XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. szeptember 26. Jusztina, Kozma, Damján

Pályázat jogosítvány, nyelvvizsga, ECDL (7 modul) és ECDL Start (4 modul) vizsga díjának részbeni támogatására 2016 - LEZÁRULT 2016. február 18. - Módosítva: 2017. január 30. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Az önkormányzati működtetésű oktatási intézményekben tanulók jogosítvány, komplex nyelvvizsga, ECDL, vagy ECDL Start vizsga díjainak részbeni átvállalása.

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottsága


2016. évre pályázatot hirdet

jogosítvány, nyelvvizsga, ECDL (7 modul) és ECDL Start (4 modul)
vizsga díjának
részbeni támogatására


A pályázat célja: az önkormányzati működtetésű alap- és középfokú köznevelési intézményekben tanulók jogosítvány, komplex (szóbeli és írásbeli) nyelvvizsga, ECDL (7 modul), vagy ECDL Start (4 modul) vizsga díjainak részbeni átvállalása.


Pályázók köre: a XIII. kerület közigazgatási területen bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezők és életvitelszerűen itt élők, a XIII. kerületi önkormányzat által működtetett alap- és középfokú köznevelési intézményekben tanulók, akik első nyelvvizsgára, vagy ECDL vizsgára kívánnak jelentkezni.


Pályázni az alábbi célokra lehet:

 • jogosítvány,
 • komplex (szóbeli és írásbeli) nyelvvizsga,
 • ECDL (7 modul),
 • ECDL Start (4 modul) vizsgák díjaira.


A pályázati keret: 4 000 000 Ft.


Az elnyerhető támogatás összege: a jogosítvány, az első nyelvvizsga, az ECDL (7 modul) és az ECDL Start (4 modul) vizsgák díjai, ami nem haladhatja meg 80 000 Ft-ot.


A támogatás mértéke függ a családban az egy főre jutó jövedelem összegétől, melyet az öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez (28 500 Ft) kell viszonyítani:

 • 0 - 150 %    vizsgadíj 90 %-a, de nem haladhatja meg 80 000 Ft-ot,
 • 151 - 200 %    vizsgadíj 70 %-a, de nem haladhatja meg 56 000 Ft-ot,
 • 200 - 300 %    vizsgadíj 50 %-a, de nem haladhatja meg 40 000 Ft-ot.


A pályázat benyújtásának feltétele:

 • magyar állampolgárság,
 • XIII. kerületben állandó lakóhely és életvitelszerű itt élés,
 • a XIII. kerületi önkormányzat által működtetett alap- és középfokú köznevelési intézményekben folytatott tanulmányok,
 • az elmúlt tanévben legalább 4,7-es átlag tanulmányi eredmény,


A pályázati adatlap beszerezhető a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán, a Hivatal ügyfélszolgálatán (Budapest XIII. kerület, Béke tér 1.), valamint a kerületi fenntartású szociális és köznevelési intézményekben, továbbá letölthető a jelen oldal jobb oldalán található komponens dobozból.


A pályázat egész évben folyamatosan benyújtható az előírt formanyomtatványon és a megjelölt igazolásokkal együt.


Szükséges igazolások:

 • tanulmányi eredményt igazoló bizonyítvány másolata,
 • pályázó családjának előző havi jövedelem igazolása

 
A pályázati támogatásokról szóló döntést a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális, Egészség és Művelődési Bizottsága bírálja el. A pályázati döntéssel kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye.


A nyertes pályázókkal a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság támogatási szerződést köt. Amennyiben a támogatási szerződés a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül – a nyertes pályázónak felróható okból – nem jön létre, a döntés hatályát veszti. Sikertelen vizsga esetén a pályázaton elnyert támogatási összeget vissza kell fizetni.


A pályázat benyújtása:

 • személyesen a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán ügyfélfogadási időben Godóné Bóta Éva köznevelési referensnél (34. szoba, Tel.: 452-4100/5156),
  vagy a Hivatal Ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben (Budapest XIII. kerület, Béke tér 1.),
 • elektronikusan szkennelve a szoco@bp13.hu címre eljuttatva.