XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 8. László, Domonkos

Képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok, tanácsnokok javadalmazása 2014. december 18. - Módosítva: 2017. február 8. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
a kerületi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és a tanácsnokok javadalmazásáról

A szöveg időállapota: 2017. I. 18. -
Időállapot váltás: 2015. I. 1. - 2017. I. 17.
2017. I. 18. -


Az alaprendeletet érintő módosító rendeletek:Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a kerületi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és a tanácsnokok javadalmazásáról    
 
 2017.01.18. óta hatályos szöveg
 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1)-(3) bekezdésében és 40. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. §  A rendelet célja Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai (a továbbiakban: képviselő), bizottságainak elnökei, képviselő és nem képviselő tagjai (a továbbiakban együtt: bizottsági tag), valamint a tanácsnokok javadalmazásának megállapítása.

2. §  A polgármester és az alpolgármesterek képviselőként tiszteletdíjat nem kaphatnak.

3. §  [1] A képviselőt megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig tiszteletdíj illeti meg. A képviselő havi tiszteletdíja 2017. január 1. napjától 150.000 forint (a továbbiakban: alapdíj).

4. §  Amennyiben a képviselő a Képviselő-testület ülésén megjelenési, annak munkájában és döntéshozatali eljárásában történő részvételi kötelezettségét elmulasztja, és ezt írásban vagy szóban – személyesen vagy telefonon – a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodáján nem jelenti be előzetesen legkésőbb az ülést megelőző két órával, vagy – ha távolmaradás előzetes bejelentését annak oka kizárja – azt utólagosan igazolással nem menti ki, akkor az e kötelezettségét megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját a polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület legfeljebb tizenkét havi időtartamra csökkentheti, megvonhatja; ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés vagy a megvonás újra megállapítható.

5. §  Amennyiben a képviselő egy vagy több állandó bizottság tagja – függetlenül a bizottságok számától – a tiszteletdíja az alapdíj 50 %-ával növelt összege.

6. §  A bizottság elnökének, a tanácsnoknak a tiszteletdíja az alapdíj 100 %-ával növelt összege. Több tisztség és bizottsági tagság címén további díjazás nem állapítható meg.

7. §  A bizottságok nem képviselő tagjának tiszteletdíja – több bizottsági tagság esetén is – az alapdíj 50 %-ának megfelelő összeg.

8. §  Amennyiben a Képviselő-testület bizottsági formában végzett munkájában és döntéshozatali eljárásában történő részvételének kötelezettségét a bizottság tagja elmulasztja, és távolmaradását írásban vagy szóban – személyesen vagy telefonon – a bizottság elnökének nem jelenti be előzetesen legkésőbb az ülést megelőző két órával, vagy – ha távolmaradás előzetes bejelentését annak oka kizárja – azt utólagosan igazolással nem menti ki, akkor az e kötelezettségét megszegő bizottsági tag megállapított tiszteletdíját a bizottság elnökének előterjesztésére a Képviselő-testület legfeljebb tizenkét havi időtartamra csökkentheti, megvonhatja; ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés vagy a megvonás újra megállapítható.

9. §  

(1)  A képviselő és a bizottság nem képviselő tagja részére járó tiszteletdíj kifizetéséről a tárgyhót követő 15. napig a jegyző gondoskodik.

(2)  A képviselő és a bizottság nem képviselő tagja a Képviselő-testülethez címzett, a polgármesterhez eljuttatott írásos nyilatkozatával tiszteletdíjáról lemondhat. A lemondás történhet a tiszteletdíj folyósításának meghatározott időtartamára vagy a tiszteletdíj meghatározott hányadára is.

10. §  

(1)  Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.

(2)  Hatályát veszti Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a kerületi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, tanácsnokok és a bizottságok nem képviselő tagjainak javadalmazásáról szóló 8/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelete.

Dr. Prehlik Lajos s. k.,

jegyző

Dr. Tóth József s. k.,

polgármester[1] A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-a a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (I. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2017.01.18.