XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. szeptember 26. Jusztina, Kozma, Damján

Települési támogatás pályázat közüzemi díjhátralék enyhítésére 2015. március 31. - Módosítva: 2017. február 1. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

A pályázat általános célja a szociálisan rászorultak lakhatással kapcsolatos költségeikből származó közüzemi díjhátralék részbeni átvállalása.

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottsága


Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) Önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdése alapján


2017. évre pályázatot hirdet

közüzemi díjhátralék részbeni átvállalására

A pályázat általános célja közüzemi díjhátralék megfizetésének részbeni átvállalása, annak érdekében, hogy a szociálisan rászorultak lakhatásának biztonságát elősegítse, a lakhatással kapcsolatos költségeikből származó adósságterheket enyhítse.


Pályázatot a XIII. kerület közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő azon állampolgár nyújthat be, aki közüzemi díjhátralékkal rendelkezik.


A pályázható támogatás összege: az összes díjtartozás 50 %-a, de nem haladhatja meg a 200.000.-Ft-ot


A pályázat folyamatosan nyújtható be, az előírt formanyomtatványon és az azon megjelölt igazolásokkal együtt, egész évben folyamatosan, kizárólag személyesen a kijelölt intézményben.


A pályázati adatlap beszerezhető Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályon, a Hivatal ügyfélszolgálatán (1139 Budapest, Béke tér 1.), Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Prevenciós Központ HÍD Családsegítő Szolgálatánál (1134 Budapest, Tüzér utca 56-58.), továbbá elérhető ezen lapon mellékelt pdf formátumú fájlban.


A pályázatot a Szociális és Köznevelési Osztály kijelölt ügyintézője készíti elő a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság bírálatára.


Ha a döntésre történő előkészítés során a Szociális és Köznevelési Osztály ügyintézője hiányt észlel, a kérelem benyújtását követően, írásbeli hiánypótlási felhívást küld a kérelmező részére, a hiánypótlás teljesítési határidejének kitűzésével. A hiánypótlás teljesítési határidejének eredménytelen eltelte esetén a pályázat érvénytelennek minősül, azaz érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerül a pályázati eljárásból.


A bizottság a pályázat elbírálás során előnyben részesíti azt a pályázót,

  • a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71 250 Ft) és a vagyonnal nem rendelkezik;
  • b) akinek fizetési nehézségei a benyújtott igazolások alapján valószínűsíthető, hogy átmenti jellegűek, vagy tartozását az önrész befizetésének vállalásával teljes mértékben ki tudja egyenlíteni;
  • c) aki vállalja együttműködési megállapodás kötését a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Prevenciós Központjával;
  • d) akinek a lakásfenntartáshoz kapcsolódó közüzemi díjtartozásainak összege a 200 000 Ft-ot nem haladja meg;
  • e) aki a tartozás kiegyenlítése érdekében az önrészt - amely nem lehet kevesebb, mint az összes díjtartozás 50%-a -, ezt meghaladó mértékben vállalja.


Az önrészt a szolgáltató megadott számlájára kell befizetni, és a befizetésről szóló igazolást 15 munkanapon belül be kell mutatni a Szociális és Köznevelési Osztályon (1139 Budapest, Béke tér 1.). Az önrész részletekben is fizethető, ahol a részletfizetési megállapodást a szolgáltatónál kell kérelmezni és a szolgáltatóval kell megkötni és az első részlet befizetéséről szóló igazolással együtt a megállapodást is be kell mutatni.


A pályázatot a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság a pályázat beérkezését követő - az előterjesztésre vonatkozó szabályok betartásával - soros ülésén bírálja el.

A pályázati döntéssel kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye.

A nyertes pályázókkal a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság támogatási szerződés köt. Amennyiben a támogatási szerződés a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül - a nyertes pályázónak felróható okból - nem jön létre, a döntés hatályát veszti.


A pályázat benyújtása:

személyesen: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Prevenciós Központ HÍD Családsegítő Szolgálatánál
                     (1134 Budapest, Tüzér utca 56-58.)

Elérhetőségek

Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat
Szociális és Köznevelési Osztály
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Postacím: 1555 Budapest, Pf. 10. Ügyfélfogadás: Hétfő:13.30:00-18:00
Kedd:nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00-16:30
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
A kérelmek leadhatóak az Igazgatási Osztály ügyfélszolgálatán.
Péntek: 8:00-11:30
Telefon: (1) 452-4100, (1) 452-4300 Fax: (1) 452-4147 E-mail cím: ph-szko@bp13.hu