XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 8. László, Domonkos

Nemzetiségek 2012. április 16. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok működéséről


Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok működéséről

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően a következőket rendeli el:

1. A helyi nemzetiségi önkormányzat működése, jogosítványai gyakorlásának rendje

1. § (1) A helyi nemzetiségi önkormányzatok feladat- és hatáskörére, működésére, jogaira, a nemzetiséghez tartozó személyek és közösség érdekeinek védelmére és képviseletére az Njtv. előírásai az irányadóak.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat az Njtv-ben meghatározott kezdeményezést, javaslatot, tájékoztatás-kérést a polgármesterhez nyújthatja be. A polgármester az Njtv-ben előírtak szerint köteles a kezdeményezés, javaslat tárgyában történő döntéshozatal, illetve a tájékoztatás megadása iránt intézkedni.

(3) A helyi nemzetiségi önkormányzat az Njtv-ben rögzített egyetértési, és vélemény-nyilvánítási jogának gyakorlása során az egyetértés tárgyában hozott döntést, a kialakított és írásba foglalt véleményt a polgármesternek köteles megküldeni.

2. § (1) A helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő a Polgármesteri Hivataltól igényelheti a nemzetiségi önkormányzati feladatkörének ellátásához szükséges tájékoztatást, szakmai közreműködést.

(2) A Polgármesteri Hivatal a jegyző útján segítséget nyújt a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos ügyviteli - a munka szakszerűségét elősegítő - feladatok ellátásához.

(3) Az Önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek javítása érdekében térítésmentesen helyiséghasználatot biztosít a Nemzetiségek Házában, külön igény szerint az Önkormányzat tulajdonában álló más, az Önkormányzat által kijelölt nem lakás céljára szolgáló helyiségben.

2. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése, gazdálkodása

3. § Az Önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat az Njtv. rendelkezéseinek megfelelő megállapodásban (a továbbiakban: Megállapodás) rögzíti a költségvetési gazdálkodás körében különösen:

a) a költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendjét,

b) a kerületi önkormányzat költségvetési rendelettervezetének és a kerületi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozattervezetének előkészítését,

c) a költségvetés jóváhagyásának rendjét,

d) a költségvetési információszolgáltatás rendjét,

e) a költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendjét az Njtv. által előírt részletességgel,

f) a belső ellenőrzés rendjét.

4. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az éves költségvetési rendeletében a helyi nemzetiségi önkormányzatnak működéséhez, feladatai ellátásához támogatást nyújt, melyet a helyi nemzetiségi önkormányzat jogszabály és a Megállapodás keretei között használhat fel.

(2) Az Önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére az éves költségvetési rendeletben meghatározott támogatást a Megállapodás alapján folyósítja.

(3) A Polgármesteri Hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzatok működését szolgáló költségvetési támogatást négy egyenlő részletben utalja a helyi nemzetiségi önkormányzatok számlájára. Ettől az ütemezéstől eltérni csak külön megindokolt igénylés alapján lehet.

3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Budapest Főváros XIII. kerületi kisebbségi önkormányzatok működéséről szóló 7/2011. (II. 11.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet.

Dr. Prehlik Lajos s. k.

Dr. Tóth József s. k.

jegyző

polgármester