XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. november 29. Taksony, Ilma

Adóigazgatási feladatot ellátók anyagi érdekeltsége 1995. július 7. - Módosítva: 2013. január 10. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

31/1995. (VII. 7.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet
az adóigazgatási feladatot ellátó önkormányzati tisztviselők anyagi érdekeltségéről a módosításokkal egységes szerkezetben

A szöveg időállapota: 2013. I. 1. -
Időállapot váltás: 1995. VII. 7. - 2012. XII. 31.
2013. I. 1. -


Az alaprendeletet érintő módosító rendeletek:31/1995. (VII. 7.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az adóigazgatási feladatot ellátó önkormányzati tisztviselők anyagi érdekeltségéről a módosításokkal egységes szerkezetben

Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat ügykörébe tartozó adók hatékony beszedésének elősegítésére a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.1

A rendelet hatálya

1. § Az érdekeltségi juttatásból az adóhatáskör címzettje, továbbá a polgármesteri hivatal adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselői részesülhetnek.2

Az érdekeltségi alap forrása és mértéke

2. § Az Önkormányzat ügykörébe tartozó adók eredményes behajtási tevékenységéből befolyt összeg 25%-a az Önkormányzatot megillető bevétel terhére.3

Az érdekeltségi alap kezelése

3. § (1) Az érdekeltségi alap javára képződött összegeket félévenként a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán vezetett letéti számlára kell utalni és itt számvitelileg elkülönítetten kell kezelni.

(2) A rendelet 2. §-ában meghatározott forrásokról az Adóügyi Osztálynak4 - jogcímenként - nyilvántartást kell vezetni.

(3) Az érdekeltségi alapra kell elszámolni az érdekeltségi alapból történő kifizetéseket terhelő és a munkáltató által teljesítendő minden járulékot, adót és más költségvetési befizetési kötelezettséget.

Az érdekeltségi alapból történő kifizetés szabályai

4. § (1) Egy fő részére az év folyamán az érdekeltségi alap terhére kifizetett összeg (a továbbiakban: érdekeltségi külön jutalom), a jutalom, érdekeltségi, illetve egyéb jogcímen alapuló és teljesítménytől függő juttatás összegével együtt - amennyiben magasabb szintű jogszabály ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz - nem haladhatja meg a kifizetés évében járó éves illetmény 50%-át.5

(2) Az érdekeltségi alapból képzett összeg terhére a végzett munka értékelése alapján a kifizetés minden félévet követő hónapban történik.6

(3) A személyenkénti érdekeltségi külön jutalom összegét a tárgyévi munka értékelése alapján a jegyző határozza meg.7

(4) A jegyző esetében az érdekeltségi külön jutalom összegét a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete szerint kell meghatározni.8

(5) A tárgyévben munkaviszonyát kezdő dolgozó csak 6 hónapot meghaladó tényleges munkavégzést követően részesíthető érdekeltségi külön jutalomban.
Nem részesíthető érdekeltségi külön jutalomban, aki bármely okból minimum 6 hónapot nem az érdekeltségi külön jutalomban részesíthető területen dolgozott.9

(6)10

Záró-értelmező rendelkezések

5. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet alkalmazása szempontjából eredményes behajtási tevékenységnek minősül a határidőn túli kintlévőségek konkrét beszedése, a foganatosított végrehajtási cselekmény, illetve a hátralék összeg önkormányzat számláján történő megjelenése.

A rendelet rendelkezéseit az 1995. január 1-től befolyó adóbevételekre is alkalmazni kell.

Dr. Sinka József Dr. Tóth József
jegyző polgármester

1
A Preambulumot a 61/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 1. §-a módosította. A rendelkezés 2002. január 1-jén lép hatályba.
2
A paragrafust a 61/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 2. §-a módosította. A rendelkezés 2002. január 1-jén lép hatályba.
3
A paragrafust a 61/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 3. §-a módosította. A rendelkezés 2002. január 1-jén lép hatályba.
4
A bekezdést a 55/2003. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. §-a módosította.
5
A bekezdést a 61/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 4. §-a módosította. A rendelkezés 2002. január 1-jén lép hatályba.
6
A bekezdést a 61/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 5. §-a módosította. A rendelkezés 2002. január 1-jén lép hatályba.
7
A (3) bekezdést a 36/1996.(XII.2.)Ö.K. sz. rendelet 3. §-a módosította.
8
A bekezdést a 47/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.
9
Az (5) bekezdést a 36/1996.(XII.2.)Ö.K. sz. rendelet 3. §-a módosította.
10
A bekezdést a 61/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte. A rendelkezés 2002. január 1-jén lép hatályba.