XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. október 1. Malvin, Teréz

13/2004. (IV. 19.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2004. április 19. - Módosítva: 2009. november 11. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

az építési beruházások, felújítások (korszerűsítések), szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 42/1999. (XII. 27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításáról

A módosító rendelet által érintett alaprendeletek:13/2004. (IV. 19.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az építési beruházások, felújítások (korszerűsítések), szolgáltatás
megrendelések és árubeszerzések előkészítésének, jóváhagyásának,
megvalósításának rendjéről szóló 42/1999. (XII. 27.) Budapest Főváros
XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodás hatékonyságának, a Képviselő-testület döntéshozó és ellenőrző szerepe, továbbá a közpénzek felhasználása átláthatóságának biztosítása érdekében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában kapott felhatalmazás alapján az építési beruházások, felújítások (korszerűsítések), szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 42/1999. (XII. 27.) Ö.K. számú rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A R. címe az alábbiak szerint változik:

„42/1999. (XII. 27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet az építési beruházások, szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről”

2. § A R. preambuluma az alábbiak szerint változik:

„Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodás hatékonyságának, a Képviselő-testület döntéshozó és ellenőrző szerepe, továbbá a közpénzek felhasználása átláthatóságának biztosítása érdekében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában kapott felhatalmazás alapján az építési beruházások, szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések (továbbiakban együttesen: beruházások) előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjét a következők szerint szabályozza:”

3. § A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A rendelet hatálya alá tartoznak az 1. § szerinti szervezetek építési beruházásai, szolgáltatás megrendelései és árubeszerzései - beleértve a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás alapján lebonyolítására kerülő, illetve közös, továbbá a címzett és céltámogatott feladatokat is -, amennyiben azok becsült értéke a mindenkori közbeszerzési értékhatárt nem éri el, de szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén 1 millió forintot meghaladja; építési beruházás esetén pedig 5 millió forintot meghaladja.”

4. § (1) A R. 3. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4) E rendelet alkalmazásában építési beruházás, árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés fogalma alatt a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény definícióit kell érteni.”

(2) A R. 3. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(6) Az Önkormányzat építési beruházásainál, valamint a megvalósítás részét képező szolgáltatás megrendeléseinél (pl. tervezés, szakvélemény készítés) és árubeszerzéseinél (első berendezés beszerzése, bútorbeszerzés) a beruházói feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatal, illetve az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok beruházásai tekintetében az érintett társaság (továbbiakban beruházó) feladata.”

5. § A R. 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A beruházó feladata a beérkezett igények alapján a beruházások tartalmi meghatározása és a becsült költségelőirányzatok elkészítése.”

6. § A R. 5. §-a hatályát veszti, egyidejűleg a 6. § - 9. §-ok számozása 5. § - 8. §-okra változik.

7. § A R. korábbi számozás szerinti 7. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(6) Jelen rendelet hatálya alá tartozó beruházások esetében meghívásos pályázatot kell kiírni. A pályázat során legalább 2 vállalkozót kell ajánlattételre felkérni. A beruházónak minden körülmények között biztosítania kell a valódi versenyt és az esélyegyenlőséget az ajánlattevők számára.”

8. § Jelen rendelet 2004. május 1. napján lép hatályba.

Dr. Sinka József s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester