XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. október 1. Malvin, Teréz

Pályázati felhívás egyházak, társadalmi és civil szervezetek részére 2016 - LEZÁRULT EREDMÉNYHIRDETÉSSEL 2016. február 11. - Módosítva: 2016. március 22. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzata a 2016. évben újra pályázatot ír ki az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek támogatásár.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

egyházak, társadalmi és civil szervezetek részére


Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi önkormányzati költségvetésben jóváhagyott, az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek (továbbiakban: Szervezetek) támogatására fordítható összeget pályázat útján kívánja odaítélni.


Azok a Szervezetek vehetnek részt a pályázaton, melyeknek:
a) bejegyzett székhelyük a XIII. kerület közigazgatási területén van, vagy
b) bejegyzett országos vagy regionális szervezetük a XIII. kerület igazgatási területén szervezeti egységgel rendelkezik,
c) és tevékenységüket kizárólag vagy elsősorban a XIII. kerületi lakosság érdekében végzik.

A Szervezet működéséhez és az alábbi tevékenységek végzéséhez kaphat támogatást:
a) egészségügyi prevenció, egészséges életmód elősegítése,
b) egészségügyi rehabilitáció,
c) szociális tevékenység, karitatív tevékenység (hátrányos helyzetűek segítése),
d) kulturális tevékenység, közművelődési, művészeti és sporttevékenység,
e) képzés, képességfejlesztés,
f) ismeretterjesztés,
g) nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység,
h) természetvédelem, környezetvédelem,
i) gyermek- és ifjúságvédelem,
j) közrend, közbiztonság védelme,
k) önszerveződő közösségek alakulása, működése, amelyek tevékenységi köre segíti bizonyos önkormányzati feladatok átvállalását,
l) a szervezet által benyújtott pályázatok önrészének biztosításához.

A pénzügyi támogatás általános feltételei:
a) a pályázó legalább 2 éve folytat tevékenységet a XIII. kerületben;
b) a pályázónak nincs köztartozása;
c) a pályázó a korábban kapott támogatásokkal elszámolt;
d) nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás;
e) a támogatott program résztvevőinek több, mint fele XIII. kerületi lakos;
f) a pályázó vállalja, hogy rendezvényein a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzatot támogatóként tünteti fel.


Nem nyújtható támogatás a pályázónak, ha azt üzleti-gazdasági tevékenységre kívánja felhasználni.


A pályázathoz mellékelni kell:
a) a pályázati adatlapot,
b) egyház esetében a nyilvántartásba vételt igazoló, illetve az egyház képviselőjét képviseletre jogosító okiratot,
c) egyéb pályázó esetében a létezésről és céljának megfelelő folyamatos működésről szóló nyilatkozatot,
d) a civil szervezet nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a törvénynek megfelelően az éves beszámolóját és közhasznúság esetében a közhasznúsági mellékletet letétbe helyezte,
e) a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenségi Nyilatkozatot,
f) a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti Közzétételi kérelmet.

A pályázati keret 10 millió Ft.


A pályázat önkormányzathoz történő beérkezésének legkésőbbi időpontja:

2016. március 11. 14 óra


Beadási cím: XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
1139 Budapest XIII. kerület, Béke tér 1., „Civil pályázat” megjelöléssel.

A pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán és a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. (Budapest XIII. kerület. Béke u. 65.) ügyfélszolgálatán térítésmentesen vehető át, vagy letölthető ezen oldal jobb oldalán található komponens dobozból.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Radó Gábor civil referensnél a 452-4100/5155 mellék telefonszámon, vagy e-mailen a radogabor@bp13.hu címen.


A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 22.


A nyertes pályázókat ugyanezen oldal jobb oldalán mellékelt pdf formátumú dokumentumban tekinthetik meg.


A pályázó a támogatásként kapott összeg vonatkozásában legkésőbb a következő év január 31-ig, büntetőjogi felelősségének tudatában, aláírásával igazolt beszámolóban tájékoztatni köteles a támogatást nyújtót az elnyert összeg felhasználásáról.