XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. november 28. Stefánia, Jakab

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2017. június 6. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének szabályozásáról szóló 19/2010. (VI. 28.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításáról

A módosító rendelet által érintett alaprendeletek:A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdés e) pontjában és a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 13. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének szabályozásáról szóló 19/2010. (VI. 28.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 1/A. § rendelkezéssel egészül ki:

„1/A. § E rendelet alkalmazásában:

a) elektronikus igénylés: a XIII. kerületi parkolás-üzemeltető honlapján elérhető ügyfélablakon keresztül benyújtott, vagy a parkolas@kozszolgaltato.bp13.hu e-mail-címre érkezett igénylés.”

2. § A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kerületi közterület-felügyeletnek biztosított behajtási-várakozási hozzájárulás, valamint a 4/A. § szerinti kedvezmény kivételével a várakozási hozzájárulások, a gyermekszállítási kedvezményt biztosító igazolás díja, továbbá a már kiadott hozzájárulást, kedvezményt tanúsító, megrongálódott igazolás cseréjének költségtérítése – annak visszaszolgáltatása esetén – bruttó 2.000 Ft. Elektronikus igénylés esetén a költségtérítés mértéke bruttó 1.000 Ft.”

3. § A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

4. § Ez a rendelet 2017. június 1. napján lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor

Dr. Tóth József

jegyző

polgármester

Melléklet a 14/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet a 19/2010. (VI. 28.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez

A várakozási övezet zónák szerinti felosztása

1. zóna

Szent István körút páros oldala – Nyugati tér – Váci út páros oldala – Lehel út páros oldala – Bulcsú utca páratlan oldala – Szabolcs utca – Dózsa György út – Vágány utca – Róbert Károly körút páratlan
oldala – Duna pesti ága, valamint a Szabolcs köz

2. zóna

Róbert Károly körút páros oldala – Dévényi utca – Szegedi út páratlan oldala – Tatai utca páros oldala – Kámfor utca – Reitter Ferenc utca – Gyöngyösi utca – Göncöl utca – Kámfor utca – Balzsam utca – Újpesti vasúti összekötő híd – Duna pesti ága által határolt terület (a Népsziget területét kivéve)