XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. október 1. Malvin, Teréz

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2013. január 10. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

az építési beruházások, szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 42/1999. (XII. 27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításáról

A módosító rendelet által érintett alaprendeletek:Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

az építési beruházások, szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 42/1999. (XII. 27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az építési beruházások, szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 42/1999. (XII. 27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § (4) és (5) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„(4) A beruházási programtervet - társosztályokkal történő egyeztetést követően - a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint kell előterjeszteni.

(5) Az előkészítés időszakában a sajátos feladatai körébe tartozó tevékenységek tekintetében a programtervezetben szereplő beruházási feladatok véleményezését és rangsorolását a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint kell teljesíteni.”

2. § A Rendelet 6. § (9) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„(9) A beruházó javaslata alapján az ajánlatok elbírálásáról a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011.(I.14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint kell dönteni.”

3. § A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„7. § A megvalósításról szóló beszámolási kötelezettséget a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011 (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint kell teljesíteni.”

4. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Prehlik Lajos Dr. Tóth József
jegyző polgármester