XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. szeptember 28. Vencel, Salamon

Egyházak, társadalmi és civil szervezetek támogatásának pályázata 2017 - LEZÁRULT EREDMÉNYHIRDETÉSSEL 2017. január 30. - Módosítva: 2017. március 22. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzata a 2017. évben újra pályázatot ír ki az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
egyházak, társadalmi és civil szervezetek részére

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi önkormányzati költségvetésben jóváhagyott, az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek (továbbiakban: Szervezetek) támogatására fordítható összeget pályázat útján kívánja odaítélni.


Azok a Szervezetek vehetnek részt a pályázaton, melyeknek:

 • a) bejegyzett székhelyük a XIII. kerület közigazgatási területén van, vagy
 • b) bejegyzett országos vagy regionális szervezetük a XIII. kerület igazgatási területén szervezeti egységgel rendelkezik,
 • c) és tevékenységüket kizárólag vagy elsősorban a XIII. kerületi lakosság érdekében végzik.


A Szervezet működéséhez és az alábbi tevékenységek végzéséhez kaphat támogatást:

 • a) egészségügyi prevenció, egészséges életmód elősegítése,
 • b) egészségügyi rehabilitáció,
 • c) szociális tevékenység, karitatív tevékenység (hátrányos helyzetűek segítése),
 • d) kulturális tevékenység, közművelődési, művészeti és sporttevékenység,
 • e) képzés, képességfejlesztés,
 • f) ismeretterjesztés,
 • g) nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység,
 • h) természetvédelem, környezetvédelem,
 • i) gyermek- és ifjúságvédelem,
 • j) közrend, közbiztonság védelme,
 • k) önszerveződő közösségek alakulása, működése, amelyek tevékenységi köre segíti bizonyos önkormányzati feladatok átvállalását,
 • l) a szervezet által benyújtott pályázatok önrészének biztosításához.


A pénzügyi támogatás általános feltételei:

 • a) a pályázó legalább 2 éve folytat tevékenységet a XIII. kerületben;
 • b) a pályázónak nincs köztartozása;
 • c) a pályázó a korábban kapott támogatásokkal elszámolt;
 • d) nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás;
 • e) a támogatott program résztvevőinek több, mint fele XIII. kerületi lakos;
 • f) a pályázó vállalja, hogy rendezvényein a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzatot támogatóként tünteti fel.


Nem nyújtható támogatás a pályázónak, ha azt üzleti-gazdasági tevékenységre kívánja felhasználni.


A pályázathoz mellékelni kell:

 • a) a pályázati adatlapot,
 • b) egyház esetében a nyilvántartásba vételt igazoló, illetve az egyház képviselőjét képviseletre jogosító okiratot,
 • c) egyéb pályázó esetében a létezésről és céljának megfelelő folyamatos működésről szóló nyilatkozatot,
 • d) a civil szervezet nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a törvénynek megfelelően az éves beszámolóját és közhasznúság esetében a közhasznúsági mellékletet letétbe helyezte,
 • e) a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenségi Nyilatkozatot,
 • f) a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti Közzétételi kérelmet.


A pályázat önkormányzathoz történő beérkezésének legkésőbbi időpontja:

2017. februás 23. 16 óra


Beadási cím: XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
1139 Budapest XIII. kerület, Béke tér 1. „Civil pályázat” megjelöléssel.


A pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán és a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. (Budapest XIII. kerület. Béke u. 65.) ügyfélszolgálatán térítésmentesen vehető át, vagy letölthető a mellékelt dokumentumokból.


A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 9.

A nyertes pályázókról ezen az oldalon mellékelt pdf formátumú fájlból tájékozódhatnak


A pályázó a támogatásként kapott összeg vonatkozásában legkésőbb a következő év január 31-ig, büntetőjogi felelősségének tudatában, aláírásával igazolt beszámolóban tájékoztatni köteles a támogatást nyújtót az elnyert összeg felhasználásáról.