XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 8. László, Domonkos

Orvosi körzetek 2017. február 27. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról


Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról      
 Közlönyállapotban hatályos szöveg
 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

 A rendelet célja 

1. §  E rendelet célja, hogy megállapítsa a Budapest Főváros XIII. kerületében a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi (felnőtt, gyermek), védőnői, háziorvosi ügyelet és iskola egészségügyi ellátási körzetek jellegét és az egyes körzetekhez tartozó területek elosztását.

 A rendelet hatálya 

2. §  E rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén (a továbbiakban: ellátási terület) területi ellátási kötelezettséggel működő felnőtt háziorvosokra, házi gyermekorvosokra, fogorvosokra, védőnőkre, ügyeleti és az iskola egészségügyi ellátásban résztvevőkre.

Felnőtt háziorvosi körzetek

3. §  

(1)  Az ellátási területen 60 felnőtt háziorvos (körzet) működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2)  A felnőtt háziorvosi körzetek területét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

 Házi gyermekorvosi körzetek 

4. §  

(1)  Az ellátási területen 18 házi gyermekorvos (körzet) működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2)  A házi gyermekorvosi körzetek területét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

 Fogorvosi körzetek 

5. §  

(1)  Az ellátási területen 14 felnőtt fogorvos (körzet) működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2)  A felnőtt fogorvosi körzetek területét e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3)  Az ellátási területen 8 gyermek fogorvos (körzet) működik területi ellátási kötelezettséggel.

(4)  A gyermek fogorvosi körzetek területét e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

 Védőnői körzetek 

6. §  

(1)  Az ellátási területen 30 védőnői körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2)  A védőnői körzetek területét e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

 Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás 

7. §  

(1)  A felnőtt háziorvosi ügyelet körzete közreműködési szerződés alapján kiterjed az ellátási területre.

(2)  A házi gyermekorvosi ügyelet körzete közreműködési szerződés alapján kiterjed az ellátási területre.

 Iskolaegészségügyi ellátás 

8. §  Az iskolaegészségügyi ellátás körzete az ellátási területen elhelyezkedő köznevelési intézményekre terjed ki.

 Záró rendelkezések 

9. §  

(1)  A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint kell a felnőtt háziorvosokkal, a házi gyermekorvosokkal és a fogorvosokkal a szerződést kötni.

(2)  Az (1) bekezdés szerinti szerződéseket a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság előzetesen véleményezi.

(3)  Ez a rendelet 2017. március 1-jén lép hatályba.

(4)  Hatályát veszti a háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetek kialakításáról szóló 7/2007. (II. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet.

 

Dr. Bujdosó Sándor

Dr. Tóth József

jegyző

polgármester

 

 1. melléklet a 7/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez 

 

 Felnőtt háziorvosi körzetek

 Körzet-
 szám

Körzethatárok

 1.

Dózsa Gy. út – vasút – Bulcsú u. – Lehel u.

 2.

Dráva u. – Váci út – Bessenyei u. – Visegrádi u.

 3.

Dráva u. – Hegedűs Gy. u. – Bessenyei u. – Visegrádi u. – Gogol u. – Pannónia u.

 4.

Dráva u. – Kárpát u. – Vág u. – Pannónia u. – Gogol u. – Duna

 5.

Dózsa Gy. út – Lehel u. – Bulcsú u. – Kassák L. u. – Dévai u. – Váci út

 6.

Dráva u. – Pannónia u. – Vág u. – Kárpát u., ill. Dráva u. – Visegrádi u. – Vág u. -
 Hegedűs Gy. u.

 7.

Bessenyei u. – Váci út – Gogol u. – Visegrádi u., ill. Vág u. – Visegrádi u. -
 Bessenyei u. – Hegedűs Gy. u.

 8.

Victor H. u. – Kresz G. u. – Csanády u. – Visegrádi u. – Gyöngyház u. – Hegedűs
 Gy. u.

 9.

Röntgen u. – Váci út – Balzac u. – Visegrádi u. – Csanády u. – Kresz G. u. – Victor
 H. u. – Visegrádi u.

 10.

Gogol u. – Kárpát u. – Victor H. u. – Pozsonyi út – Duna irányában park – Duna, ill.
 Ipoly u. – Hegedűs Gy. u. – Victor H. u. – Pannónia u.

 11.

Gogol u. – Visegrádi u. – Victor H. u. – Hegedűs Gy. u. – Ipoly u. – Pannónia u. -
 Thurzó u. – Kárpát u.

 13.

Balzac u. – Hegedűs Gy. u. – Radnóti M. u. – Pannónia u. – Raoul Wallenberg u. -
 Tátra u.

 14.

Thurzó u. – Pannónia u. – Csanády u. – Hollán E. u. – Duna irányában park – Duna -
 Pozsonyi út – Victor H. u. – Kárpát u.

 15.

Gogol u. – Váci út – Dévai u. – Kassák L. u. – Bulcsú u. – Lehel u. – Lehel tér – Váci
 út – Röntgen u. – Visegrádi u.

 16.

Dunától park – Hollán E. u. – Csanády u. – Tátra u. – Radnóti M u. – Hollán E. u. -
 Balzac u. – Duna

 17.

Gyöngyház u. – Visegrádi u. – Balzac u. – Kresz G. u. – Radnóti M. u. – Hegedűs
 Gy. u., ill. Raoul Wallenberg u. – Tátra u. – Katona J. u. – Pozsonyi út

 18.

Balzac u. – Hollán E. u. – Radnóti M. u. – Tátra u. – Raoul Wallenberg u. – Duna

 19.

Victor H. u. – Hegedűs Gy. u. – Balzac u. – Tátra u. – Csanády u. – Pannónia u.

 20.

Balzac u. – Váci út – Nyugati tér – Szt. István krt. – Visegrádi u. – Kádár u. – Kresz
 G. u.

 21.

Raoul Wallenberg u. – Pannónia u. – Szt. István krt. – Hollán E. u. – Katona J. u. -Tátra u.

 22.

Radnóti M. u. – Kresz G. u. – Katona J. u. – Pannónia u.

 23.

Katona J. u. – Kresz G. u. – Kádár u. – Visegrádi u. – Szt. István krt. – Pannónia u.

 24.

Raoul Wallenberg u. – Pozsonyi út – Katona J. u. – Hollán E. u. – Szt. István krt. -
 Duna

 25.

Dunyov u. – Kassák L. u. – Klapka u. – Tüzér u. – Csángó u. – Váci út – Apály u. -
 Angyalföldi út

 26.

Róbert K. krt. – Vizafogó sétány – Latorca u. – Duna

 27.

Hun u. – Lehel u. – Dózsa Gy. út – Tüzér u.

 28.

Véső u. – Váci út – Csángó u. – Tüzér u. – Dózsa Gy. út – Dráva u. – Hegedűs Gy. u.

 

 

 29.

Róbert K. krt. – Esztergomi út – Hegedűs Gy. u. – Dráva u. – Pannónia u. – Párkány
 u. – Viza u. – Vizafogó sétány – szerviz u. (Süllő u. hosszabbítás) – Párkány u.

 30.

Róbert K. krt. – Váci út – Dunyov u. – Angyalföldi út – Apály u. – Véső u. -
 Esztergomi út

 31.

Róbert K. krt. – Párkány u. – szerviz u. (Süllő u. hosszabbítás) – Vizafogó sétány

 32.

Latorca u. – Vizafogó sétány – Viza u. – Párkány u. – Pannónia u. – Dráva u. -
 Duna

 33.

Országbíró u. – Béke u. (Béke tér nélkül) – Lehel u. – Gömb u. – Üteg u. – Róbert K.
 krt. – Pap K. u. – Gömb u. – Szegedi út – Üteg u.

 34.

Róbert K. krt. – Kassák L. u. – Dunyov u. – Váci út

 35.

Petneházy u. – Béke u. – Országbíró u. – Üteg u. – Szegedi út – Hajdú u.

 36.

Róbert K. krt. – Tüzér u. – Klapka u. – Kassák L. u.

 37.

Petneházy u. – Röppentyű u. – szerviz u. (Petneházy u 19-25. kivételével) -
 Petneházy u. – Hajdú u. – Szegedi út – Gömb u. – Pap K. u. – Róbert K. krt. – Váci út

 38.

Babér u. – Madarász V. u. – Tahi u. – Tatai u. – Zsinór u. – Béke u. – Fáy u. – Hajdú
 u. – Rozsnyai u. – Röppentyű u. – Forgách u. – Teve u. – Rozsnyai u. – Váci út – Vizafogó u. – Cserhalom u. – Mura u. – Váci út

 39.

Dagály u. – Váci út – Róbert K. krt. (felüljáróig) – Esztergomi u.

 40.

Fáy u. – Béke u. – Zsinór u. – Tatai u. – Fáy u. – Béke u. – Petneházy u. – szerviz u.
 (beleértve Petneházy u. 19-25.) – Röppentyű u.

 41.

Vizafogó u. – Váci út – Rozsnyai u. – Teve u. – Forgách u. – Röppentyű u. – Fáy u. -
 Váci út – Dagály u. – Duna

 42.

Rozsnyai u. – Hajdú u. – Fáy u. – Röppentyű u. – Frangepán u. – Váci út – Fáy u. -
 Röppentyű u., ill. Fáy u. – Tatai u. – Frangepán u. – Béke u.

 43.

Dagály u. – Esztergomi út – Róbert K. krt. (felüljáróig) – Duna, ill. Frangepán u. -
 Röppentyű u. – Petneházy u. – Váci út

 44.

Gyöngyösi u. – Göncöl u. – Mosoly u. – Tomori u. – Agyag u. – Madarász V. u. -
 szerviz u. – Tomori u., ill. Meder u. – Váci út – Mura u. – Turóc u. – Duna

 45.

Balzsam u. – Kámfor u. – Cimbora u. – Gyöngyösi u. – Vőlegény u. – Mosoly u. -
 Göncöl u. – Gyöngyösi u. – Kárász u. – Faludi u. – Göncöl u. – Arasz u. – Újpalotai út

 46.

Szekszárdi u. – Újpalotai út – Berettyó u. – Tomori u. – Szobor u. – Csuka u. -
 Faludi u. – Váci út – Meder u. – Duna – Paduc köz

 47.

Agyag u. – Tomori u. – Fiastyúk u. – Göncöl u. – Tahi u. – Madarász V. u., ill.
 Turóc u. – Cserhalom u. – Vizafogó u. – Duna és Népsziget

 48.

Balzsam u. – Újpalotai út – Szekszárdi u. – Váci út – Paduc köz – Duna, ill. Berettyó
 u. – Újpalotai út – Arasz u. – Göncöl u. – Faludi u. – Tomori u.

 49.

Szobor u. – Tomori u. – Faludi u. – Kárász u. – Gyöngyösi u. – Tomori u. -
 szerviz u. – Madarász V. u. – Babér u. – Váci út – Faludi u. – Csuka u.

 50.

Fiastyúk u. – Béke u. – Futár u. – Jász u. – Tahi u. (Rákos-patakig) – Hajdú köz

 51.

Övezet u. – Béke u. – Keszkenő u. – Jéggyár u. – Futár u. – Béke u. – Fiastyúk u. -
 Nővér u.

 52.

Kucsma u. – Tatai u. – Rokolya u. – Béke u. – Dolmány u. – Jász u.

 53.

Mosoly u. – Násznagy u. – Fiastyúk u. – Hajdú köz – Tahi u. – Göncöl u. – Fiastyúk
 u. – Tomori u., ill. Futár u. – Tatai u. – Tahi u. (Rákos-patakig) – Jász u.

 54.

Rokolya u. – Szt. László út – Futár u. – Jász u.

 55.

Gyöngyösi u. – Béke u. – Övezet u. – Nővér u. – Mosoly u. – Násznagy u.

 

 

 56.

Kámfor u. – Tatai u. – Kucsma u. – Jász u. – Dolmány u. – Béke u. – Gyöngyösi u. -
 Cimbora u. , ill. Rokolya u. – Tatai u. – Futár u. – Szt. László út

 57.

Gyöngyösi u. – Násznagy u. – Mosoly u. – Nővér u. – Fiastyúk u. – Násznagy u. -
 Mosoly u. – Vőlegény u., ill. Rokolya u. – Jász u. – Futár u. – Jéggyár u. – Keszkenő u. – Béke u.

 58.

Petneházy u. – Jász u. – Országbíró u. – Szt. László út – Szegedi út – Reitter F. u. -
 Mór u. – Jász u. – Róbert K. krt. – Lehel u. – Béke tér – Béke u.

 59.

Gömb u. – Üteg u. – Róbert K. krt. – Tüzér u. – Hun u. – Lehel u.

 60.

Frangepán u. – Tatai u. – Szegedi út – Dévényi u. – Kerekes u. – Szt. László út -
 Országbíró u. – Jász u. – Petneházy u. – Béke u.

 61.

Szegedi út – Szt. László út – Kerekes u. – Dévényi u. – Vágány u. – Dózsa Gy. út -
 Lehel u. – Róbert K. krt. – Jász u. – Mór u. – Reitter F. u.

 

 2. melléklet a 7/2017. (II. 14.)önkormányzati rendelethez 

 

 Házi gyermekorvosi körzetek

 Körzetszám

Körzethatárok

 XIII/1/1

Szt. István krt. – Újpesti rkp. – Radnóti M. u. – Hollán E. u. – Balzac u. – Hegedűs Gy. u. – Katona J. u. – Pannónia u.
 Dévai u. – Kassák L. u. – Lőportár u. – Szabolcs u. – Dózsa Gy. út – Vágány u. – Szabolcs köz – Szabolcs u.

 XIII/1/2

Váci út – Balzac u. – Hollán E. u. – Radnóti M. u. – Újpesti rkp. – Garam u. – Pozsonyi út – Victor Hugo u.
 Kassák Lajos u. – Dózsa Gy. út – Lehel u. – Lőportár u.

 XIII/1/3

Szt. István krt. – Pannónia u. – Katona J. u. – Hegedűs Gy. u. – Balzac u. – Váci út
 Tüzér u. – Dévai u. – Szabolcs u. – Szabolcs köz – Vágány u. – Bulcsú u.

 XIII/1/4

Pozsonyi út – Garam u. – Dévai u. – Tüzér u. – Bulcsú u. – Lehel u. – Lehel tér – Victor Hugo u.
 Lehel u. – Dózsa Gy. út – Szabolcs u. – Lőportár u.

 XIII/2/1

Béke tér – Szegedi út – Jász u. – Kisgömb u. – Dévényi u. – Vágány u. – Dózsa Gy. út – Lehel u. – Hun u. – Csata u. – Gömb u. – Lehel u.

 XIII/2/2

Róbert K. krt. – Csata u. – Hun u. – Lehel u. – Dózsa Gy. út – Kassák L. u.

 XIII/2/3

Petneházy u. – Hajdú u. – Szegedi út – Lehel u. – Gömb u. – Csata u. – Róbert K. krt. – Teve u.

 XIII/2/4

Tahi u. – Tatai u. – Petneházy u. – Béke u. – Országbíró u. – Hajdú u. – Frangepán u. – Csizma u. – Fáy u. – Béke u.

 XIII/2/5

Petneházy u. – Tatai u. – Dévényi u. – Kisgömb u. – Jász u. – Szegedi út – Hajdú u. – Országbíró u. – Béke u.

 XIII/3/1

Mosoly u. – Gyermek tér – Béke u. – Tahi u. – Váci út – Fiastyúk u. – Madarász V. u.

 XIII/3/2

Balzsam u. – Újpalotai út – Szekszárdi u. – Tomori u. – Mosoly u. – Madarász V. u. – Fiastyúk u. – Váci út – Vizafogó u. – Duna

 XIII/3/3

Kámfor u. – Tatai u. – Tahi u. – Jász u.

 XIII/3/4

Kámfor u. – Béke u. – Gyöngyösi u. – Vőlegény u. – Mosoly u. – Tomori u. – Szekszárdi u. – Újpalotai út

 XIII/3/5

Kámfor u. – Jász u. – Tahi u. – Béke u. – Mosoly u. – Vőlegény u. – Gyöngyösi u. – Béke u.

 XIII/4/3

Róbert K. krt. – Váci út – Dunyov u. – Kassák L. u. – Csángó u. – Angyalföldi út – Klapka u. – Váci út – Tisza u. – Kárpát u. – Dráva u. – Duna – Viza u. – Esztergomi út

 XIII/4/4

Dráva u. – Kárpát u. – Tisza u. – Váci út – Klapka u. – Angyalföldi út – Csángó u. – Kassák L. u. – Dévai u. – Garam u. – Újpesti rkp.

 XIII/4/5

Vizafogó stny. – Esztergomi út – Viza u. – Duna + Róbert K. krt. – Kassák L. u. – Dunyov u. – Angyalföldi út

 XIII/4/6

Vizafogó u. – Tahi u. – Béke u. – Fáy u. – Csizma u. – Frangepán u. – Hajdú u. – Petneházy u. – Teve u. – Angyalföldi út – Dunyov u. – Váci út – Róbert K. krt. – Esztergomi út

 

 3. melléklet a 7/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez 

 

 Felnőtt fogorvosi körzetek

 Körzet száma

Körzethatárok

 1.

Balzsam u. (páratlan) – Kámfor u. (páratlan) – Cimbora u. (páros) – Gyöngyösi u. (páros) – Vőlegény u. (páros) – Mosoly u. (páros) – Göncöl u. (páratlan) -Gyöngyösi u. (páros) – Madarász V. u. (páros) – Babér u. (páros) – Meder u. (páratlan) – Duna

 2.

Kámfor u. (páratlan) – Tatai u. (páros) – Futár u. (páros) – Jéggyár u. (páratlan) -Keszkenő u. (páros) – Béke u. (páratlan) – Övezet u. (páros) – Nővér u. (páros) -Fiastyúk u. (páros) – Násznagy u. (páratlan) – Mosoly u. (páros) – Vőlegény u. (páratlan) – Gyöngyösi u. (páratlan) – Cimbora u. (páratlan)

 3.

Gyöngyösi u. (páratlan) – Göncöl u. (páros) – Mosoly u. (páratlan) – Násznagy u. (páros) – Fiastyúk u. (páratlan) – Nővér u. (páratlan) – Övezet u. (páratlan) – Béke u. (páros) – Keszkenő u. (páratlan) – Jéggyár u. (páros) – Futár u. (páratlan) – Tatai u. (páros) – Tahi u. (páros) – Göncöl u. (páratlan) – Fiastyúk u. (páros) – Tomori u. (páratlan) – Agyag u. (páros) – Madarász V. u. (páratlan) , ill. Népsziget

 4.

Meder u. (páros) – Babér u. (páratlan) – Madarász V. u. (páros) – Agyag u. (páratlan) – Tomori u. (páros) – Fiastyúk u. (páratlan) – Göncöl u. (páros) – Tahi u. (páratlan) – Tatai u. (páros) – Fáy u. (páros) – Béke u. (páros) – Petneházy u. (páros) – Röppentyű u. (páratlan) – Fáy u. (páros) – Váci út (páros) – Dagály u. (páratlan) – Duna

 5.

Dagály u. (páros) – Váci út (páratlan) – Fáy u. (páratlan) – Röppentyű u. (páros) -Petneházy u. (páros) – Váci út (páros) – Róbert K. krt. (páros) – Duna, ill. Fáy u. (páratlan) – Tatai u. (páros) – Szegedi út (páratlan) – Dévényi u. (páros) – Kerekes u. (páros) – Szt. László út (páratlan) – Országbíró u. (páros) – Jász u. (páratlan) – Petneházy u. (páros) – Béke u. (páratlan)

 6.

Petneházy u. (páratlan) – Jász u. (páros) – Országbíró u. (páratlan) – Szt. László út (páros) – Szegedi út (páros) – Reitter F. u. (páros) – Mór u. (páros) – Jász u. (páros) – Róbert K. krt. (páros) – Lehel u. (páratlan) – Gömb u. (páros) – Üteg u. (páros) – Róbert K. krt. (páros) – Váci út (páratlan)

 7.

Róbert K. krt. (páratlan) – Üteg u. (páratlan) – Gömb u. (páratlan) – Lehel u. (páros) – Róbert K. krt. (páratlan) – Jász u. (páratlan) – Mór u. (páratlan) – Reitter F. u. (páratlan) – Szegedi út (páratlan) – Szt. László út (páros) – Kerekes u. (páratlan) – Dévényi u. (páros) – Vágány u. (páros) – Dózsa Gy. út (páratlan) – Tüzér u. (páratlan) – Klapka u. (páros) – Kassák L. u. (páratlan)

 8.

Róbert K. krt. (páratlan) – Kassák L. u. (páros) – Klapka u. (páratlan) – Tüzér u. (páros) – Dózsa Gy. út (páratlan) – Hegedűs Gy. u. (páratlan) – Esztergomi u. (páratlan)

 9.

Róbert K. krt. (páratlan) – Esztergomi u. (páros) – Hegedűs Gy. u. (páros) – Dráva u. (páros) – Visegrádi u. (páros) – Vág u. (páratlan) – Hegedűs Gy. u. (páratlan) -Dráva u. (páratlan) – Pannónia u. (páros) – Vág u. (páratlan) – Kárpát u. (páratlan) – Dráva u. (páratlan) – Duna

 

 

 10.

Dráva u. (páros) – Kárpát u. (páros) – Vág u. (páros) – Pannónia u. (páratlan) – Dráva u. (páros) – Hegedűs Gy. u. (páros) – Vág u. (páros) – Visegrádi u. (páratlan) – Dráva u. (páros) – Dózsa Gy. út (páros) – Lehel u. (páros) – Bulcsú u. (páratlan) – Kassák L. u. (páratlan) – Dévai u. (páratlan) – Váci út (páratlan) – Gogol u. (páros) – Duna

 11.

Gogol u. (páratlan) – Visegrádi u. (páros) – Victor H. u. (páros) – Kresz G. u. (páros) – Csanády u. (páratlan) – Visegrádi u. (páros) – Gyöngyház u. (páratlan) – Hegedűs Gy. u. (páratlan) – Victor H. u. (páratlan) – Pannónia u. (páratlan) – Thurzó u. (páros) – Hollán E. u. (páros) – Victor H. u. (páratlan) – Duna, ill. Dózsa Gy. út (páros) – vasút – Bulcsú u. (páratlan) – Lehel u. (páratlan)

 12.

Victor H. u. (páros) – Kárpát u. (páratlan) – Thurzó u. (páratlan) – Pannónia u. (páros) – Viktor H. u. (páros) – Hegedűs Gy. u. (páros) – Balzac u. (páratlan) – Tátra u. (páros) – Radnóti u. (páratlan) – Hollán E. u. (páratlan) – Balzac u. (páratlan) – Duna, ill. Gogol u. (páratlan) – Váci út (páratlan) – Dévai u. (páros) – Kassák L. u. (páros) – Bulcsú u. (páros) – Lehel tér – Váci út (páros) – Balzac u. (páratlan) – Visegrádi u. (páratlan) – Csanády u. (páros) – Kresz G. u. (páratlan) – Victor H. u. (páratlan) – Visegrádi u. (páratlan)

 13.

Balzac u. (páros) – Hollán E. u. (páros) – Radnóti M. u. (páros) – Tátra u. (páratlan) – Balzac u. (páros) – Hegedűs Gy. u. (páros) – Gyöngyház u. (páros) – Visegrádi u. (páratlan) – Balzac u. (páros) – Váci út (páros) – Szt. István krt. (páros) – Visegrádi u. (páratlan) – Kádár u. (páros) – Kresz G. u. (páratlan) – Radnóti M. u. (páratlan) – Pannónia u. (páros) – Raoul Wallenberg u. (páratlan) – Tátra u. (páros) – Katona J. u. (páratlan) – Pozsonyi út (páratlan) – Raoul Wallenberg u. (páratlan) – Duna

 14.

Raoul Wallenberg u. (páros) – Pozsonyi út (páros) – Katona J. u. (páros) – Tátra u. (páratlan) – Raoul Wallenberg u. (páros) – Pannónia u. (páratlan) – Radnóti M. u. (páros) – Kresz G. u. (páros) – Kádár u. (páratlan) – Visegrádi u. (páros) – Szt. István krt. (páros) – Duna

 

 4. melléklet a 7/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez 

 

 Gyermek fogorvosi körzetek

 Körzet száma

Körzethatárok

 I.

Balzsam u. (páratlan) – Béke u. (páros) – Gyöngyösi u. (páros) – Vőlegény u.
 (páros) – Mosoly u. (páros) – Göncöl u. (páros) – Tahi u. (páros) – Vizafogó u.
 (páros) – Duna, ill. Népsziget

 II.

Kámfor u. (páratlan) – Tatai u. (páros) – Tahi u. (páros) – Göncöl u. (páratlan) -
 Mosoly u. (páratlan) – Vőlegény u. (páratlan) – Gyöngyösi u. (páratlan) – Béke
 u. (páratlan)

 III.

Vizafogó u. (páratlan) – Tahi u. (páros) – Béke u. (páros) – Fáy u. (páros) – Üteg
 u. (páros) – Frangepán u. (páros) – Hajdú u. (páros) – Petneházy u. (páros) -
 Teve u. (páros) – Róbert K. krt. (páratlan) – Kassák L. u. (páros) – Klapka u.
 (páros) – Váci út (páratlan) – Róbert K. krt. (páros) – Esztergomi út (páros) – Viza u. (páratlan) – Duna

 IV.

Róbert K. krt. (páratlan) – Váci út (páros) – Klapka u. (páratlan) – Kassák L. u.
 (páros) – Dévai u. (páratlan) – Garam u. (páros) – Duna – Viza u. (páros) -
 Esztergomi út (páratlan)

 V.

Tahi u. (páratlan) – Tatai u. (páros) – Szegedi út (páratlan) – Dévényi u. (páros) -
 Róbert K. krt. (páros) – Csata u. (páratlan) – Gömb u. (páratlan) – Lehel u.
 (páratlan) – Szegedi út (páros) – Hajdú u. (páratlan) – Frangepán u. (páratlan) -
 Üteg u. (páratlan) – Fáy u. (páratlan) – Béke u. (páratlan)

 VI.

Petneházy u. (páratlan) – Hajdú u. (páros) – Szegedi út (páratlan) – Lehel u.
 (páros) – Gömb u. (páros) – Csata u. (páros) – Róbert K. krt. (páratlan) – vasút -
 Dózsa Gy. út (páratlan) – Kassák L. u. (páratlan) – Róbert K. krt. (páros) – Teve u. (páratlan)

 VII.

Dózsa Gy. út (páros) – vasút – Bulcsú u. (páratlan) – Lehel u. (páros) – Lehel tér
 - Váci út (páros) – Balzac u. (páratlan) – Visegrádi u. (páratlan) – Victor H. u.
 (páratlan) – Pozsonyi út (páratlan) – Ipoly u. (páros) – Duna – Garam u.
 (páratlan) – Dévai u. (páros) – Kassák L. u. (páratlan)

 VIII.

Ipoly u. (páros) – Pozsonyi út (páros) – Victor H. u. (páros) – Visegrádi u.
 (páros) – Balzac u. (páros) – Váci út (páros) – Szt. István krt. (páros) – Duna

 

 5. melléklet a 7/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez 

 

 Védőnői körzetek

 Körzetszám

Körzethatárok

 1.

Kámfor u. – Tatai u. – Keszkenő u. – Reitter F. u. – Rokolya u. – Jász u.

 2.

Marina sétány – Tahi u. – Madarász V. u. – Gyöngyösi sétány – Meder u.

 3.

Tahi u. – Tatai u. – Ördögmalom u. – Reitter F. u. – Rokolya u. – Keszkenő u. – Béke u.

 4.

Tahi u. – Béke u. – Gyermek tér – Nővér u. – Fiastyúk u. – Tomori u. – Tomori köz

 5.

Béke u. – Kámfor u. – Szekszárdi u. – Berettyó u. – Gyöngyösi u.

 6.

Jász u. – Kámfor u. – Béke u. – Gyöngyösi u. – Tomori u. – Mosoly u.

 7.

Tahi u. – Váci út – Népsziget – Balzsam u. – Szekszárdi u. – Gyöngyösi u. – Tomori u. – Babér u. – Madarász V. u. – Mosoly u.

 8.

Dévényi u. – Jász u. – Kisgömb u. – Mór u. – Palóc u. – Reitter F. u. – Szegedi út – Szent László út – Róbert K. krt.

 9.

Aba u. – Botond u. – Csángó u. – Csata u. – Dózsa Gy. út – Hun u. – Kassák L. u. – Lehel u. – Mohács u. – Szabolcs u. – Tar u. – Tüzér u. – Vágány u. – Róbert K. krt.

 10.

Ambrus u. – Diós u. – Dévényi u. – Jász u. – Kerekes u. – Országbíró u. – Palóc u. – Petneházy u. – Szegedi út – Szent László út – Reitter F. u. – Tatai u.

 11.

Csata u. – Gömb u. – Hajdú u. – Lehel u. – Kartács u. – Üteg u.

 12.

Béke tér – Béke u. – Frangepán u. – Fáy u. – Jász u. – Petneházy u. – Reitter F. u. – Üteg u. – Tahi u. – Zsinór u.

 13.

Csángó u. – Huba u. – Kassák L. u. – Klapka u. – Pattantyús u. – Tüzér u. – Gidófalvy L. u. – Csongor u. – Teve u. – Róbert K. krt.

 14.

Fáy u. – Frangepán u. – Reitter F. u. – Szent László út – Tatai u. – Tahi u. – Zsinór u. – Frangepán köz – Fáy köz

 15.

Béke u. – Csata u. – Jász u. – Országbíró u. – Petneházy u. – Szegedi út

 16.  

Pap Károly u. – Szegedi út – Gömb u. – Országbíró u. – Hajdú u. – Röppentyű u. – Röppentyű köz – Béke tér

 17.

Róbert K. krt. – Kassák L. u. – Dózsa Gy. út – Váci út

 18.

Kassák L. u. – Dévai u. – Garam u. – Pannónia u. – Tisza u. – Váci út – Dózsa Gy. út

 

 

 19.

Róbert K. krt. – Esztergomi út – Tahi u. – Röppentyű u. – Petneházy u. – Teve u.; Tisza u. – Váci út – Dráva u. – Pannónia u.

 20.

Tahi u. – Béke u. – Fáy u. – Hajdú u. – Petneházy u. – Röppentyű u.

 21.

Párkány u. – Révész u. – Népfürdő u. – Latorca u.

 22.

Vizafogó u. – Esztergomi út – Vizafogó sétány – Viza u. – Népfürdő u.

 23.

Róbert K. krt. – Váci út – Dráva u. – Pannónia u. – Garam u. – Kárpát u. – Révész u. – Párkány u. – Esztergomi út

 24.

Balzac u. – Pozsonyi út – Szent István park – Victor H. u. – Visegrádi u.

 25.

Pozsonyi út – Victor H. u. – Visegrádi u. – Gogol u.

 26.

Jászai Mari tér – Szent István krt. – Hollán E. u. – Balzac u. – Szent István park – Pozsonyi út – Újpesti rkp.

 27.

Nyugati tér – Szent István krt. – Hegedűs Gy. u. – Balzac u. – Váci út

 28.

Szent István krt. – Hegedűs Gy. u. – Balzac u.

 29.

Garam u. – Váci út – Balzac u. – Visegrádi u. – Dévai u. – Lehel u. – Váci út

 30. 

Dózsa Gy. út – Kassák L. u. – Dévai u. – Lehel u. – Bulcsú u. – Szabolcs u. – Szabolcs köz