XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. október 1. Malvin, Teréz

Pályázat a művészet, vagy a tudományok területén tehetséges és eredményes fiatalok támogatására 2016 - LEZÁRULT 2016. február 18. - Módosítva: 2017. január 30. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

A fiatal művészek, tehetséges zenészek és kutatók fejlődésének segítése, a fiatalok felkészülését segítő eszközök, verseny, kurzus útiköltségeinek támogatására.

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottsága

2016. évre pályázatot hirdet
a művészet, vagy a tudományok területén tehetséges és eredményes fiatalok támogatására


A pályázat általános célja: a fiatal művészek, tehetséges zenészek és ifjú kutatók fejlődésének segítése, amellyel lehetőséget teremtünk a fiatalok felkészülését segítő eszközök biztosítására, vagy egy-egy verseny, kurzus útiköltségeinek támogatására.


Pályázók köre: a XIII. kerület közigazgatási területen bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezők és életvitelszerűen itt élők, közép vagy felsőfokú oktatásban résztvevő fiatalok, aki országos, vagy nemzetközi versenyeken, kiállításokon már kiemelkedő teljesítményt nyújtottak és a további felkészülésükhöz, a versenyeken történő részvételükhöz anyagi támogatásra van szükségük.


Pályázni az alábbi célokra lehet:

 • eszközvásárlás, amely az országos és nemzetközi versenyekre történő felkészülést, a szakmai fejlődést segítik,
 • a versenyen való részvétel költségei, vagy útiköltség-térítés, amely segíti a pályázók utazását a hazai és nemzetközi versenyekre, kiállításokra, valamint az azokra felkészítő szakkörökre, táborokra.


A pályázati keret: 4 000 000 Ft.


Az elnyerhető támogatás összege: a megjelölt cél megvalósítását szolgálja és nem haladhatja meg a 100 000 Ft-ot.


A pályázat benyújtásának feltétele:

 • magyar állampolgárság,
 • XIII. kerületben állandó lakóhely és életvitelszerű itt élés,
 • középfokú, vagy felsőfokú intézményben folytatott tanulmányok,
 • a pályázat benyújtásakor 25. életévet be nem töltött életkor,
 • az elmúlt tanévben legalább 4,5-es átlag tanulmányi eredmény,
 • eredményes szereplés nemzetközi, országos, illetve a minisztérium által kiírt versenyeken,
 • a pályázó tehetségével, illetve elért eredményeivel kitűnik társai közül,
 • a pályázó hozzájárul eredményes pályázat esetén a nyilvános eredményhirdetéshez és eredményének a sajtóban való közléséhez.A pályázati adatlap beszerezhető a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán, a Hivatal ügyfélszolgálatán (Budapest XIII. kerület, Béke tér 1.), valamint a kerületi fenntartású szociális és köznevelési intézményekben, továbbá letölthető jelen oldal jobb oldalán található komponens dobozból.


A pályázat egész évben folyamatosan benyújtható az előírt formanyomtatványon és a megjelölt igazolásokkal együtt

Szükséges igazolások:

 • a felkészítő ajánlása
 • a tanulmányi és versenyeredményeket igazoló dokumentumok

A pályázati támogatásokról szóló döntést a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális, Egészség és Művelődési Bizottsága bírálja el. A pályázati döntéssel kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye.


A pályázati támogatásokról szóló döntést a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális, Egészség és Művelődési Bizottsága bírálja el, a következő szempontok alapján:

 • a támogatási tevékenység szakmai rangja,
 • szakmai minősítéseken és pályázatokon elért eredmények,
 • az elmúlt tanévben elért 4,5-es, vagy annál magasabb tanulmányi eredmény,
 • a megpályázott támogatás felhasználásának célja.


A nyertes pályázókkal a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság támogatási szerződést köt. Amennyiben a támogatási szerződés a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül – a nyertes pályázónak felróható okból – nem jön létre, a döntés hatályát veszti.


A pályázat benyújtása:

 • személyesen a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán ügyfélfogadási időben Godóné Bóta Éva köznevelési referensnél (34. szoba, Tel.: 452-4100/5156),
  vagy a Hivatal Ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben (Budapest XIII. kerület, Béke tér 1.),
 • elektronikusan szkennelve a szoco@bp13.hu címre eljuttatva.