XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. november 28. Stefánia, Jakab

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2017. június 6. - Módosítva: 2017. június 6. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 20/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

A módosító rendelet által érintett alaprendeletek:Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi pótelőirányzatok, az átruházott hatáskörben hozott döntések és a 2016. évi maradvány költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 20/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az intézmények 2016. évi 63 006 ezer Ft maradványát az önkormányzati maradvány terhére 239 967 ezer Ft-tal növeli. Ennek megfelelően összesen 302 973 ezer Ft előirányzat felosztását jóváhagyja az érintett intézményi címeken.

(2) Az (1) bekezdés alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 20/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 3. melléklet (e rendelet 1. melléklet) 1000-3000 intézményi címek 1. sor előirányzatát 3 345 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 892 ezer Ft-tal, 3. sor előirányzatát 125 971 ezer Ft-tal, 6. sor előirányzatát 57 810 ezer Ft-tal, összesen 188 018 ezer Ft-tal megemeli.

(3) Az (1) bekezdés alapján az R 3. melléklet 4000 címek 1. sor előirányzatát 50 000 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 11 000 ezer Ft-tal, 3. sor előirányzatát 53 955 ezer Ft-tal, összesen 114 955 ezer Ft-tal megemeli.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi maradványának felosztását 16 030 899 ezer Ft összegben jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés alapján az R 3. melléklet 6000-9000 címek 1. sor előirányzatát 500 ezer Ft-tal, 3. sor előirányzatát 762 197 ezer Ft-tal, 5. sor előirányzatát 4 835 929 ezer Ft-tal, 6. sor előirányzatát 8 445 282 ezer Ft-tal, 7. sor előirányzatát 1 627 332 ezer Ft-tal, 8. sor előirányzatát 119 692 ezer Ft-tal, 9. sor előirányzatát 239 967 ezer Ft-tal megemeli.

3. § A Képviselő-testület a 6103 Úthálózat és 6401 Intézményhálózat címeken új beruházási-felújítási feladatok megvalósítását és az érintett feladatokra  történő előirányzat-átcsoportosításokat jóváhagyja e rendelet 1/a melléklete szerint.

4. § Az R 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi új bekezdés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2017. évi költségvetése együttes

a) módosított költségvetési bevételét 24 991 375 ezer Ft-ban,

b) módosított költségvetési kiadását 41 085 280 ezer Ft-ban,

c) módosított költségvetési hiányát 16 093 905 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összetétele:

a) működési hiány 1 214 613 ezer Ft,

b) felhalmozási hiány 14 879 292 ezer Ft.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 16 093 905 ezer Ft összegben.

A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 41 085 280 ezer Ft összegben fennáll.”

5. § Az R 4. §-a helyébe az alábbi új bekezdés lép:

„Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból tartalék 4 871 716 ezer Ft, melyből az Önkormányzat költségvetésében szereplő tartalékok

a) 6100 (Közterületekhez kapcsolódó feladatok) címcsoport címein 124 594 ezer Ft,

b) 6300 (Lakás- és vagyongazdálkodási feladatok) címcsoport címein 85 039 ezer Ft,

c) 7200 (Egyéb szociális szolgáltatás) címcsoport címein 100 000 ezer Ft,

d) 7300 (Egyéb szociális feladatok) címcsoport címein 6 000 ezer Ft,

e) 9100-as (Általános- és céltartalékok) címcsoportban 4 556 083 ezer Ft.”

6. § (1) Az R 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R 3/a melléklete helyébe e rendelet 1/a melléklete lép.

(3) Az R 7. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor

Dr. Tóth József

jegyző

polgármester