XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 8. László, Domonkos

Dráva utca-Kárpát utca-Révész utca-Párkány utca-Viza utca-Népfürdő utca-Latorca utca-Duna 2012. június 28. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

3/2000. (I. 17.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet
a Budapest XIII., Dráva u. - Kárpát u. - Révész u. - Párkány u. - Viza u. -Népfürdő u. - Latorca u. - Duna által határolt terület építési szabályzatáról


3/2000. (I. 17.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a Budapest XIII., Dráva u. - Kárpát u. - Révész u. - Párkány u. - Viza u. -Népfürdő u. - Latorca u. - Duna által határolt terület építési szabályzatáról

Helyi építési szabályzat

Általános előírások

1. § (1) Jelen szabályozási előírások a Budapest, XIII. ker. Dráva u. - Kárpát u. - Révész u. - Párkány u. - Viza u. - Népfürdő u. - Latorca u. - Duna által határolt területre vonatkoznak.

(2) Az (1) pontban lehatárolt területen területet felhasználni, építési telket kialakítani, területhasználati egységet kijelölni, építési tevékenységet folytatni, valamint ilyen célra hatósági engedélyt adni csak a hatályos törvények és jogszabályok (Étv., OTÉK, BVKSZ, egyéb jogszabályok) és a jelen előírások együttes figyelembevételével szabad.

(3) A szabályozási előírások csak a szabályozási tervvel együtt érvényesek.

(4) Az alkalmazott alábbi szabályozási elemek kötelező érvényűek:

- SZABÁLYOZÁSI VONAL - közterületet és nem közterületet elválasztó vonal,

- NYILVÁNTARTOTT - TERVEZETT korábbi RRT jóváhagyott szabályozási vonala,

- BEÉPÍTETT ÉS BEÉPÍTÉSRE SZÁNT, ILLETVE BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK HATÁRA,

- TERVEZÉSI TERÜLET HATÁRA,

- KERET ÖVEZET JELE,

- ÉPÍTÉSI ÖVEZET HATÁRA,

- ÉPÍTÉSI ÖVEZET JELE,

- KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET,

- BEÉPÍTÉS MÓDJA - OTÉK szerinti kategóriák feltüntetése,

- A BEÉPÍTETTSÉG MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKE,

- A MEGENGEDETT LEGKISEBB - LEGNAGYOBB ÉPÍTMÉNY- MAGASSÁG - OTÉK meghatározás szerint,

- IRÁNYADÓ TELEKHATÁR, - amely a terv módosítása nélkül kialakítható.

- ÉPÍTÉSI HELY HATÁRA (ÉPÍTÉSI HATÁRVONAL) - amelyen kívül épület, épületrész - az építmény terepcsatlakozása felett 2,0 m magasságban, 0,5 m-nél nem nagyobb kiállású eresz kivételével - nem állhat,

- ÉPÍTÉSI VONAL - amelyre homlokzat síkját a telek homlokvonala, vagy más határvonala felé kötelezően helyezni kell,

- IRÁNYADÓ ÉPÍTÉSI VONAL - utca felőli hosszának 75%-án épülethomlokzatot kell elhelyezni, 25%-án a beépítés visszahúzható, vagy megszakítható,

- TEREPSZINT ALATTI BEÉPÍTÉS,

- MEGLÉVŐ, MEGMARADÓ ÉPÜLET,

- BONTANDÓ ÉPÜLET,

- ELBONTOTT ÉPÜLET,

- KÖTELEZŐ JELLEGGEL PARKOSÍTANDÓ TERÜLETEK - KÖZHASZNÁLAT CÉLJÁRA ÁTADOTT TERÜLETEK - IDŐBENI KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, - IDŐBENI KORLÁTOZÁSSAL,

- GYALOGOS KAPCSOLAT - az átjárás lehetősége időben korlátozható, ill. nem korlátozható telekkönyben kell rögzíteni a szolgalmi jogot. Építési engedély beszerzéséig meg kell történnie a bejegyzésnek.

- MEGSZÜNTETŐ JEL,

- A ZÖLDFELÜLET LEGKISEBB MÉRTÉKE,

- MEGTARTANDÓ FA,

- TERVEZETT FA,

- PARKOSÍTÁS HATÁRA.

(5) A kötelező elemek módosítása új szabályozási terv készítését teszi szükségessé.

(6) Nem kötelező szabályozási elem:

- MEGSZÜNTETHETŐ TELEKHATÁR - módosított szabályozási terv készítése nélkül megszüntethető.

A terület felhasználása

2. § (1) A tervezett felhasználás szerint a terület: központi vegyes (intézményi), zöldterület, energiaszolg. terület, valamint közlekedési terület.

(2) A területen az alábbi keretövezetek vannak:

- BVKSZ 40. § szerinti I Intézményi terület,

- BVKSZ 52. § szerinti Z-KP Közpark terület,

- BVKSZ 51. § szerinti KL-KT Közlekedési célú közterületek,

- BVKSZ 50. § szerinti KV-EN Energiaszolgáltatás területei

Az FSZKT-val megegyezően.

(3) A területen többfunkciós városias használatot kell kialakítani.

- Intézményi övezetben az OTÉK 17. § (2/1-2 -3 -4 -9), (3/2), (4) valamint a BVKSZ 36. § 3/a -c -i -k, 5/a -b -c -d -g -i -j

- A zöldterületi övezetben az OTÉK 27. § (1), (2), (3), 4a) pontjában meghatározott feltételek teljesítendők.

- A BVKSZ 52. § 5/d -e -f épületek helyezhetők el, játszókert és pihenő kert alakítható ki.

- A közlekedési és közmű területen az OTÉK 26. § (3/1) valamint a BVKSZ 51. § 19. sz. táblázat ba, bb, bc, bd, bh, bf építmények helyezhetők el.

- Energiaszolgáltató területen a BVKSZ 50. § - 18. sz. táblázat G/ca, cb, cc, cd, ce, cf, cg építmények helyezhetők el.

(4) A terület övezeti besorolása:

I-XIII/I-2

I-XIII/I-3

I-XIII/I-4

I-XIII/I-5

KV-EN-XIII.1.

Z-KP-XIII.1.

KL-KT-XIII.1.

a) I-XIII/I-2 övezet

 

Az építési telekre meghatározható

Az épületre
meghatározható

I-XIII/I-2

legkisebb

legnagyobb

legnagyobb
megengedett

legkisebb

legkisebb
megengedett

legnagyobb
megengedett

paraméter
típusa

területe

beépítési
mértéke

szintterületi
mutatója

zöldfelületi
mértéke

építmény
magassága

 

m2

%

m2/m2

%

m

m

határértékek

zártsorú
szab.álló

1400

7000

40

3,0
+0,5

40

15

25- Az övezet területén zártsorú és szabadon állóan is elhelyezhetők épületek.

- Az övezet területén csak teljesen közművesített telken lehet új épületet elhelyezni.

- Az övezet területén az alábbi környezetterhelési határértékeket kell betartani:

a) imisszió - MSZ 21854-1990 (levegőtisztasági határérték)

b) emisszió - 21/86-MT rendelet és a 4/86-os OKTH határértékeket.

- Az övezet területén terepszint alatt gépkocsi tároló építményei és közmű műtárgyai helyezhetők el.

b) I-XIII/I-3 övezet

 

Az építési telekre meghatározható

Az épületre
meghatározható

I-XIII/I-3

legkisebb

legnagyobb

legnagyobb
megengedett

legkisebb

legkisebb
megengeett

legnagyobb
megengedett

 

paraméter típusa

területe

beépítési
mértéke

szintterületi
mutatója

zöldfelületi
mértéke

építmény magassága

 

m2

%

m2/m2

%

m

m

 

határértékek

zártsorú
szab.álló

1200

4200

70

4,0
3,0

20

12

19

 - Az övezet területén zártsorú és szabadon állóan is elhelyezhetők épületek.

- Az övezet területén csak teljesen közművesített telken lehet új épületet elhelyezni.

- Az övezet területén az alábbi környezetterhelési határértéket kell betartani:

a) imisszió - MSZ 21854-1990 (levegőtisztasági határérték)

b) emisszió - 21/86-MT rendelet és a 4/86-os OKTH határértékeket.

- Az övezet területén terepszint alatt gépkocsi tároló építményei és közmű műtárgyai helyezhetők el.

c) I-XIII/I-4 övezet

 

Az építési telekre meghatározható

Az épületre
meghatározható

I-XIII/I-4

legkisebb

legnagyobb

legnagyobb
megengedett

legkisebb

legkisebb
megengedett

legnagyobb
megengedett

paraméter
típusa

területe

beépítési
mértéke

szintterületi
mutatója

zöldfelületi
mértéke

építmény
magassága

 

m2

%

m2/m2

%

m

m

határértékek

zártsorú
szab.álló

5000

12000

60

3,0
+ 0,5

35

15

25


- Az övezet területén zártsorú és szabadon állóan is elhelyezhetők épületek.

- Az övezet területén csak teljesen közművesített telken lehet új épületet elhelyezni.

- Az övezet területén az alábbi környezetterhelési határértéket kell betartani:

a) imisszió - MSZ 21854-1990 (levegőtisztasági határérték)

b) emisszió - 21/86-MT rendelet és a 4/86-os OKTH határértékeket.

- Az övezet területén terepszint alatt gépkocsi tároló építményei és közmű műtárgyai helyezhetők el.

d) I-XIII/I-5 övezet

 

Az építési telekre meghatározható

Az épületre
meghatározható

I-XIII/I-5

legkisebb

legnagyobb

legnagyobb
megengedett

legkisebb

legkisebb
megengedett

legnagyobb
megengedett

paraméter
típusa

területe

beépítési
mértéke

szintterületi
mutatója

zöldfelületi
mértéke

építmény
magassága

 

m2

%

m2/m2

%

m

m

határértékek

zártsorú
szab.álló

1900

9000

45

2

35

12

16


- Az övezet területén zártsorú és szabadon állóan is elhelyezhetők épületek.

- Az övezet területén csak teljesen közművesített telken lehet új épületet elhelyezni.

- Az övezet területén az alábbi környezetterhelési határértéket kell betartani:

a) imisszió - MSZ 21854-1990 (levegőtisztasági határérték)

b) emisszió - 21/86-MT rendelet és a 4/86-os OKTH határértékeket.

- Az övezet területén terepszint alatt gépkocsi tároló építményei és közmű műtárgyai helyezhetők el.

e) KV-EN-XIII/1

 

Az építési telekre meghatározható

Az épületre
meghatározható

KV-EN-XIII/1

legkisebb

legnagyobb

legnagyobb
megengedett

legkisebb

legkisebb
megengedett

legnagyobb
megengedett

paraméter
típusa

területe

beépítési
mértéke

szintterületi
mutatója

zöldfelületi
mértéke

építmény
magassága

 

m2

%

m2/m2

%

m

m

határértékek

zártsorú

4000

8000

45

2,4

25

9

13


- Az övezet területén zártsorú és szabadon állóan is elhelyezhetők épületek.

- Az övezet területén csak teljesen közművesített telken lehet új épületet elhelyezni.

- Az övezet területén az alábbi környezetterhelési határértéket kell betartani:

a) imisszió - MSZ 21854-1990 (levegőtisztasági határérték)

b) emisszió - 21/86-MT rendelet és a 4/86-os OKTH határértékeket.

50 MW-nál nagyobb teljesítményű tüzelőberendezésnél a 22/1998. (VI. 27.) KTM rendeletben megadott határérték betartandó.

f) Z-KP-XIII.1. Közpark terület

- Az övezet területén játszókertet - pihenőkertet lehet létesíteni.

- Az övezet területén fenntartó építmény - nyilvános illemhely, esőtető, szobor - szökőkút, terepszint alatti építményként mélygarázs és a közművek építményei helyezhetők el.

- Az övezet területén telek nem alakítható ki.

- Az épületek által elfoglalt terület nem haladhatja meg a közpark területének 0,5 %-át.

g/ KL-KT-XIII.1. Közlekedési célú közterület

Az övezet területén csak közutak - pályatestek, közúti csomópontok, járdák, zöldsávok, kerékpáros közl. terület, szabályozási terven meghatározott mértékű mélygarázs, átlátást biztosító tömegközl. megállóhely és telefonfülke helyezhető el.

 

Telekalakítás

3. § (1) A területen új építés feltételeként a tervezett telektömböket határoló közterületeket ki kell alakítani.

(2) Az irányadó telekhatárok létesítése és a megszüntethető telekhatárok törlése új szabályozási terv készítése nélkül végrehajtható.

(3) Telken átvezető gépjármű- és gyalogos közlekedés lehetőségét szolgalmi jogként kell telekkönyvezni. Az átjárás lehetőségét korlátozni nem lehet.

A beépítés általános feltételei

4. § (1) Jelen terv a terület beépítésének mértékét az egyes telektömbökre és telkekre vonatkozó építési övezetekben rögzített beépítési százalék, legnagyobb szintterület mutató, a legkisebb zöldterület, illetve az építmények legkisebb és legnagyobb magasságának együttes meghatározásával szabályozza.

(2) A területen a keretövezetben megengedett épületeken kívül az azokat kiegészítő funkciójú önálló épület nem helyezhető el.

(3) Közlekedési célú közterületen épületet - átlátást biztosító autóbuszváró és telefonfülke kivételével - elhelyezni nem lehet.

(4) A földmunkával járó tereprendezések, építkezések megkezdéséről a Budapesti Történeti Múzeumot értesíteni kell.

(5) A Duna-parti épülettömbök kialakítására építészeti tervpályázat kiírása szükséges.

A beépítés részletes feltételei

5. § (1) I. jelű Népfürdő és Duna-parti sétány között a Révész utca vonalában fekvő területre vonatkozó előírások.

1.1 A terület I-XIII/I-2 övezetbe sorolt.

1.2 A terület beépítése esetén az OTÉK 17. § (2) 1-2 (kivétel kereskedelem), -3-9 pontja, valamint a BVKSZ 36. § 3-a, b, c, d szerinti funkciók helyezhetők el, elsődlegesen szállodák - apartmanházak - irodaházak.

1.3 A terület jelen előírások 6. § mutatói szerint építhető be.

1.4 A szabályozási terven jelölt kötelezően parkosítandó terület - és a Déli épületszárny területéből a be nem épített terület közcélú használatát biztosítani kell - időbeni korlátozás nélkül - a szolgalmi jogot az építési engedély kiadása előtt telekkönyvbe be kell jegyeztetni.

1.5 A telek területe kerítéssel le nem határolható.

1.6 A terület legfeljebb 2 építési telekre osztható a két telek közt húzódó szabályozási terven jelölt szélességű - közterület kiszabályozása után, ezen közterület alatt mélygarázs építhető.

1.7 A területen elhelyezendő épületek építészeti karaktere - anyag-használata - tető kialakítása - KÖTELEZŐEN a II. jelű tömbbel azonos kell legyen.

1.8 A területre geodéziai felmérés alapján készített favédelmi és fakivágási tervet tartalmazó kertészeti engedélyezési tervet kell készíteni. A telekre építési engedély csak jóváhagyott kertépítészeti terv alapján adható ki.

(2) II. jelű Népfürdő utca és Duna-parti sétány között a Viza utca vonalában fekvő területre vonatkozó előírások.

2.1 A terület I-XIII/I-2 övezetbe sorolt.

2.2 A terület beépítése esetén az OTÉK 17. § (2) 1-2 (kivételt képez kereskedelmi), 3-9 pontja, valamint a BVKSZ 36. § 3a-b-c-d szerinti funkciók helyezhetők el, elsődlegesen szállodák, apartmanházak, irodaházak.

2.3 A terület jelen előírások 6. § mutatói szerint építhető be.

2.4 A szabályozási terven jelölt kötelezően parkosítandó terület és a Északi II/2 telek terület be nem épített részének közcélú használatát biztosítani kell - időbeni korlátozás nélkül - a szolgalmi jogot az építési engedély kiadása előtt a telekkönyvbe be kell jegyeztetni.

2.5 A telkek területe kerítéssel le nem határolható.

2.6 A telkek tovább nem oszthatók.

2.7 A két telek közötti közterület alatt mélygarázs építhető.

2.8 A területen elhelyezendő épületek építészeti karaktere - anyag-használata - tető kialakítása - KÖTELEZŐEN azonos kell legyen az I. jelű tömbével.

2.9 A területre geodéziai felmérés alapján készített favédelmi és fakivágási tervet tartalmazó kertészeti engedélyezési tervet kell készíteni. A telekre építési engedély csak jóváhagyott kertépítészeti terv alapján adható ki.

(3) III. jelű Dráva utca - Népfürdő utca - Névtelen utca - Kárpát utca által határolt területre vonatkozó előírások.

3.1 A III/1 - III/2 - III/3 jelű terület I-XIII/I-3 övezetbe sorolt.

3.2 A III/1 - III/2 - III/3 jelű terület beépítése esetén az OTÉK 17. § (2) 1-2-3-4-9 pontja, valamint a BVKSZ 36. § 3a-b-c-d-e-f-g-i-k szerinti funkciók helyezhetők el. Benzinkút a területen nem helyezhető el.

3.3 A terület jelen előírások 6. §-ának mutatói szerint építhető be.

(4) IV. a Kárpát utca - Névtelen utca - Népfürdő utca - Révész utca által határolt területre vonatkozó előírások.

4.1 A IV. jelű terület KV-EN-XIII/1 övezetbe sorolt.

4.2 A IV-es terület beépítése esetén az OTÉK 20. § 4-5 pontja szerinti, valamint a BVKSZ 50. § G-ca, cb, cc, cd, ce, cf, cg funkciók helyezhetők el. A terület két telekre osztható - IV/1 - IV/2.

4.3 A területre további zaj és légszennyezéssel járó funkció nem telepíthető.

4.4 Az ERŐMŰ, - ill. FŰTŐMŰ a területről hosszútávon kitelepítendő. Az ERŐMŰ épülete FŐVÁROSI VÉDETTSÉGŰ - funkcióváltás esetén az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Közgy. sz. rendelet előírásai szerint szükséges elkészíteni az engedélyezési dokumentációt.

(5) Az V. jelű Révész utca - Népfürdő utca - továbbá a szabályozási terv szerint kiszabályozandó közterületek által határolt területre vonatkozó előírások.

5.1 A terület I-XIII/I-4 övezetbe sorolt.

5.2 A tömb területén elhelyezkedő meglévő és megtartandó gyárépület FŐVÁROSI VÉDETTSÉGŰ - funkcióváltás - és továbbépítés esetén az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Közgy. sz. rendelet előírásai szerint szükséges elkészíteni az engedélyezési tervet.

A telek tovább nem osztható.

5.3 Funkcióváltás és a terület további beépítése esetén az OTÉK 17. § (2) 1-2-3-4-9 pontja, valamint a BVKSZ 36. § 3a-b-c-d-f-i, 5a, b, c, d, g, j szerinti funkciók helyezhetők el.

5.4 A terület jelen előírások 6. § mutatói szerint építhető tovább. Az adatok a megmaradó és tervezett továbbépítés együttes mértékét határozzák meg.

5.5 A telekre geodéziai felmérés alapján készült favédelmi és fakivágási tervet tartalmazó kertészeti engedélyezési tervet kell készíteni.

(6) VI. jelű Népfürdő utca - Viza utca - továbbá a szabályozási terven meghatározott szabályozás szerint kialakított közterületek által határolt területre vonatkozó előírások.

6.1 A tömbterület I-XIII/I-4 övezetbe sorolt.

6.2 A tömbterület beépítése esetén az OTÉK 17. § (2) 1-2-3-4-9 pontja, valamint a BVKSZ 36. § (4) 3a, b, c, d, f, k, - 5a, b, c, d, g, j szerinti funkciók helyezhetők el, benzinkút nem létesíthető.

6.3 A terület jelen előírások 6. § mutatói szerint építhető be.

6.4 A telektömb két telekre osztható, a szabályozási terven jelölt módon.

6.5 A telektömb területéből a szabályozási terven jelölt kötelezően parkosítandó területrész közcélú használatát biztosítani kell - időbeni korlátozással - reggel 9h - este 20h-ig.

6.6 A tömb területére geodéziai felmérés alapján készült favédelmi és fakivágási tervet tartalmazó kertészeti engedélyezési tervet kell készíteni.

6.7 A telekre építési engedély csak a mellékelt, jóváhagyott kertépítészeti terv alapján adható ki.

(7) VII. jelű Révész utca - Párkány utca - Viza utca és a szabályozási terv szerint kiszabályozandó közterület által határolt tömb területére vonatkozó előírások.

7.1 A tömbterület I-XIII/I-5 övezetbe sorolt.

7.2 A tömbterület beépítése esetén az OTÉK 17. § (2) 1-2-3-4-9 pontja, valamint a BVKSZ 36. § 3a, b, c, d, f, k, - 5a, b, c, d, g, j szerinti funkciók helyezhetők el, elsődlegesen lakófunkció, benzinkút a területen nem helyezhető el.

7.3 A terület jelen előírások 6. § mutatói szerint építhető be.

7.4 A telektömb öt telekre osztható, a szabályozási tervben jelölt módon.

7.5 A telektömb területéből a szabályozási terven jelölt - kötelezően parkosítandó területrész közcélú használatát biztosítani kell - időbeni korlátozással - reggel 9h este 20h-ig. A szolgalmi jog földhivatali bejegyzése építési engedély kiadása előtt szükséges.

7.6 A tömb területére geodéziai felmérés alapján készült favédelmi és fakivágási tervet kell készíteni.

7.7 A telekre építési engedély csak a mellékelt jóváhagyott kertépítészeti terv alapján adható ki.

6. § Szabályozási mutatók

Telek
jele

Telek
mérete
legkisebb

Beépít.
módja

Szintter.
mutató

Beépítettség
mértéke

Építm.

mag.

%
zöldter.
min.

Egyéb kikötés

min.

 

max.

I/1

1400

SZ

3

40

15

 

25

40

A homlokzatmagasság sehol nem lépheti túl a max. építmény-magasság értékét. A be nem épített részt kötelezően közcélú használatra kell biztosítani időbeni korlátozás nélkül.

A jelölt rész kötelezően parkosítandó.

I/2

1400

SZ

3

40

15

 

25

40

II/1

1400

SZ

3

40

15

 

25

40

II/2

1400

SZ

3

40

15

 

25

40

III/1

1200

Z

4

70

12

 

19

20

 

III/2

1200

Z

4

70

12

 

19

20

 

III/3

1200

Z

4

70

12

 

19

20

 

IV/1

4000

Z

2,4

45

9

 

13

25

FŐVÁROSI VÉDETTSÉGŰ ÉPÜLET. A TELEK NEM OSZTHATÓ.

IV/2

4000

Z

2,4

45

9

 

13

25

 

V

5000

SZ, Z

3

60

15

 

25

35

FŐVÁROSI VÉDETTSÉGŰ ÉPÜLET. A TELEK NEM OSZTHATÓ.

VI

5000

SZ, Z

3,0
+ 0,5

60

15

 

25

35

A kötelezően parkosításra jelölt területet közcélú használatra kell biztosítani. Időbeni korlátozás lehetséges. A szabályozási terven jelölt módon a telek osztható, azonos feltételekkel.

VII/1

1900

Z

2

45

12

 

16

35

 

VII/2

1900

Z

2

45

12

 

16

35

 

VII/3

1900

Z

2

45

12

 

16

35

 

VII/4

1900

Z

2

45

12

 

16

35

 

VII/5

1900

Z

2
+ 0,5

45

12

 

16

35

A kötelezően parkosításra jelölt területet közcélú használatra biztosítani kell. Időbeni korlátozás lehetséges. A telek nem osztható.

Közlekedés

7. § (1) A közutak szabályozási szélességét a Szabályozási Terv tartalmazza.

(2) 12 m-nél kisebb szabályozási szélesség esetén az utcát vegyesforgalmú jelleggel kialakítottak, gépjárművel csak kivételes esetben, kizárólag célforgalmú jelleggel vehetik igénybe.

(3) Az út mintakeresztszelvények elemei közül a forgalmi sávok száma és szélessége, valamint az elemek egymáshoz viszonyított elrendezése kötelező jellegű, és további méretük irányadó jellegűek.

(4) Az I. és II. jelű tömbök beépíthetőségének és a Népfürdő u. szabályozási szélessége tervezett csökkentésének feltétele az Újpesti rakpart Dráva utca - Latorca utca közötti szakaszának kiépítése.

(5) Az építmények OTÉK szerint számított parkolási igényét teljes egészében telken belül, elsősorban az épületekben azok pinceszintjein kell kielégíteni. A gépkocsitárolók talajszintnél mélyebb elhelyezésekor - gázüzemű gépjármű csak külön kiépített védelmi rendszer - biztosítása esetén tárolható. A közterületi parkolóhelyek új beépítés esetén nem számíthatók be - kivéve a Duna-part és Népfürdő utca közötti területet, TOVÁBBÁ A KÉT FŐV. VÉDETTSÉGŰ ÉPÜLETET, ahol az OTÉK által lehetővé tett eltéréssel élni lehet.

(6) Az Újpesti rakpart fölötti gyaloghidaknál - teraszoknál a közúti űrszelvényt biztosítani kell.

(7) Az alsórakparti út terveinek engedélyezése és az árvízvédelmi töltés áthelyezés tervei engedélyezési eljárása során a KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁGOT MEG KELL KERESNI.

Közművek

8. § (1) A tervezési területen teljes közművesítést kell biztosítani.

(2) A közműlétesítmények elhelyezésére vonatkozóan a megfelelő ágazati előírásokat kell figyelembe venni:

- vízvédelmi kérdésekben

a 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelete,

az 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról,

- tűzrendészeti vonatkozásban

az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait kell követni

(35/1996. (XII. 29.) BM)

(3) A közműlétesítmények elhelyezése és biztonsági védőtávolságai tekintetében az MSZ 7487/2-80 számú szabvány előírásai az irányadók.

(4) A gázvezetékek elhelyezését és védőtávolságait az MSZ 7084 számú szabvány határozza meg.

(5) A meglévő és tervezett közműlétesítmények (hálózatok és műtárgyak) számára a helyigényt az utak szabályozási szélességén belül kell biztosítani.

(6) Az építési tevékenység megkezdése előtt az érintett területen szükséges közműkiváltások során a használaton kívüli vezetékeket el kell távolítani.

(7) Az 1 és 2 jelű területek beépítése csak akkor valósítható meg, ha a területen jelenleg keresztül haladó NA 1400 mm-es vízvezeték új nyomvonalra kerül, az új nyomvonal közterületen kerül kijelölésre. A vezeték védőtávolsága a vezeték két oldalán 8-8 m.

(8) A Népfürdő és Viza utca sarkon lévő nagyközépnyomású vezetéket új nyomvonalon közterületre kell helyezni.

A vezeték biztonsági övezete 9-9 m a vezeték két oldalán.

(9) A Révész utcában NA 200 mm-es gázvezetéket kell építeni a meglévő NA 100 mm-es kisnyomású vezeték nyomvonalán a meglévő vezeték egyidejű megszüntetése mellett.

Zöldfelületek

9. § (1) A jelen szabályozási terv által érintett valamennyi közút, közpark, közkert és sétány fasorokkal kísérve építendő ki, illetve át.

Kivételt képez a Népfürdő utcai Ny-i oldalának Dráva utca és Révész utca közötti szakasza a nagy átmérőjű 1400-as víznyomócső kiváltási nyomvonalának csőtengelytől mért 5-5 m széles sávja.

A fasorok nyomvonalát a szabályozási terv ábrázolja.

A közművek átépítése, új közműnyomvonal kijelölése esetén a fasori sávokat szabadon kell hagyni.

Meglévő fasorszakaszok kiegészítése esetén a Kárpát utcában és a Révész utcában a meglévő fafajjal azonos fafaj telepítendő, a Népfürdő utca fasora teljes egészében felújítandó.

Fasorok telepítése és felújítása során a fák öntözhetőségéről is gondoskodni kell.

(2) Helyi természeti értéknek kell nyilvánítani és az értékének megfelelően kell védeni a 25721/2 hrsz-ú telken a Révész utca 19-21. sz. lakóház udvarán lévő és a 2571/4 hrsz-ú telken - a jelenlegi Amro Bank telephelyén - a szabályozási terv szerinti közparkban álló 1-1 db 80 éves tölgyet (Quercus robar).

(3) A közparkok (BVKSZ - Z - KP övezet) a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 27. §-a szerint kerülnek kialakításra a következő módosításokkal:

(4) A zöldterületen elhelyezhető:

a) a pihenést és testedzést szolgáló építmény (sétaút, kerékpárút, pihenőhely, gyermekjátszótér és kerített kutyafuttatóhely), nem helyezhető el tornapálya kivéve a gyermekjátszótér labdázó részeit),

b) nem helyezhető el vendéglátó épület, építmény, pavilon,

c) nem helyezhető el a terület fenntartásához szükséges épület.

(5) A zöldterületen épületek nem helyezhetők el.

(4) A közpark, közkert átalakítása vagy kiépítése csak jóváhagyott kertépítészeti engedélyezési és kiviteli tervek alapján történhet.

A közparkot, közkertet úgy kell kialakítani és fenntartani, hogy lombos fa állománya legalább 120 db/ha legyen.

A közkert, közpark, köterületi zöld sáv öntözhetőségét biztosítani kell.

(5) A Duna menti közpark Duna felőli 10 m széles sávja sétány - fasor - kerékpárút keresztmetszettel parti sétányként építendő ki a Dráva utca és a Latorca utca között.

(6) Az építési telkek szabályozási terven jelölt kötelezően parkosítandó területeit - a terület alatti térszín alatti létesítmény esetén is - legalább 100 db/ha lombos fa ültetésével kell kialakítani.

Az építési telkek parkosítandó területein sportterület, teniszpálya nem létesíthető.

(7) A fák védelméről gondoskodni kell. Fakivágás csak a Kerületi Önkormányzat engedélyével, a fák előírt pótlása mellett történhet. A pótlás során annyi előnevelt fát kell ültetni, hogy azok törzsátmérőjének összege 100 %-kal haladja meg a kivágott fák törzsátmérőjének összegét. A pótlást a Kerületi Önkormányzat által kijelölt helyen és módon kell teljesíteni, lehetőleg a telken belül, ezt meghaladó mennyiség esetén a legközelebbi közkertben, közparkban vagy utcában. A fapótlás mennyiségébe csak a lombos fák ültetése számítható be.

Környezetvédelem

10. § (1) A terület a levegőtisztaságvédelmi kategóriák szerint a „Védett I.”-hez tartozik.

A légszennyezés tekintetében be kell tartani a mindenkor érvényes levegőtisztaságvédelmi jogszabályok (jelenleg a többször módosított 21/1986. (VI. 2.) MT sz. rendelet, az ugyancsak többször módosított 4/1986. (VI. 2.) OKTH sz. rendelkezés, valamint az MSZ 21854-1990 és módosításai) előírásait.

(2) Zajos, bűzös tevékenységgel járó új technológia a területre nem telepíthető.

(3) A Révész utcai Fűtőmű kéményein a 22/1998. (VI. 26.) KTM rendeletben meghatározott kibocsátási határértéket be kell tartani.

(4) A zajterhelési határértékek vonatkozásában 4/1984. (I. 23.) EüM rendelet érvényes.

(5) A főbb forgalmi utcákra néző, huzamos emberi tartózkodásra szánt helyiségek akkor építhetők, ha az épületek passzív akusztikai védelemmel ellátottak, - a tervezett forgalomból eredő zajhatárérték-túllépés miatt.

Záró rendelkezések

11. § Jelen rendelet hatályba lépésével egyidőben az R-35488 ttsz-ú 430/1991. (XI. 21.) számú határozattal jóváhagyott részletes rendezési tervnek az 1. § (1) pontjában lehatárolt területre vonatkozó része érvényét veszti.

(2) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Dr. Sinka József s.k.

Dr. Tóth József s.k.

jegyző

polgármester

Melléklet a 3/2000. (I. 17.) önkormányzati rendelethez