolásoknál a 2013., 2014. év végi és a 2015. félévi a tanulmányi eredménye 4,5 átlagot elérte, vagy
 • 2014-2015-ben:
 1. legalább egy tantárgyban országos szintű egyéni tanulmányi versenyen 1-10. helyezést ért el, vagy
 2. fővárosi szintű egyéni tanulmányi versenyen 1-5. helyezést ért el, vagy
 3. kerületi szintű egyéni tanulmányi versenyen 1-3. helyezést ért el.


A pályázat csak a pályázati adatlappal és a szükséges mellékletekkel együtt érvényes.

A formailag nem megfelelő és hiányos pályázatok érdemi elbírálás nélkül a pályázati eljárásból kizárásra kerülnek.

A pályázati döntéssel kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye.

A pályázatot a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság soros ülésén bírálja el.

A nyertes pályázókkal, a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság támogatási szerződést köt. Amennyiben a támogatási szerződés a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül - a nyertes pályázónak felróható okból - nem jön létre, a döntés hatályát veszti.

A pályázatot folyamatosan lehet a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán vagy a Hivatal Ügyfélszolgálatán benyújtani ügyfélfogadási időben (Bp. XIII. Béke tér. 1.) személyesen vagy postai úton (Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály, 1139 Budapest, Béke tér 1.).