XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 8. László, Domonkos

Költségvetés végrehajtása 2011. május 16. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásáról


Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásáról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

A 2010. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 29.513.304 ezer Ft bevétellel és 26.720.578 ezer Ft kiadással jóváhagyja.

(2) A bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti teljesítési összegeit az 1. melléklet 8. oszlopa szerint fogadja el.

(3) A kiadási főösszeg teljesítését kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban a 2. melléklet 8. oszlopa szerint fogadja el.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó Gazdasági Ellátó Szervezet, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(5) A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(6) A Környezetvédelmi Alap felhasználását a 4. mellékletben a 6203 címen szereplő adatoknak megfelelően elfogadja.

(7) A felújítási kiadások teljesítését 1.283.641 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 4/a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(8) A fejlesztési kiadások teljesítését 7.046.566 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 3/a és 4/b mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(9) A települési kisebbségi önkormányzatok kiadásait és bevételeit az 5/a-j mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.

(10) Az intézmények engedélyezett és tényleges létszámának alakulását a 6. melléklet szerint tudomásul veszi.

(11) Az Önkormányzat eszközeinek és forrásainak változását a 8. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján tudomásul veszi.

(12) Az Önkormányzat könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját a 9., 10., 11., 12. mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

(13) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 13. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Pénzmaradvány

2. § (1) A Képviselő-testület az intézmények, a Polgármesteri Hivatal és a Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 7. melléklet 4. oszlopa szerint jóváhagyja.

(2) A javasolt elvonásokkal és kiegészítésekkel egyetért, és azokat a 7. melléklet 6. oszlopa szerint, a 7/a melléklet 4-5. oszlopaiban érintett intézményi részletezésben jóváhagyja.

(3) Az intézmények pénzmaradványuk személyi juttatásokra jóváhagyott részét kizárólag tartós elkötelezettséggel nem járó személyi juttatásokra fordíthatják.

(4) A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványának felosztását, áthúzódó kötelezettségeinek teljesítését a 7/b mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(5) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni a pénzmaradványukat érintő fizetési kötelezettségek teljesítéséről és a pénzmaradványnak a 2011. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

Vegyes és záró rendelkezések

3. § A jegyző a beszámoló elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesíti.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Prehlik Lajos s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester