XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
2022. szeptember 25. Eufrozina, Kende

Rendeletek

 • Telekadó

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete  a telekadóról

 • Építményadó

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete  az építményadóról

 • Idegenforgalmi adó

  31/2010. (XII. 22.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet  az idegenforgalmi adóról

 • Szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó eljárási szabályok

  24/2004. (VI. 28.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet  a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról

 • Orvosi körzetek

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete  az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

 • Kerületi Építési Szabályzat

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (XI. 15.) önkormányzati rendelete  a Budapest Főváros XIII. Kerület Építési Szabályzatáról

 • Településképi véleményezési eljárás

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelete  a településképi véleményezési eljárásról

 • Településképi bejelentési eljárás

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelete  a településképi bejelentési eljárásról

 • Tervtanács

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete  a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályainak megállapításáról

 • Parkolóhely létesítési kötelezettség

  22/2008. (IX. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet  a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a személygépkocsi elhelyezési kötelezettség részletes szabályairól

 • Védett építészeti értékek megőrzésének támogatása

  23/2007. (VI. 29.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet  a védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról

 • 2016. évi költségvetés végrehajtása

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelete  az Önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásáról

 • Költségvetés 2017

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelete  az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

 • 2015. évi költségvetés végrehajtása

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  az Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásáról

 • Költségvetés 2016

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I. 19.) önkormányzati rendelete  az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

 • 2014. évi költségvetés végrehajtása

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete  az Önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásáról

 • 2013. évi költségvetés végrehajtása

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete  az Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásáról

 • Zárszámadás

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelete  az Önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásáról

 • Önkormányzati biztos

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 30/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete  az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről

 • Vagyongazdálkodás szabályai

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 28/2012. (VII. 3.) önkormányzati rendelete  az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

 • 2011. évi költségvetés végrehajtása

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (IV. 16.) önkormányzati rendelete  az Önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásáról

 • Költségvetés végrehajtása

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelete  az Önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásáról

 • Beruházások, megrendelések, árubeszerzések rendje

  42/1999. (XII. 27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet  az építési beruházások, felújítások (korszerűsítések), szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről

 • Közösségi együttélés szabályai

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I. 19.) önkormányzati rendelete  a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

 • Zaj elleni védelem

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete  a zajvédelem helyi szabályairól

 • Fák védelme

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 22.) önkormányzati rendelete  a fák védelmének helyi szabályairól

 • Környezetvédelmi Alap

  34/2007. (X. 25.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet  a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról és működtetéséről

 • Passzívház

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelete  az Önkormányzat tulajdonában álló passzívház bérbeadásának feltételeiről

 • Felújítási támogatás

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete  a társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak nyújtandó kamatmentes felújítási támogatásról és vissza nem térítendő támogatásról

 • Lakás, helyiség bérbeadás, elidegenítés

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelete  a XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének feltételeiről

 • Lakbér

  34/2006. (XI.20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet  az önkormányzati tulajdonú lakások béréről

 • Lakáshoz jutás támogatása

  49/2003. (X. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet  a lakáshoz jutás támogatásának rendszeréről

 • Fiatal házasok átmeneti lakhatásának támogatása

  45/2001. (X. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet  a fiatal házasok, illetve élettársak részére nyújtandó átmeneti lakhatási támogatásról

 • Házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél fizetendő díjakról

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete  a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjakról, valamint a házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról

 • Köztisztviselői juttatások

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelete  a Polgármesteri Hivatal és a Közterület-felügyelet köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

 • Képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok, tanácsnokok javadalmazása

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelete  a kerületi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és a tanácsnokok javadalmazásáról

 • Díszpolgári cím, elismerések

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelete  a helyi kitüntető cím és elismerések alapításáról és adományozásáról

 • Rendeletek előkészítésében társadalmi részvétel

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (VII. 4.) önkormányzati rendelete  a rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

 • SZMSZ

  1/2011. (I. 14.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet  a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 • Kegyeleti tennivalók

  40/2006. (XII. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet  a kegyeleti tennivalókról

 • Emlékhely

  9/2001.(III. 26.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet  a XIII. kerületi Emlékhelyről

 • Városrész nevek felvétele és használata

  1/2000. (I. 17.) Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzati rendelet  a XIII. kerület jelképes és történelmi városrészei nevének felvételéről és használatáról

 • Önkormányzati jelképek

  46/1995. (X. 27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet  az önkormányzati jelképekről és azok használatáról

 • Adóigazgatási feladatot ellátók anyagi érdekeltsége

  31/1995. (VII. 7.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet  az adóigazgatási feladatot ellátó önkormányzati tisztviselők anyagi érdekeltségéről a módosításokkal egységes szerkezetben

 • Közművelődés

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete  az Önkormányzat közművelődési feladatairól

 • Civil szervezetek, egyházak támogatása

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete  a lakosság önszerveződő közösségei, valamint a kerületi lakosok közösségi célú igényeinek teljesítését vállaló civil szervezetek és egyházak támogatásáról

 • Nemzetiségek

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete  a Budapest Főváros XIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok működéséről

 • Testnevelési, sport feladatok

  28/2001. (VII. 9.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet  az Önkormányzat testnevelési és sport feladatairól, a kerületi sportmozgalom fejlesztéséről és támogatásáról

 • Szociális ellátások

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete  a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

 • A tanulmányi támogatásról

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (IX. 9.) önkormányzati rendelete  az általános és középiskolai tanulók, főiskolai, egyetemi hallgatók pénzbeli tanulmányi támogatásáról

 • Étkezési térítési díj

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendelete  az étkezési térítési díj összege megállapításának szabályairól