XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 8. László, Domonkos

Étkezési térítési díj 2014. november 27. - Módosítva: 2017. február 16. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendelete
az étkezési térítési díj összege megállapításának szabályairól

A szöveg időállapota: 2017. I. 1. -
Időállapot váltás: 2015. I. 1. - 2015. XII. 31.
2016. I. 1. - 2016. XII. 31.
2017. I. 1. -


Az alaprendeletet érintő módosító rendeletek:22/2014. (XI. 18.) Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díj összege megállapításának szabályairól      
 2017.01.01. óta hatályos szöveg
 

Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében eljárva, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: GYV. tv.) 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 1. Általános rendelkezések 

1. §  

(1)  A rendelet hatálya a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat fenntartásában és működtetésében lévő köznevelési intézményekre terjed ki.

(2)  A rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdésben foglalt köznevelési intézményekben jogviszonnyal rendelkező gyermekekre, tanulókra, szüleire, gyámjára, gondviselőire (továbbiakban együtt: szülő).

 2. Az étkezési térítési díj megállapításának, befizetésének szabályai 

2. §  

(1)  A gyermekétkeztetés személyi térítési díját a rendelet melléklete határozza meg.

(2)  Az étkezési térítési díj befizetésére az Egyesített Óvoda vezetője, illetve az Intézményműködtető és Fenntartó Központ igazgatója részletfizetést engedélyezhet abban az esetben, ha a szülő igazolja, hogy a család havi jövedelme a hónap során több részletben jut el a családhoz, s annak együttes mértéke családtagonként nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét. Részletfizetés engedélyezése esetén az első részletet minden hónap 10-ig, a második részletet minden hónap 25-ig kell befizetni.

(3)  A normatív kedvezményezettek körét a GYV. tv. 151. §-a határozza meg. A normatív kedvezményre való jogosultságot igazolni kell.

(4)  [1] A normatív kedvezményeken túl a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete alapján további kedvezmény állapítható meg. Az Önkormányzat által megállapított többletjuttatás csak abban az esetben állapítható meg, amennyiben a normatív kedvezményt igénybe vették.

(5)  [2]

 3. Záró rendelkezések 

3. §  Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.

4. §  Hatályát veszti a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 2/2013. (I. 22.) önkormányzati rendelet.

Dr. Prehlik Lajos s. k.,

jegyző

Dr. Tóth József s. k.,

polgármester

 Melléklet a 22/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez[3]

 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja (nyersanyagár** szolgáltató cégenként) a nevelési-oktatási intézményekben 2017-ben 

 

 Szolgáltató cég

Óvoda Ft/fő/nap

Általános iskola Ft/fő/nap

Gimnázium Ft/fő/nap

Napközis tábor Ft/fő/nap

 

 

étkezés

étkezés

étkezés

étkezés

 

 

1x-i*

2x-i*

3x-i*

1x-i*

2x-i*

3x-i*

1x-i*

3x-i*

 D+M Kft.

nettó

187

221

255

224

272

320

265

320

 

bruttó

237

281

324

284

345

406

337

406

 Kinder Kft.

nettó

187

221

255

224

272

320

265

320

 

bruttó

237

281

324

284

345

406

337

406

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1x-i = ebéd

*2x-i = tízórai és ebéd, vagy ebéd és uzsonna

*3x-i = tízórai, ebéd, uzsonna

** = a szülők által fizetendő bruttó nyersanyag ár 27%-os ÁFA-t tartalmaz.[1] A 22/2014. (XI. 18.) Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdése a 27/2015. (XI. 17.) Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2016.01.01.

[2] A 27/2015. (XI. 17.) Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2016. 01. 01.

[3] A 22/2014. (XI. 18.) Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete melléklete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016. (XI. 15.) önkormányzati rendelete mellékletének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2017.01.01.