XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2021. december 7. Ambrus, Ambrózia

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2015. október 19. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

a védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló 23/2007. (VI. 29.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításáról

A módosító rendelet által érintett alaprendeletek:Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelete

a védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló 23/2007. (VI. 29.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (3) bekezdésében foglalt feladat- és hatáskörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló 23/2007. (VI. 29.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Az önkormányzati rendelet hatálya kiterjed a XIII. kerület közigazgatási területén lévő és jogszabállyal védetté nyilvánított, valamint a világörökségi területen található építészeti értékekre.”

2. § A Rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az elnyert támogatás nem haladhatja meg a pályázat mellékletét képező költségvetés összegének 50%-át. Az elnyerhető összeg felső határát a pályázati kiírás tartalmazza. Indokolt esetben a pályázat elbírálása során az elnyerhető összeg felső határa megemelhető, de ebben az esetben sem haladhatja meg a pályázat mellékletét képező költségvetés összegének 50%-át.”

3. § A Rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

h) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a Fővárosi Önkormányzattól a Műemléki Keretből, Építészeti Értékvédelmi Támogatásból részesült-e támogatásban.”

4. § A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A pályázat csak az összes melléklet benyújtásával érvényes. Hiánypótlás benyújtására a pályázati kiírásban meghatározott módon van lehetőség.”

5. § A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki a Fővárosi Önkormányzattól a Műemléki Keretből vagy az Építészeti Értékvédelmi Támogatásból támogatásban részesült.”

6. § A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatás összegét annak átvételétől számított egy éven belül fel kell használni, és azzal a támogatási szerződésben rögzített határidőig el kell számolni. Amennyiben a támogatott az odaítélt pénzösszeget nem a pályázati célra, nem rendeltetésszerűen használja fel, továbbá, ha a pályázati cél nem valósul meg határidőben, a támogatást vissza kell fizetni. Indokolt esetben a támogatási felhasználás és elszámolás határideje meghosszabbítható a támogatási szerződésben rögzített módon.”

7. § Ez a rendelet 2015. november 15. napján lép hatályba.

8. § Hatályát veszti a Rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja.

Dr. Bujdosó Sándor Dr. Tóth József jegyző polgármester