XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 8. László, Domonkos

Zárszámadás 2013. május 16. - Módosítva: 2013. május 16. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásáról


Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásáról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

A 2012. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 27 525 337 ezer Ft bevétellel és 23 186 669 ezer Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből költségvetési bevétel 24 567 596 ezer Ft, finanszírozási bevétel (előző évek pénzmaradványának igénybevétele) 2 957 741 ezer Ft.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadásból költségvetési kiadás 23 063 608 ezer Ft, finanszírozási kiadás (értékpapír beváltása) 123 061 ezer Ft.

(4) A bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti teljesítési összegeit az 1. melléklet 8. oszlopa szerint fogadja el.

(5) A kiadási főösszeg teljesítését kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban a 2. melléklet 8. oszlopa szerint fogadja el.

(6) Az önállóan működő és gazdálkodó Gazdasági Ellátó Szervezet, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(7) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő feladatok bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(8) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(9) A Környezetvédelmi Alap felhasználását az 5. mellékletben a 6202 címen szereplő adatoknak megfelelően elfogadja.

(10) A felújítási kiadások teljesítését 707 711 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését az 5/a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(11) A fejlesztési kiadások teljesítését 1 764 368 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 3/a, 4/a, 5/b mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(12) Az intézmények engedélyezett és tényleges létszámának alakulását a 6. melléklet szerint tudomásul veszi.

(13) Az Önkormányzat eszközeinek és forrásainak változását a 8. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján tudomásul veszi.

(14) Az Önkormányzat egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját a 9., 10., 11., 12. mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

(15) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 13. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Pénzmaradvány

2. § (1) A Képviselő-testület az intézmények és az Önkormányzat 2012. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 7. melléklet 4. oszlopa szerint jóváhagyja.

(2) A javasolt elvonásokkal egyetért, és azokat a 7. melléklet 6. oszlopa szerint, a 7/a melléklet 4. oszlopa szerint érintett intézményi részletezésben jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat pénzmaradványának felosztását, áthúzódó kötelezettségeinek teljesítését a 7/b mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(4) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni a pénzmaradványukat érintő fizetési kötelezettségek teljesítéséről, és a pénzmaradványnak a 2012. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

Vegyes és záró rendelkezések

3. § A jegyző a beszámoló elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesíti.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Prehlik Lajos s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester