XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. június 26. János, Pál

A képviselő-testület 2006. évi munkaterve

JANUÁR 12.


1/        Javaslat a 2006. évi beruházási programokra és célokmányokra.
        Előterjesztő:        Borszéki Gyula alpolgármester
Állást foglalnak:         illetékes ágazati bizottságok
        Véleményezik:        Költségvetési Bizottság
        Pénzügyi Bizottság

2/        Javaslat vezetékes energiahordozók beszerzésére irányuló, keret-megállapodásos projektekben való részvételre.
        Előterjesztő:        Borszéki Gyula alpolgármester
        Véleményezik:        Tulajdonosi Bizottság
        Költségvetési Bizottság

3/        Javaslat 4 db parkolóhelynek az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság részére történő használatba adására.
        Előterjesztő:        Dorogi Gabriella alpolgármester
        Véleményezi:        Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

4/        Javaslat a Budapest, XIII. kerület Topolya utca 90. szám alatti, az ingatlannyilvántartásban 26.538/1. szám alatt nyilvántartott ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról szóló nyilatkozatra.
Előterjesztő:         Dorogi Gabriella alpolgármester
Állást foglal:         Tulajdonosi Bizottság

5/        Beszámoló a Frim Jakab Fogyatékosok Egyesített Intézménye munkájáról.
        Előterjesztők:        Borszéki Gyula alpolgármester
                Pásztor Márta intézményvezető
        Állást foglal:        Szociális Bizottság
        Véleményezik:        Egészségügyi Bizottság
                Költségvetési Bizottság
                Pénzügyi BizottságFEBRUÁR 16.


1/        Javaslat a 2005. évi költségvetési rendelet módosítására.
Előterjesztő:        Dr. Tóth József polgármester
Állást foglalnak:        Költségvetési Bizottság
        Pénzügyi Bizottság
Véleményezik:        valamennyi bizottság

2/a        Javaslat Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletére.

2/b        Könyvvizsgálói vélemény Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
        2006. évi költségvetési rendelettervezetéről.
        Előterjesztő:         a/ Dr. Tóth József polgármester
        b/ Dobos Mihályné könyvvizsgáló
        Állást foglalnak:         a/ Költségvetési Bizottság
                 Pénzügyi Bizottság
        Véleményezik:        a/ valamennyi bizottság
                 helyi kisebbségi önkormányzatok

3/        Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 19/2000.(VII.10.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosítására.
        Előterjesztő:        Borszéki Gyula alpolgármester
        Állást foglal:        Szociális Bizottság
        Véleményezik:         Jogi Bizottság
                Költségvetési Bizottság

4/        Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 17/1998.(VII.6.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosítására.
        Előterjesztő:        Borszéki Gyula alpolgármester
        Állást foglal:        Szociális Bizottság
        Véleményezik:         Jogi Bizottság
                Költségvetési Bizottság

5/        Javaslat a Budapest, XIII. kerület Váci út – Dózsa György út – Angyalföldi út – Taksony utca által határolt terület kerületi szabályozási tervének módosítására.
        Előterjesztő:        Dorogi Gabriella alpolgármester
        Állást foglal:        Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
        Véleményezi:         Jogi Bizottság


6/        Javaslat a Budapest, XIII. kerület Dózsa György út – Bulcsú utca – Szabolcs utca – vasút által határolt akcióterületi komplex városmegújítási támogatási programra.
        Előterjesztő:        Borszéki Gyula alpolgármester
        Állást foglal:        Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
        Véleményezik:         Tulajdonosi Bizottság
                Költségvetési Bizottság
                Pénzügyi Bizottság

7 /        Javaslat közművelődési és támogatási megállapodásokra.
        Előterjesztő:        Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
        Állást foglal:        Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
        Véleményezi:        Jogi Bizottság

8/        Pályázat a helyi önkormányzat közművelődési érdekeltségnövelő támogatására.
        Előterjesztő:        Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
        Állást foglal:        Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

9/        Tájékoztató a közhasznú foglalkoztatás és a közmunka 2005. évi tapasztalatairól,         javaslat a 2006. évi feladatokra.
        Előterjesztő:        Borszéki Gyula alpolgármester
        Állást foglal:        Szociális Bizottság
        Véleményezik:        Költségvetési Bizottság
        Pénzügyi Bizottság

10/        Tájékoztató a Budapest, XIII. ker. Váci út – Dráva u. – Duna folyam – Északi összekötő híd által határolt terület átfogó forgalomtechnikai és állapotvizsgálatáról.
        Előterjesztő:                Dorogi Gabriella alpolgármester
        Véleményezik:                Kerületüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság
                                        Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

11/        Javaslat polgármester jutalmazására.
        Előterjesztő:        Nemeskéri János, a Pénzügyi Bizottság elnöke
        Véleményezi:         Pénzügyi Bizottság

MÁRCIUS 16.


1/a        Beszámoló a XIII. kerület közbiztonságának helyzetéről.
        Előterjesztő:        Dr. Kiss Ernő, a BRFK XIII. Kerületi
                Kapitányság vezetője

1/b        Tájékoztató a térfigyelő rendszer működtetésének tapasztalatairól.
        Előterjesztő:        Dr. Sinka József jegyző
        Állást foglal:         a-b/ Kerületüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság

2/        Javaslat a Budapest, XIII. kerület Váci út – Csavargyár utca – Cserhalom utca – Rákos-patak által határolt terület kerületi szabályozási terve módosítására.
        Előterjesztő:        Dorogi Gabriella alpolgármester
        Állást foglal:        Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
        Véleményezi:         Jogi Bizottság

3/        Beszámoló a közművelődési koncepció időarányos teljesítéséről.
        Előterjesztő:        Holopné Schramek Kornélis alpolgármester
        Állást foglal:         Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

4/a        Beszámoló a közoktatási koncepció időarányos teljesítéséről, javaslat további feladatokra.
4/b        Beszámoló a közoktatási intézkedési terv időarányos teljesítéséről, javaslat további feladatokra.
4/c        Beszámoló az Önkormányzati (közoktatási) Minőségirányítási Program időarányos teljesítéséről, javaslat további feladatokra.
        Előterjesztő:        a-c/        Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
        Állást foglal:        a-c/        Oktatási, Kulturális és Sport BizottságÁPRILIS 20.

1/a        Beszámoló Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2005. évi gazdálko-dásáról.

1/b        Könyvvizsgálói jelentés a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2005. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóról.

1/c        Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat vagyonkimutatása.

1/d        Javaslat a 2006. évi költségvetési rendelet módosítására.

1/e        Jelentés az intézményi és Polgármesteri Hivatali 2005. évi belső ellenőrzésről.
Előterjesztők:        a/, c/-d/        Dr. Tóth József polgármester
        b/        Dobos Mihályné könyvvizsgáló
        e/        Dr. Sinka József jegyző
Állást foglalnak:        a/-b/, d/         Költségvetési Bizottság
        a/- e/         Pénzügyi Bizottság
        c/         Tulajdonosi Bizottság
Véleményezik:        a/, d/        valamennyi bizottság
                a/        helyi kisebbségi önkormányzatok
        e/        Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
                        Szociális Bizottság
                        Egészségügyi Bizottság

2/        Beszámoló a nemzetközi kapcsolatok koncepciója időarányos teljesítéséről; javaslat további feladatokra.
        Előterjesztő:        Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
Véleményezi:        Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

3/        Beszámoló a szociális szolgáltatás-szervezési koncepció időarányos teljesítéséről, javaslat a további feladatokra.
Előterjesztő:         Borszéki Gyula alpolgármester
Állást foglal:         Szociális Bizottság

4/        Beszámoló az Iránytű Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda tevékenységéről.
        Előterjesztő:        Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
Véleményezi:        Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

       
ZÁRT

5/        Javaslat díszpolgári cím és helyi kitüntetések adományozására.
Előterjesztő:         Dr. Tóth József polgármester
Állást foglal:         Eseti Bizottság

MÁJUS 25.


1/        Javaslat közoktatási intézményvezetői megbízásokra.
        Előterjesztő:        Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
Véleményezi:        Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

2/        Javaslat Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2001.(XII.20.) Ö.K. sz. a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló rendelete parkolásra vonatkozó rendelkezéseinek módosítására.
        Előterjesztő:        Dorogi Gabriella alpolgármester
        Véleményezik:        Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                Kerületüzemeltetési Bizottság
                Jogi Bizottság

3/        Javaslat alapítványok támogatására.
        Előterjesztő:        Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
Véleményezi:        Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

4/        Beszámoló a turisztikai koncepció időarányos teljesítéséről; javaslat további feladatokra.
        Előterjesztő:                Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
        Véleményezi:                Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

5/        Beszámoló az önkormányzati intézmények 2003-2006. évi felújítási tervének időarányos teljesítéséről.
        Előterjesztő:                Borszéki Gyula alpolgármester
        Véleményezi:                Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

6/        Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer működéséről.
Előterjesztők:         Borszéki Gyula alpolgármester
        Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
Állást foglal:         Szociális Bizottság
Véleményezik:        Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
        Kerületüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság

7/        Összefoglaló tájékoztató a kerület forgalomtechnikai és állapotvizsgálatairól; javaslat a feladatokra.
        Előterjesztő:                Dorogi Gabriella alpolgármester
        Véleményezik:                Kerületüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság
                                        Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

8/a        Beszámoló az Angyalföld-Újlipótváros-Vizafogó Vagyonkezelő Zrt. 2005. évi gazdálkodásáról, javaslat a mérlegbeszámolóra.


8/b        Könyvvizsgálói jelentés az Angyalföld-Újlipótváros-Vizafogó Vagyonkezelő Zrt. 2005. évi működéséről, gazdálkodásáról.

8/c        Jelentés az Angyalföld-Újlipótváros-Vizafogó Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának 2005. évi működéséről.

8/d        Jelentés az Angyalföld-Újlipótváros-Vizafogó Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságának 2005. évi munkájáról.
Előterjesztők:        a/         Sebeszta Attila vezérigazgató
                b/         Szabó Klára könyvvizsgáló
                c/         Hován Gábor az Igazgatóság elnöke
                d/         Szamosi István, a Felügyelő Bizottság elnöke
Állást foglal:                a/-d/ Tulajdonosi Bizottság
Véleményezik:         a/-d/ Költségvetési Bizottság
                Pénzügyi Bizottság

9/a        Beszámoló a “Sima Út” Kft. 2005. évi gazdálkodásáról, javaslat a mérlegbeszámolóra.

9/b        Könyvvizsgálói jelentés a “Sima Út” Kft. 2005. évi működéséről, gazdálkodásáról.

9/c        Beszámoló a “Sima Út” Kft. Felügyelő Bizottságának 2005. évi munkájáról.
Előterjesztők:                 a/         Dallos Gyula ügyvezető igazgató
        b/        Lányiné Fohner Márta könyvvizsgáló
        c/        Karácsonyi Zoltán, a Felügyelő Bizottság elnöke
Állást foglalnak:         a/-c/ Tulajdonosi Bizottság
        Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
        Kerületüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság
Véleményezik:         a/-c/        Költségvetési Bizottság
        Pénzügyi Bizottság

10/a        Beszámoló a Lehel Csarnok Élelmiszerkereskedelmi Központ Üzemeltető Kft. 2005. évi gazdálkodásáról, javaslat a mérlegbeszámolóra.

10/b        Könyvvizsgálói jelentés a Lehel Csarnok Élelmiszerkereskedelmi Központ Üzemeltető Kft. 2005. évi működéséről, gazdálkodásáról.


10/c        Beszámoló a Lehel Csarnok Élelmiszerkereskedelmi Központ Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának 2005. évi munkájáról.
        Előterjesztők:        a/         Dr. Vörös Péter ügyvezető igazgató
                b/         Tárnoki Györgyné könyvvizsgáló
        c/         Döry Miklós, a Felügyelő Bizottság elnöke
Állást foglalnak:         a/-c/ Tulajdonosi Bizottság
        Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
        Kerületüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság
Véleményezik:         a/-c/ Költségvetési Bizottság
        Pénzügyi Bizottság

11/a        Beszámoló a Sport- és Szabadidő Központ Kht. 2005. évi gazdálkodásáról, javaslat a mérlegbeszámolóra.

11/b        Könyvvizsgálói jelentés a Sport- és Szabadidő Központ Kht. 2005. évi műkö-déséről, gazdálkodásáról.

11/c        Beszámoló a Sport- és Szabadidő Központ Kht. Felügyelő Bizottságának 2005. évi munkájáról.
        Előterjesztők:        a/         Bernát Zoltán ügyvezető igazgató
                b/         Némethné Futás Csilla könyvvizsgáló
                c/         Szűcs Péter, a Felügyelő Bizottság elnöke
        Állást foglalnak:         a-c/         Tulajdonosi Bizottság
                Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
        Véleményezik:        a-c/        Költségvetési Bizottság
                Pénzügyi Bizottság

12/a        Tájékoztató a Budapest Főváros XIII. ker. Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 2005. december 31-vel történő megszűntetésének jogi és gazdálkodási lezárásáról, az Intézet vagyonának végleges rendezéséről (apportálás II. lépcsője)
        Előterjesztő:        Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
        Állást foglalnak:        Tulajdonosi Bizottság
                Egészségügyi Bizottság
        Véleményezik:        Költségvetési Bizottság
                Pénzügyi Bizottság

12/b        Beszámoló a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Kht. 2005. évi gazdálkodásáról, közhasznú jelentéséről.

12/c        Könyvvizsgálói jelentés a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Kht. 2005. évi működéséről, gazdálkodásáról.


12/d        Beszámoló a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Kht. Felügyelő Bizottságának 2005. évi munkájáról.
        Előterjesztő:        a/        Dr. Kósa János ügyvezető igazgató        
                b/        Dr. Serényi Iván könyvvizsgáló
                c/        Alaxai Lászlóné, a Felügyelő Bizottság elnöke
        Állást foglalnak:        Tulajdonosi Bizottság
                Egészségügyi Bizottság
        Véleményezik:        Költségvetési Bizottság
                Pénzügyi Bizottság

13/a        Tájékoztató a XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Kht. 2005. évi gazdálkodásáról, közhasznú jelentéséről, könyvvizsgálói nyilatkozatáról.
Előterjesztő:         Helembai Mihály ügyvezető igazgató
Állást foglalnak:         Tulajdonosi Bizottság
                Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                Kerületüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság
Véleményezik:         Költségvetési Bizottság
                Pénzügyi Bizottság

13/b        Javaslat a XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Kht felügyelő bizottsági tagság és könyvvizsgáló megbízás meghosszabbítására.
Előterjesztő:         Dorogi Gabriella alpolgármester
Véleményezi:        Tulajdonosi Bizottság

14/        Tájékoztató a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 2005. évi gazdálkodásáról.
Előterjesztő:         Dorogi Gabriella alpolgármester
Állást foglalnak:         Tulajdonosi Bizottság
                Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
        Kerületüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság
Véleményezik:         Költségvetési Bizottság
        Pénzügyi Bizottság

15/        Tájékoztató az „Angyalföldi Média” és a “XIII. Kerület Testneveléséért és Sportjáért” közalapítványok 2004–2005. évi működéséről, vagyonának kezeléséről és felhasználásáról.
Előterjesztők:                Dr. Kéri József kuratóriumi elnök
                Döry Miklós kuratóriumi elnök
Véleményezi:                 Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

16/        Tájékoztató a XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Kht., a MUNICIPAL Rt. és az Önkormányzati Parkolási Kft. felügyelő bizottságaiba delegált képviselők tevékenységéről.
        Előterjesztők:         Delegált képviselők


JÚNIUS 29.

1/        Javaslat a 2006. évi költségvetési rendelet módosítására.
        Előterjesztő:         Dr. Tóth József polgármester
        Állást foglalnak:         Költségvetési Bizotttság
        Pénzügyi Bizottság
        Véleményezik:         valamennyi bizottság

2/        Javaslat a Budapest, XIII. kerület Tüzér utca – Dózsa György út – Angyalföldi utca – Klapka utca által határolt terület kerületi szabályozási tervére.
        Előterjesztő:                Dorogi Gabriella alpolgármester
Állást foglal:                Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Véleményezi:                Jogi Bizottság

3/        Beszámoló a Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda tevékenységéről.
        Előterjesztők:                Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
                                        Kisléghy Magdolna óvodavezető
        Állást foglal:                Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

4/        Tájékoztató az iparosított technológiával épült lakóházak felújításához nyújtott önkormányzati támogatások tapasztalatairól.
        Előterjesztő:                Borszéki Gyula alpolgármester
        Véleményezik:                Költségvetési Bizottság
                                        Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                                        Lakásgazdálkodási Bizottság

5/        Tájékoztató a Béke utcai fecskeház építésének helyzetéről.
        Előterjesztő:                Borszéki Gyula alpolgármester
        Véleményezik:                Lakásgazdálkodási Bizottság
                                        Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                                        Költségvetési Bizottság
                                        Pénzügyi Bizottság


ZÁRT

6/        Javaslat a Budapest Főváros Közgyűlése által adományozandó elismerésekre.
        Előterjesztő:        Dr. Tóth József polgármester
        Véleményezi:        Jogi Bizottság

SZEPTEMBER 7.

1/        Beszámoló Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2006. I. félévi gazdálkodásáról.
        Előterjesztő:        Dr. Tóth József polgármester
        Állást foglalnak:        Költségvetési Bizottság
        Pénzügyi Bizottság
        Véleményezik:        valamennyi bizottság

2/        Beszámoló Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről.
        Előterjesztő:        Dr. Sinka József jegyző
        Állást foglalnak:        Költségvetési Bizottság
                Pénzügyi Bizottság
        Véleményezik:        valamennyi bizottság

3/        Javaslat a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2007. évi belső ellenőrzési tervére.
        Előterjesztő:        Dr. Sinka József jegyző
        Véleményezik:        Költségvetési Bizottság
                Pénzügyi Bizottság

4/        Javaslat a Budapest, XIII. kerület Kámfor utca – Béke utca – Rákospalotai út – Nővér utca által határolt terület kerületi szabályozási terve módosítására.
        Előterjesztő:                Dorogi Gabriella alpolgármester
Állást foglal:                Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Véleményezi:                Jogi Bizottság

5/        Javaslat a Budapest, XIII. kerület Béke utca – Fáy utca – Forgách utca – Hajdú utca – Röppentyű utca – Tahi utca által határolt terület kerületi szabályozási tervére.
        Előterjesztő:                Dorogi Gabriella alpolgármester
Állást foglal:                Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Véleményezi:                Jogi Bizottság

6/        Tájékoztató a 2006. évi beruházási program időarányos végrehajtásának tapasztalatairól, javaslat a 2007. évi programra.
        Előterjesztő:        Borszéki Gyula alpolgármester
        Véleményezik:        Költségvetési Bizottság
                Pénzügyi Bizottság
                illetékes ágazati bizottságok

7/        Beszámoló a Számítástechnikai Általános Iskola tevékenységéről.
        Előterjesztők:        Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
                Lévai Sándor igazgató
        Állást foglal:        Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság


8/        Tájékoztató a kerületi lakásépítésekről.
        Előterjesztő:        Borszéki Gyula alpolgármester
        Véleményezik:        Lakásgazdálkodási Bizottság
                Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                Költségvetési Bizottság

9/        Tájékoztató a Szegedi úti Rendelőintézet és a József Attila Művelődési Központ beruházásának helyzetéről.
        Előterjesztő:                Dorogi Gabriella alpolgármester
        Véleményezik:                Költségvetési Bizottság
                                        Pénzügyi Bizottság

10/        Tájékoztató a 2005/2006. tanévi diákolimpiáról.
        Előterjesztő:        Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
        Állást foglal:        Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

11/        Beszámoló a bizottságok munkájáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint az éves bizottsági költségkeret felhasználásáról.
        Előterjesztők:        a Bizottságok elnökei
OKTÓBER

ALAKULÓ ÜLÉS
(az önkormányzati választások időpontjának függvényében)


NOVEMBER 16.

1/        Javaslat a térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 26/1995.(VI.19.) Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzati rendelet módosítására.
        Előterjesztő:        polgármester

2/        Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások béréről szóló 50/1995.(XI.27.)ÖK. számú rendelet módosítására.
        Előterjesztő:        polgármester

3/        Javaslat a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő piacok működéséről szóló 34/1995.(VII.7.)Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosítására.
        Előterjesztő:        polgármester

4/a        Javaslat Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójára.

4/b        Tájékoztató Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről.
        Előterjesztő:        a-b/         polgármester

5/        Javaslat a XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott teljesítménykövetelmények alapját képező 2007-2010. évi kiemelt célok meghatározására.
        Előterjesztő:                Dr. Sinka József jegyző

6/        Javaslat „Ellátási szerződés” meghosszabbítására a Borostyánkő Oktatási és Művészeti Alapítvánnyal.
        Előterjesztő:        polgármester

7/a        Beszámoló az Önkormányzat 2002-2006. évi út- és járdafelújítási programja időarányos teljesítéséről. Javaslat a 2007-2011. évi út- és járdafelújítási programra.

7/b        Beszámoló az Önkormányzat tulajdonában lévő zöldterületek 2003-2006. évi felújítási tervének végrehajtásáról, javaslat a 2007-2011 közötti fejlesztési koncepcióra.
        Előterjesztő:                a-b/        polgármester

8/        Tájékoztató az adóbehajtás tapasztalatairól.
        Előterjesztő:        Dr. Sinka József jegyző


9/        Tájékoztató a kerület köztisztasági helyzetéről.
        Előterjesztő:        polgármesterDECEMBER 14.

1/        Javaslat a 2006. évi költségvetési rendelet módosítására.
        Előterjesztő:        polgármester

2/        Javaslat a Budapest, XIII. kerület Váci út – Meder utca – Duna folyam – É-i összekötő vasúti híd által határolt terület kerületi szabályozási tervére.
        Előterjesztő:                polgármester

3/        Javaslat a Képviselő-testület 2007. évi munkatervére.
        Előterjesztő:        polgármester

4/        Javaslat a BRFK-val, a XIII. Kerületi Tűzoltó Parancsnoksággal, a XIII. Kerület Angyalföld Polgárőr Szervezettel együttműködési megállapodások meghosszabbítására.
        Előterjesztő:        polgármester

5/        Javaslat a Láng Művelődési Központ üzemeltetésére.
        Előterjesztő:        polgármester

6/        Javaslat az Angyalföld-Újlipótváros-Vizafogó Vagyonkezelő Zrt. 2007. évi üzleti tervére.
                Előterjesztő:        Sebeszta Attila vezérigazgató

7/        Javaslat a „SIMA ÚT” Kft. 2007. évi üzleti tervére.
        Előterjesztő:        Dallos Gyula ügyvezető igazgató

8/        Javaslat a Lehel Csarnok Élelmiszerkereskedelmi Központ Üzemeltető Kft. 2007. évi üzleti tervére.
        Előterjesztő:        Dr. Vörös Péter ügyvezető igazgató

9/        Javaslat a Sport- és Szabadidő Központ Kht. 2007. évi üzleti tervére.
        Előterjesztő:        Bernát Zoltán ügyvezető igazgató

10/        Javaslat a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Kht 2007. évi üzleti tervére.
        Előerjesztő:                 Dr. Kósa János ügyvezető igazgató

11/        Javaslat a XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Kht. 2007. évi üzleti tervére.
                Előterjesztő:        Helembai Mihály ügyvezető igazgató

12/        Javaslat a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 2007. évi üzleti tervére.
        Előterjesztő:        polgármester


13/        Tájékoztató a Nyírő Gyula Kórház Tulajdonosi Felügyelő tanácsaiba, illetve Felügyelő tanácsaiba; valamint a Fővárosi Munkaügyi Tanácsba delegált képviselők éves tevékenységéről.
                Előterjesztők:        Delegált képviselők


KÖZMEGHALLGATÁSKONKRÉT IDŐPONTTÓL FÜGGETLENÜL

-        Javaslat a 2005. évi forrásmegosztás korrekciójára.

-        Tájékoztató a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2006. évi megosztásáról.

-        Javaslat a 2006. évi költségvetési rendelet módosítására. (az időponttal ütemezetten felül: szükség szerint)

-        Tájékoztató az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap által év közben biztosított pótelőirányzatokról és az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásáról.

-        Javaslat a Budapest, XIII. kerület Duna folyam – Meder utca – Cserhalom utca – Rákos-patak által határolt terület kerületi szabályozási tervére. (Főváros döntésétől függően)

-        Javaslat önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítására. (szükség szerint)

-        Javaslat intézmény névfelvételére, illetve névváltoztatására. (szükség szerint)

-        Önkormányzati hatósági ügyek II. fokon történő elbírálása. (szükség szerint)

-        Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.

-        Tájékoztató a Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörben hozott döntésekről.

-        Tájékoztató a Fővárosi Közgyűlés munkájáról.

-        Javaslat pályázatok benyújtására.

-        Javaslat fecskeházi pályázat kiírására és elbírálására.

-        Javaslat pénzeszközök átadására. (alapítványok); (az időponttal ütemezetten felül: szükség szerint)

-        Javaslat helyi rendeletek módosítására, illetve megalkotására (szükség szerint)

-        Bírósági ülnöki megbízatások megszűnése

-        Javaslat választási szervekre (Választási Bizottság, SzSzB-k)

-        A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata

-        Személyi kérdések (delegáltak megbízatása 2006. december 31-ig)