XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 8. László, Domonkos

Építményadó 2012. január 2. - Módosítva: 2014. november 27. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
az építményadóról

A szöveg időállapota: 2015. I. 1. -
Időállapot váltás: 2012. I. 1. - 2013. XII. 31.
2014. I. 1. - 2014. XII. 31.
2015. I. 1. -


Az alaprendeletet érintő módosító rendeletek:Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

az építményadóról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (2)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén a Htv-ben foglalt építményre és adóalanyra terjed ki.

2. § (1) A Htv-ben foglalt adómentességen túl mentes az adó alól a magánszemély lakás megnevezésű építménye üzleti célú tevékenységgel nem érintett helyiségének hasznos alapterülete.

(2) Mentes az adó alól az egyéni vállalkozó lakás megnevezésű építménye, kivéve, ha az egyéni vállalkozó az adóévet megelőző évben személyi jövedelemadóban vagy a helyi iparűzési adóban a lakással kapcsolatosan költséget számolt el.

(3) Mentes az adó alól a magánszemély gépjármű tárolására létesített építménye, kivéve, ha annak hasznosításából bevételhez jut.

(4) Mentes az adó alól a 65 évnél idősebb magánszemély, kivéve, ha építménye vagy annak egy része hasznosításából bevételhez jut.

(5) Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(6) Az építményadó mértéke az (5) bekezdés szerinti adóalap-számítás alapján 1740 Ft/m2.1

3. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

4. § Hatályát veszti az építményadóról szóló 34/2000. (XI. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet, az építményadóról szóló 34/2000. (XI. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításáról szóló 54/2003. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet, az építményadóról szóló 34/2000. (XI. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításáról szóló 64/2003. (XII.15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet, az építményadóról szóló 34/2000. (XI. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításáról szóló 43/2004. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet, az építményadóról szóló 34/2000. (XI. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításáról szóló 39/2007. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet, az építményadóról szóló 34/2000. (XI. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításáról szóló 32/2008. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet.

Dr. Prehlik Lajos s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1
Módosította a 23/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. január 1-jétől.