XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2021. december 7. Ambrus, Ambrózia

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (XI. 15.) önkormányzati rendelete a fák védelmének helyi szabályairól szóló 1/2013. (I. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 2017. február 16. - Módosítva: 2017. március 2. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

A módosító rendelet által érintett alaprendeletek:Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

a fák védelmének helyi szabályairól szóló 1/2013. (I. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

   
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés e) pontjában, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. §  A fák védelmének helyi szabályairól szóló 1/2013. (I. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 b) 50 db-ot meg nem haladó számú fa építési tevékenység érdekében szükséges kivágása esetén a c) és d) pontokban szabályozott esetek kivételével lakóterületeken, településközponti területeken, rekreációs és szabadidős területeken, sportterületeken a kivágandó fák össztörzsátmérőjének 1,5-szerese, egyéb építési övezetekben a kivágandó fák össztörzsátmérőjének 1,2-szerese;

2. §  A Rendelet 5. § (3) bekezdése a következő rendelkezésekkel egészül ki:

e) az a)-d) pontban meghatározottaktól eltérő esetben, ha a kivágni tervezett fa törzsátmérője nem haladja meg a 20 cm-t, illetve ha faja zöld juhar fa, nyárfa, bálványfa vagy eperfa, akkor a kivágni tervezett fák darabszáma,

f)  egyéb esetben a kivágni tervezett fa törzsátmérőjének 50%-a.

3. §  A Rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) A fapótlás módját az alábbiak szerint kell meghatározni:

a)  építési telken lévő fa pótlása esetén:

aa)  a fatelepítést az építési telken belül, de az építési helyen kívül kell megvalósítani;

ab)  ha a fatelepítés az építési telken belül nem vagy csak részben biztosítható és a területre vonatkozó kerületi szabályozási terv az ingatlannal közvetlenül határos közterületre fasor telepítését írja elő, akkor a fatelepítést telken belül és az ingatlannal közvetlenül határos közterületen együttesen kell megvalósítani;

ac)  ha a fatelepítés az építési telken belül és az ingatlannal közvetlenül határos közterületen nem vagy csak részben biztosítható, akkor a telken el nem telepíthető fák pótlásáról a 7. § szerinti pénzbeli megváltással kell gondoskodni;

4. §  A Rendelet 7. §-a a következő rendelkezéssel egészül ki:

„(6) A külön jogszabály szerinti hatósági eljárásban, az engedélyezett közterületi fakivágás utáni pótlási kötelezettségként – amennyiben annak telepítéssel történő teljesítésére nincs mód – az ebben a §-ban meghatározott pénzbeli megváltást kell előírni.”

5. §  Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

 

Dr. Bujdosó Sándor

Dr. Tóth József

jegyző

polgármester