XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. szeptember 25. Eufrozina, Kende

Szakterületi koncepciók NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Lendületben a XIII. kerület

A Lendületben a XIII. kerület  programmal az önkormányzat fő feladatait  jelöli ki 2015 és 2019 közötti időszakra. A programmal az önkormányzat szeretné megtartani az eddigi dinamizmusát. A program lényege a biztonság és kiszámíthatóság, a minőségi szolgáltatás, a kiegyensúlyozott kerületpolitika, a szolidaritás és az esélyegyenlőség. A 13 fejezet 147 konkrét feladatot tartalmaz.

Családbarát program 2016-2019

Az önkormányzat Képviselő-testülete a Családbarát programját értékelve megállapította, hogy a családbarát környezet kialakítása elsősorban többletfeladat vállalását jelenti, másfelől megfelelő hozzáállást, szemlélet, az elkötelezettséget igényel a vezetőktől, munkatársaktól egyaránt. Az önkormányzat szolgáltatásai sokrétűek. A „Lendületben a XIII. kerület” program szerint (2015-2019) bővítjük a családok eltérő életszakaszaihoz igazodó sokszínű és igényes szolgáltatások körét. Újlipótvárosban elindul a családi napközi hálózat. A fiatalok önálló életkezdését bérlakással is támogatjuk. A GYES-en lévő szülő részére hozzájárulást nyújtunk a fővárosi közösségi közlekedés költségeihez. A rászorulóknak továbbra is biztosítjuk az ingyenes bölcsődei és családi napközi ellátást, az óvodai, általános és középiskolai étkeztetési költséget átvállaljuk. Folytatjuk az egészségügyi szűrőprogramokat. Megteremtjük a csecsemők és kisdedek számára a rotavírus védőoltás költségeit. Elősegítjük a szociálisan rászorultak számára a hétvégi sportolási lehetőségeket. Megvizsgáljuk a hátrányos helyzetű fiatalok, kisgyerekes családok részére a kedvezményes uszodahasználatának lehetőségét. A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok megsegítése érdekében a pozitív diszkriminációt alkalmazzuk.

Részletek

Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció 2015-2019

A 2015-2019. közötti időszakra szóló bűnmegelőzési koncepció a Nemzeti Bűnmegelőzési Program (2013-2023.) és a Lendületben a XIII. Kerület című dokumentumokban foglalt célkitűzések alapján határozza meg a kerület álló feladatokat és azok végrehajtásában az elmúlt években megszilárdult széleskörű helyi szintű összefogásra építkezik. Bűnmegelőzési stratégiánk a helyi lakosság önvédelmi képességét növelő, önkormányzatilag vezérelt, támogatott szakmai és civil mozgalomra épül. Olyan célkitűzéseket, feladatokat határoz meg, amelyekkel mérsékelni lehet a bűncselekményeket és a szabálysértéseket előidéző okokat, az áldozattá válás veszélyét, melyek javítják a lakóközösségek biztonságát, az élet minőségét, az emberi jogok érvényesülését.

Részletek

Informatikai Koncepció 2015-2019

Az önkormányzat célja, az informatika eszközrendszerével a digitális esélyegyenlőségének javításával, az információs társadalomhoz való felzárkóztatással az itt élő emberek életkörülményeik javítása. Ezt tükrözi a képviselő-testület által elfogadott 2011-2014. évi Informatikai koncepciójának végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2015-2019. évi Informatikai Stratégiájáról szóló javaslat. A fejlesztési tervek között az önkormányzat honlapja szerkezeti és megjelenésbeli újragondolása indokolt. A honlapon regisztrált felhasználók részére automatikus hírlevélként rendszeres gyakorisággal tájékoztatást küldünk az elmúlt időszak fontosabb kerületi eseményeiről, történéseiről. A kerületi művészek és műveik bemutatására egy tematikus on-line galéria készül. Megerősítjük az Ügyfélszolgálat tájékoztató tevékenységét. A szülők on-line tudják majd gyermekeik iskolai-óvodai étkezéseit megrendelni, fizetni és lemondani. A WiFi szolgáltatást fejlesztjük a műszaki színvonal emelésével. A szociális intézményekben segítjük a lakossági internet hozzáférést. Az egészségügy területén növeljük a rendszerek integráltságát és a hatékony ügyintézés. A járóbeteg szakrendeléseken egy integrált és korszerű informatikai alapokon futó alkalmazással naprakész programot telepítünk. A program felhasználóbarát felülete csökkenti az adminisztrációt, így több időt hagy a gyógyításra. Folytatjuk a kerületben élő kismamák informatikai képzését. Folytatjuk a kerületi egyetemi és főiskolai tanulmányokat folytató diákok internet előfizetésének támogatását.

Részletek

AngyalZÖLD+ Stratégia és Program 2015-2019

 Az AngyalZÖLD+ Stratégia időben és  térben kiterjeszti a korábbi AngyalZÖLD dokumentum hatókörét. A közterületek egységes, koordinált szemléletű fejlesztésének és üzemeltetésének igénye indokolta, hogy az átfogó célok és középtávú programok egy dokumentumban, az önkormányzat közterületi programtervében szerepeljenek. A közterületi stratégia az átláthatóság és kiszámíthatóság jegyében tartalmazza a fenntartási és fejlesztési feladatokat. A dokumentum több mint 15 milliárd forint értékben hat programot, 30 alprogramot és 130 fejlesztési és fenntartási projektjavaslatot tartalmaz a megvalósítás várható idejének megjelölésével együtt.

Részletek

"Teret adunk a kultúrának" Közművelődési koncepció 2016-2019

A XIII. kerületben kiemelt cél a kulturális értékek megismerése, a hagyományok őrzése, a közösségi együttlét élményének és szerepének támogatása. Ennek érdekében a XIII. kerületi önkormányzat fontosnak tartja a differenciált kulturális szükségletek kielégítését az önkormányzati közművelődési színterek biztosításával. Sokat tesz a helyhatóság az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtéséért. Igyekszünk minél szélesebb körben megismertetni a környezeti, a szellemi, a művészeti értékeket, a kerületi hagyományokat. Gondot fordítunk az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek népszerűsítésére, az ünnepek kultúrájának gondozására.

Részletek

Lakás- és helyiséggazdálkodási koncepció

A képviselő-testület első alkalommal 1999-ben fogadta el a középtávú lakás- és helyiséggazdálkodási koncepciót. A 2011-2014 közötti időtávra vonatkozó koncepció értékelését és a 2019-ig követendő irányokat és feladatokat fogalmazták meg a képviselők. Az elmúlt évtizedekben a lakáspolitikánk középpontjában a településfejlesztés, a helyes vagyongazdálkodás és a szociális támogatás lehetősége állt. A 2011-2014 közötti vállalások teljesültek, külön kiemelendő az Európában is egyedülálló 100 lakásos passzívház megépítése, amely tisztán önkormányzati forrásból valósult meg. A következő időszakban a folyamatok fenntartása, finomítása és modernizálása a célunk. A középpontba továbbra is az igazságosságot helyezzük, amely a jogszerű, transzparens, szociális gondoskodás mellett gazdaságos gazdálkodásra épül.

Részletek

Közösen a XIII. kerületért program

A XIII. kerület fejlődésének fő feladatait a Közösen a XIII. kerületért program jelöli ki a 2011 és 2014 közötti időszakban.

AngyalZöld Stratégia 2011-2014

Az AngyalzöldStratégia a XIII. kerület zöldhálózati programja. A célok között kitűzi a zöldhálózat fenntartását és fejlesztését, a lakóközösségek támogatását, a köztisztasági állapotok javítását. A hagyományos programok mellett megjelennek a klímaváltozáshoz való alkalmazódás fontosságát hangsúlyozó programelemek. Illeszkedik a Közösen a XIII. kerületért program célkitűzéseihez, amelynek keretében az Ép testben ép lélek című fejezet 100 új játszó- és sporteszköz telepítését, szabadtéri fitneszterületek kialakítását irányozza elő. A Fenntartható fejlődés fejezet a lakosság környezettudatosságának növelését, a komposztálás népszerűsítését, a gyalogos és kerékpáros közlekedés területeinek bővítését fogalmazza meg célként. A Rendezett közterületek fejezet sétálóutcák, sétányok és gyalogos elsőbbségű utcák bővítését tartalmazza. Az Értékmegőrzés és megújítás fejezet pedig a zöldfelület barátabb építésszabályozást, parkosított agorák kialakítását, az üresen álló építési telkek, átmeneti közösségi hasznosítását ígéri.

Részletek

Bűnmegelőzési Koncepció

Az élet minőségét meghatározó tényezők között kiemelt jelentősége van a közrend és a közbiztonság állapotának. Ezért a XIII. kerületi önkormányzat munkájában megkülönböztetett figyelemben részesül az emberek élet- és vagyonbiztonságának oltalmazása, a köztulajdon fokozott védelme. A XIII. kerületi bűnmegelőzési tevékenység szilárd alapokat tudhat magáénak. Az XIII. kerületi önkormányzat iogyekszik minél többet tenni a lakosság élet- és vagyonbiztonságának javítása, az egymásért érzett felelősség és szolidaritás erősítése, a köztulajdon, közös értékeink védelme érdekében. Fontos cél a városrészben a a partnerség megőrzése és hatékonyságának növelése a bűnmegelőzés szereplői között.

Részletek

Családbarát program

A családpolitika szociális, oktatási, gyermekvédelmi, illetve egészségügyi, foglalkoztatáspolitikai, településüzemeltetési intézkedések összessége. A XIII. kerületben a helyi szolgáltatások célja az, hogy minél teljesebb körben jussanak hozzá magas szintű ellátáshoz és szolgáltatáshoz az itt élők, méghozzá úgy, hogy a lehető legcélszerűbben és legoptimálisabban használjuk fel a rendelkezésre álló forrásokat. Jelenleg a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat az állampolgárok csaknem 20 százaléka veszi igénybe. Az önkormányzat eleget tesz ellátási kötelezettségének, emellett több olyan szolgáltatás is felvállalt, amely a családok életminőségét javítja. A XIII. kerületi családpolitika alapelvei: holisztikus szemlélet, partnerség, rendszerszemlélet és prevenció. Mindennapi környezetünket három fontos területen szeretnénk a lehető legnagyobb mértékben családbaráttá tenni: a szolgáltatások átalakítása, megteremtése, az infrastruktúra át- és kialakítása, illetve a munkahelyek, a foglalkoztatás terén.

Részletek

Egészségügyi Koncepció

Az Egészségügyi Koncepció fontos célja, hogy javuljon a járóbeteg szakellátás kapcsolata az alapellátással és viszont, maradéktalanul érvényesüljön a háttérintézmények támogató funkciója, megvalósuljon a szükségalapú kapacitás tervezés a jogszabályok adta lehetőségek között. A XIII. kerületi önkormányzat ügyel arra, hogy a fejlesztésekkel összhangban kerüljön sor a gép- és műszer beszerzésekre, s az alapellátás területén a figyelem központjába kerüljenek a népegészségügyi prioritások. Emellett maradéktalanul érvényesüljön az egészségügyi ellátás teljes vertikumában az átláthatóság, az ellenőrizhetőség és a számon kérhetőség. Új szemlélet vezérli az ellátást, aminek olyan változást kell eredményeznie a beteg-orvos-asszisztens kapcsolatokban, hogy a szolgáltató tevékenykedik a betegek érdekében. A járóbetegek ellátásának fejlesztése melett kiemelkedő cél az egészséges életmódra nevelés és a betegségek minél előbb történő felismerésének segítése.

Részletek

Idősügyi Koncepció

A XIII. kerületben önkormányzati, civil, egyházi és egyéb szervezetek szolgáltatásai működnek az idősek életminőségének javítása érdekében. Az időskorúak arányának növekedése nagy kihívás az egészségügy számára a megelőzés és a gyógyítás területén egyaránt, de a helyi társadalom egészének is a szociális gondoskodás szempontjából. A helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való foglalkozás magas színvonalú. Az egészségügyi, szociális, közművelődési és egyéb szolgáltatások egy része a kerület minden állampolgára részére biztosít, egy része kor alapján az időskorúak részére szerveződik. A szociális ellátások széles körű palettája mellett a XIII. kerületi önkormányzat más szikgáltatásokkal is segíti az időseket. Egyebek között idegen nyelvi és informatikai képzést szervezünk idősek számára, idősek klubjaiba várjuk a nyugdíjasokat, illetve megteremtjük a lakossági gyors és olcsó internet-elérés lehetőségét.

Részletek

Ifjúságpolitikai Koncepció

A XIII. kerületi önkormányzat az ifjúságot integráltan, a várospolitika minden lényeges kérdésében érintett korosztálynak tekinti. Az integráció azt is jelenti, hogy a fiatalokat továbbra is bevonja az őket érintő kérdések megvitatásába, a rájuk vonatkozó, velük kapcsolatos döntések meghozatalába. A XIII. kerületi városvezetés felelősséget érez a fiatalokért, fontosnak tartja megismerni a korosztály sajátosságait, jellemzőit, elvárásait. A koncepció célja, hogy a XIII. kerületi önkormányzat tervszerű társadalmi-, gazdasági- és várospolitikai célkitűzéseinek megfogalmazása és azok megvalósítása során a gyermekek, serdülők és fiatalok sajátos érdekeit érvényre juttassa. Az ifjúság életminőségét, élethelyzetét, létbiztonságát, társadalmi perspektíváit jobbítsa. Eltökélt a XIII. kerületi városvezetés az ifjúság egészségfejlesztésében, a tudástőkéhez, az információhoz való hozzáférésük, munkavállalásuk, otthonteremtésük és családalapításuk esélyeinek javítsában. Alapelvünk, hogy megerősítsük az ifjúság szervezeti és személyes részvételének rendszerét a demokratikus egyeztető folyamatokban, a korosztályt érintő helyi szintű döntésekben.

Részletek

Informatikai Stratégia

Az informatika az elektronikus kormányzás, illetve a közigazgatás korszerűsítésének egyik fő eszköze. A közigazgatási folyamatokat és az ügyfélközpontú ügyintézést támogató elektronikus és elektronikusan hozzáférhető rendszerek kialakítása fontos hozzájárulás a szolgáltató közigazgatás megteremtéséhez. Ennek megfelelően az informatikai stratégiának illeszkednie kell a magasabb szintű stratégiákhoz, elsősorban a mindenkori kormányprogram célkitűzéseihez, illetve az ágazati és a minisztériumi stratégiákhoz.  A XIII. kerületi önkormányzat Informatikai Stratégiájának célja a szolgáltató önkormányzat kialakítása, a szervezetfejlesztés, a fenntartható működés biztosítása, a jogszabályi megfelelés és nem utolsó sorban az informatikai biztonság.

Részletek

Kerékpáros stratégia

A kerékpárforgalmi nyomvonal hosszát tekintve a XIII. kerület a főváros élmezőnyében helyezkedik el. A kétkerekűzőknek 20,6 kilométernyi kerékpárút, illetve kerékpársáv áll rendelkezésre. Ezen kívül 187 bicikli tárolására alkalmas köztéri tárolóhely segíti a kerékpárral közlekedőket. Az önkormányzat szándékai szerint a fejlesztések a jövőben is folytatódnak, a kerékpárutakon kívül kerékpáros pihenők, kerékpártárolók, támaszok kiépítését tervezi a kerület. Hiszünk abban, hogy a kerékpározás hozzájárul az élhető város működéséhez. Egyszerre szeretnénk lehetőséget teremteni a közlekedési célú és a szabadidős kerékpározásra, széles körben biztosítva a kétkerekűzéshez szükséges feltételeket a XIII. kerületben. A XIII. kerület kiváló környezeti adottságokkal rendelkezik, hiszen a Duna-part, a Margitsziget és a Rákos-patak térsége egyaránt a biciklizők kedvelt helye, s ezek a későbbiekben még népszerűbb kerékpározási helyszínek lehetnek. Az infrastruktúra fejlesztése terén elért eredmények elismeréseképpen a XIII. kerület önkormányzata 2010-ben és 2011-ben is elnyerte a Kerékpárosbarát Település címet.

Részletek

Klímastratégia

A XIII. Kerület Önkormányzata fontosnak és nélkülözhetetlennek tartja, hogy a klímavédelmi szempontok minél inkább áthassák mindennapjainkat. A városrész fejlődésének, fejlesztésének meghatározásakor vissza-visszatérően előtérbe kerülnek a zöld szempontok, a Föld és a környezet védelme. A XIII. Kerületi Önkormányzat azt tartja szem előtt, hogy a természeti erőforrások hatékonyabb, takarékosabb felhasználása élhetőbb környezetet, az emberi kapcsolatok, a helyi közösségek felértékelődését, hatékonyabban működő, nemzetközileg is versenyképesebb gazdaságot, azaz összességében jobb minőségű életet is jelent. A XIII. kerület önkormányzata színvonalas zöldterület-gazdálkodást folytat. A városrész kiérdemelte a kerület a Kerékpárosbarát település címet, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel magas színvonalú hulladékgazdálkodás valósul meg. Ezen kívül kiemelkedő gyakorlati példák találhatók a kerületben.

Részletek

Környezetvédelmi Fenntarthatósági Program

A XIII. Kerületi Önkormányzat tervezetten és rendszeresen valósít meg fejlesztéseket, vezet be intézkedéseket a környezet védelme érdekében. Az egyik fontos terület a légszennyezettség csökkentése. A kerület levegőminősége nitrogén-oxidokkal és szálló porral közepesen, kén-dioxiddal és szén-monoxiddal pedig gyengén szennyezettnek minősül – a XIII. kerület az egyik legtisztább levegőjű városrész a pesti kerületek sorában. Tervezetten halad a XIII. Kerületi Önkormányzat a szökőkútprogram megvalósításával, s ennek köszönhetően számos vízi létesítménnyel gyarapodott a városrész az elmúlt években. Angyalföld, Újlipótváros és Vizafogó zöldterületeinek gyarapítása és a meglévő zöldterületek ápolása is nagyban hozzájárul a városrész élhetőségéhez. A XIII. kerületben összesen 3 millió négyzetméternyi zöldfelület található, ebből több mint 2 millió négyzetméternyi közhasználatú. Jelentős lépés volt, hogy bevezette majd folyamatosan fejlesztette a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés rendszerét az önkormányzat. Emellett évente két vagy három alkalommal szervezi meg a veszélyes hulladékok gyűjtését.

Részletek

Közművelődési Koncepció

A XIII. kerületben kiemelt cél a kulturális értékek megismerése, a hagyományok őrzése, a közösségi együttlét élményének és szerepének támogatása. Ennek érdekében a XIII. kerületi önkormányzat fontosnak tartja a differenciált kulturális szükségletek kielégítését az önkormányzati közművelődési színterek biztosításával. Sokat tesz a helyhatóság az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtéséért. Igyekszünk minél szélesebb körben megismertetni a környezeti, a szellemi, a művészeti értékeket, a kerületi hagyományokat. Gondot fordítunk az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek népszerűsítésére, az ünnepek kultúrájának gondozására. A XIII. kerületi önkormányzat támogatja az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységét, segíti a helyi társadalom közösségi életének szervezését, érdekérvényesítését, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását. Lehetőséget biztosítunk a szabadidő kulturált eltöltéséhez.

Részletek

Közoktatási Koncepció

A XIII. kerületben az 1990-es évek eleje óta oktatási stratégiának megfelelően következetes fenntartói irányítás révén szervezzük a közoktatást. Széles körű, az óvodai, általános iskolai és középiskolai paletta sokszínűségét felvonultató kínálat mellett szerepet kap az alapfokú művészetoktatás és a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása is a kiterjedt XIII. kerületi intézményhálózat feladatai között. Emellett szak-és szakmai szolgáltató rendszert működtetünk. A XIII. kerületi gimnáziumokban nagy hangsúlyt kap a képességkibontakoztatás és a tehetséggondozás. Az idegen nyelvek oktatása magas színvonalú, a számítástechnikát csoportbontásban tanítják valamennyi általános iskolában és gimnáziumban, sikeres a nyelvvizsga- és az ECDL-program intézményeinkben. Az információs-kommunikációs technológiai eszközellátottság magas szintű. Mindemellett valamennyi iskolában gyermekvédelmi felelős, az intézmények többségében szabadidő szervező, fejlesztőpedagógus segíti a nevelő-oktató munkát. Tervszerűen és folyamatosan újulnak meg az óvodák és iskolák, folyamatosan javul a felszereltségük.

Részletek

Sportkoncepció

A XIII. kerületi önkormányzat 1995-től kezdve folyamatosan rendelkezik sportkoncepcióval és sportfinanszírozási rendszerrel. A sport valamennyi területét összefüggéseiben kezeli a helyhatóság. Sportkoncepciónk vezérelve ahogy eddig, a jövőben is az, hogy a XIII. kerületi sportmozgalomban központi helyet foglal el és prioritást élvez az iskolai diák- és szabadidősport. Emellett fokozott figyelemmel kísérjük a kerületi egyesületek utánpótlás-nevelő műhelyeinek magas szakmai színvonalú munkáját és az egyesületi hagyományokat. Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermek- és ifjúsági sport fejlesztésére, az utánpótlás nevelés tehetségkutatásra, tehetséggondozásra. Hangsúlyos elem Angyalföld, Újlipótváros és Vizafogó sportpolitikájában, hogy biztosítsuk a gyógytestnevelés lehetőségét az érintett gyermekeknek, illetve kiszélesítsük a fogyatékkal élők sportjának módjait. Törekszünk a sportlétesítmények gazdaságosabb kihasználására, illetve a mindennapos testmozgás megvalósulásának elősegítésére az oktatási intézményekben. Hiszünk abban, hogy hosszú távon az itt élők tudatformálásával segíthetjük elő a sport népszerűsítését. Célunk, hogy a sport legyen minden XIII. kerületi lakos szenvedélye, s aki sportolni szeretne, találja meg a lehetőségek széles választékából a számára legmegfelelőbbet. Elkötelezett a XIII. kerületi önkormányzat a sportlétesítmények állandó fejlesztése mellett, s abban, hogy biztosítsa a sportolni vágyók számára a minél jobb lehetőségeket.

Részletek

Szolgáltatástervezési Koncepció

A XIII. kerületi önkormányzat célja olyan ellátórendszer működtetése, amely keretet ad annak, hogy a városrészben élők biztonságban éljenek, biztonságban tudják családjukat, s minden körülmények között méltóságban, kiszolgáltatottság nélkül élhessenek. A helyi szociális szolgáltatások gyakorlatában a fő hangsúlyt a személyközpontúságra helyezzük, s ez megteremti a  hátrányos helyzetben élők támogatásának, a kirekesztettség leküzdésének, az esélyegyenlőség megteremtésének feltételeit. A mindennapok biztonsága érdekében hatékony, célzott és valós szükségletekre épülő helyi szociálpolitikát dolgozott ki és működtet az önkormányzat. Intézkedésekkel lépünk fel a tartós munkanélküliség csökkentése érdekében, egyszeri támogatást vezettünk be a saját jogú nyugdíjban részesülőknek, akiknek nyugdíjszerű ellátásuk a kerületi átlag alatt van. Kibővítettük a közgyógyellátásban részesülők körét, fenntartjuk és bővítjük a szociális bolthálózatot. Széles körű szociális szolgáltatásokat nyújt a helyhatóság, gondoskodik az idősek nappali ellátásáról, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról. Folyamatosan bővítjük a bölcsődei és a családi napközi hálózatát.

Részletek

2017. január 1-től hatályos Kerületi Építési Szabályzat

A képviselő-testület 2016. november 10-i ülésén 19/2016. (XI.15.) rendeletszámon jóváhagyta a Kerületi Építési Szabályzatot (KÉSZ-t). A rendelet 2017. január 1-jén lépett hatályba.

Tovább