XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. szeptember 26. Jusztina, Kozma, Damján

Települési támogatás pályázat tanulmányi ösztöndíj támogatásra 2015. március 31. - Módosítva: 2017. február 1. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

A pályázat általános célja a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákok támogatása.

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének átruházott hatáskörében eljárva Dr. Tóth József polgármester

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) Önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdése alapján

2017. évre pályázatot hirdet

Tanulmányi ösztöndíjra

A pályázat általános célja a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákok támogatása.


Pályázatot a XIII. kerület közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő azon szülő, törvényes képviselő, gyám nyújthat be, akinek a középfokú vagy általános iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke tanulmányi átlaga 4,8 vagy ezt meghaladja, illetve szöveges értékelés esetén az elméleti tantárgyak átlaga a kiválóan megfelelt eredményt eléri.


A pályázható támogatás összege: Az ösztöndíj a tárgyévi tanévre szól, az összege gyermekenként és fél tanévenként – 7 500 Ft, teljes tanévre: 15 000 Ft.


A pályázat az adott tanév végét követő augusztus 31. napjáig adható be, az előírt formanyomtatványon és a megjelölt igazolásokkal együtt. (Szükséges igazolások: iskolai féléves és/vagy év végi bizonyítvány másolata.)


A pályázati adatlap beszerezhető Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályon, a Hivatal ügyfélszolgálatán (1139 Budapest, Béke tér 1.), valamint kerületi fenntartású szociális és köznevelési intézményekben, továbbá elérhető ezen a lapon mellékelt pdf formátumú fájlban.


A pályázatot a Szociális és Köznevelési Osztály kijelölt ügyintézője készíti elő saját hatáskörű bírálatra.


Ha a döntésre történő előkészítés során a Szociális és Köznevelési Osztály ügyintézője hiányt észlel, a kérelem benyújtását követően, írásbeli hiánypótlási felhívást küld a kérelmező részére, a hiánypótlás teljesítési határidejének kitűzésével. A hiánypótlás teljesítési határidejének eredménytelen eltelte esetén a pályázat érvénytelennek minősül, azaz érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerül a pályázati eljárásból.


A pályázati döntéssel kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye.


A nyertes pályázókkal támogatási szerződés megkötésére kerül sor, amennyiben a támogatási szerződés a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül - a nyertes pályázónak felróható okból - nem jön létre, a döntés hatályát veszti.


A pályázat benyújtása:

személyesen: Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal (1139 Budapest, Béke tér 1.)

  • Szociális és Köznevelési Osztályán ügyfélfogadási időben,
  • Központi Ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben.

elektronikusan, scanelve: ph-szko@bp13.hu címre eljuttatva

Elérhetőségek

Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat
Szociális és Köznevelési Osztály
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Postacím: 1555 Budapest, Pf. 10. Ügyfélfogadás: Hétfő:13.30:00-18:00
Kedd:nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00-16:30
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
A kérelmek leadhatóak az Igazgatási Osztály ügyfélszolgálatán.
Péntek: 8:00-11:30
Telefon: (1) 452-4100, (1) 452-4300 Fax: (1) 452-4147 E-mail cím: ph-szko@bp13.hu