XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. szeptember 26. Jusztina, Kozma, Damján

Települési támogatás pályázat lakás karbantartása és akadálymentesítésének támogatására 2017. február 1. - Módosítva: 2017. február 1. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

A pályázat általános célja, a szociálisan rászorulók anyagi segítséget kapjanak a lakhatásuk megfelelő minőségű biztosításához.

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottsága

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) Önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdése alapján

2017. évre pályázatot hirdet

Lakás karbantartása és akadálymentesítése költségeihez való hozzájárulásra


A pályázat általános célja lakás karbantartása és akadálymentesítése költségeihez való hozzájárulásaként lakás karbantartási, akadálymentesítési támogatás nyújtása a kerületben élő bérlő, illetve tulajdonosnak.


Pályázatot a XIII. kerület közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő azon állampolgár nyújthat be, aki a kérelem benyújtását megelőző öt évben az önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik.


A pályázható támogatás összege: a tényleges költség 50 %-a, de nem haladhatja meg a 500.000,-Ft-ot.


A pályázat folyamatosan nyújtható be, az előírt formanyomtatványon és az azon megjelölt igazolásokkal együtt (Szükséges igazolások: nyomtatványon megjelölt jövedelem igazolások, bérleti szerződés, vagy tulajdonjogot igazoló hivatalos okirat másolata, az átalakítási munkálatok részletes árajánlata).


A pályázati adatlap beszerezhető Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályon, a Hivatal ügyfélszolgálatán (1139 Budapest, Béke tér 1.), valamint kerületi fenntartású szociális intézményekben, továbbá elérhető ezen a lapon mellékelt pdf formátumú fájlban.


A pályázatot a Szociális és Köznevelési Osztály kijelölt ügyintézője készíti elő a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság bírálatára.


Ha a döntésre történő előkészítés során a Szociális és Köznevelési Osztály ügyintézője hiányt észlel, a kérelem benyújtását követően, írásbeli hiánypótlási felhívást küld a kérelmező részére, a hiánypótlás teljesítési határidejének kitűzésével. A hiánypótlás teljesítési határidejének eredménytelen eltelte esetén a pályázat érvénytelennek minősül, azaz érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerül a pályázati eljárásból.


A bizottság a pályázat elbírálás során előnyben részesíti azt a pályázót,

  • a) orvos szakértői szerv által kiadott szakértői vélemény alapján akadálymentesített lakókörnyezet kialakításához;
  • b) festéshez, mázoláshoz, burkoláshoz;
  • c) elektromos hálózat, vízvezeték-hálózat cseréjéhez, javításához;
  • d) nyílászáró cseréjéhez;

nyújtható.


A lakáskarbantartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.


Nem igényelhet lakáskarbantartási támogatást az, akinek az önkormányzat felé köztartozása van, valamint aki tartási, öröklési vagy életjáradéki szerződés alapján tartásra, vagy járadékra jogosult.


Az önrészt a tevékenységet végző megadott számlájára kell befizetni, és a befizetésről szóló igazolást 15 munkanapon belül be kell mutatni a Szociális és Köznevelési Osztályon (1139 Budapest, Béke tér 1.).


A pályázatot a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság a pályázat beérkezését követő - az előterjesztésre vonatkozó szabályok betartásával - soros ülésén bírálja el.


A pályázati döntéssel kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye.


A nyertes pályázókkal a Szociális, Egészségügyi Bizottság támogatási szerződés köt. Amennyiben a támogatási szerződés a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül - a nyertes pályázónak felróható okból - nem jön létre, a döntés hatályát veszti.


A pályázat benyújtása:

személyesen: Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal (1139 Budapest, Béke tér 1.)
▪    Szociális és Köznevelési Osztályán ügyfélfogadási időben,
▪    Központi Ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben.
elektronikusan, scanelve: ph-szko@bp13.hu címre eljuttatva

Elérhetőségek

Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat
Szociális és Köznevelési Osztály
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Postacím: 1555 Budapest, Pf. 10. Ügyfélfogadás: Hétfő:13.30:00-18:00
Kedd:nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00-16:30
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
A kérelmek leadhatóak az Igazgatási Osztály ügyfélszolgálatán.
Péntek: 8:00-11:30
Telefon: (1) 452-4100, (1) 452-4300 Fax: (1) 452-4147 E-mail cím: ph-szko@bp13.hu