XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2021. december 7. Ambrus, Ambrózia

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2013. január 10. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

a védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló 23/2007. (VI. 29.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításáról

A módosító rendelet által érintett alaprendeletek:Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

a védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló 23/2007. (VI. 29.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításáról

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló 23/2007. (VI. 29.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (5) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„(5) A pályázat kiírására évente egy alkalommal kerül sor az éves költségvetés jóváhagyását követően, melyről a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 2. melléklete szerint születik döntés. Amennyiben a rendelkezésre álló keret nem kerül felhasználásra, az SZMSZ 2. melléklete szerint ismételt pályázat írható ki.”

2. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„(1) A beérkezett pályázatok elbírálása az SZMSZ 2. melléklete szerint történik.”

3. § A Rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„(4) A (2) bekezdésben foglaltak érvényesítése érdekében az Önkormányzat együttműködik a Fővárosi Önkormányzattal. Az együttműködés módját és feltételeit megállapodásban rögzítik. Az együttműködési megállapodás megkötésére az SZMSZ 2. mellékletében foglaltak irányadók.”

4. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„(1) A támogatást elnyert pályázókkal a támogatási szerződés megkötésére az SZMSZ 2. mellékletében foglaltak irányadók.”

5. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Prehlik Lajos Dr. Tóth József
jegyző polgármester