XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 8. László, Domonkos

Játéktermek létesítése, működtetése 1998. december 17. - Módosítva: 2011. november 9. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

36/1998. (XII. 17.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet
a játéktermek létesítésének és működésének egyes feltételeiről

A szöveg időállapota: 2011. IV. 1. -
Időállapot váltás: 1998. XII. 17. - 2008. X. 31.
2008. XI. 1. - 2010. V. 31.
2010. VI. 1. - 2011. III. 31.
2011. IV. 1. -


Az alaprendeletet érintő módosító rendeletek: 

A szöveg időállapota: 2011.IV.1. -
Időállapot váltás: 1998.XII.17. - 2008.X.31.
2008.XI.1. - 2010.V.31.
2010.VI.1. - 2011.III.31.
2011.IV.1. -

 


36/1998. (XII. 17.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a játéktermek létesítésének és működésének egyes feltételeiről

A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a játéktermek létesítésének és működésének egyes feltételeiről a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén működő, illetve itt létesítendő elektronikus kaszinókra, I-es és II-es kategóriájú kaszinókra, játéktermekre (a továbbiakban együtt: játékterem) és a kártyatermekre.1

(2) A rendelet hatálybalépését követően a jegyzői állásfoglalás csak e rendelet alapján adható ki, függetlenül attól, hogy az adott címen játékterem már működött. Kivétel az az eset, ha jegyzői hozzájárulással már rendelkező kéri a jegyzői nyilatkozatot, melyet az engedélyező hatóságnak nyújt be meghosszabbítás, érvényesítés céljából.2

2. §3 (1) Játékterem és kártyaterem nem létesíthető az 1. mellékletben meghatározott területeken.

(2) E rendelet vonatkozásában üzletközpont: az a bevásárlóközpont, amely olyan komplex kialakítású, vegyes rendeltetésű épület, amelyben állandó jelleggel több kereskedő folytat túlnyomó részt üzletekben különböző típusú kereskedelmi tevékenységet, és ahol emellett jellemzően a szabadidő eltöltésével összefüggő szolgáltatási tevékenységet is folytatnak.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Sinka József s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

Melléklet a 36/1998. (XII. 17.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez4

AZ ALÁBBIAKBAN MEGHATÁROZOTT TERÜLETEKEN JÁTÉKTEREM NEM LÉTESÍTHETŐ

1. Az 56/2001. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelettel jóváhagyott Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) 2. számú mellékletében lakóövezetbe sorolt tömbökben*.

2. A KVSZ 3/a. számú mellékletében meghatározott „Fővárosi városkép szempontjából védett útvonallal” közvetlen szomszédos ingatlanon, a „Főváros városkép szempontjából kiemelt területen” fekvő ingatlanokon, a „Kerületi városkép szempontjából kiemelt területeken” fekvő ingatlanokon, valamint a „Kiemelt kerületi közterületek” mentén fekvő ingatlanokon.

3. A KVSZ 3/a. számú mellékletében meghatározott „Világörökség, műemléki jellegű területen.”

4. Általános kivétel a 6000 m2-t meghaladó üzletközpontok területe, ahol játékterem külső homlokzati megjelenés nélkül létesíthető.

* A jegyzői állásfoglalás kiadásakor hatályos KVSZ alapján.


1
A bekezdést a 16/2010. (V. 28.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2010. június 1-jével hatályos.
2
A bekezdést a 11/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2011. április 1-jével hatályos.
3
A paragrafust a 11/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította; a rendelkezés 2011. április 1-jével hatályos.
4
A melléklet szövegét a 11/2011. (III. 18) önkormányzati rendelet állapította meg 2011. április 1-jei hatállyal.