XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. június 26. János, Pál

A képviselő-testület 2008. évi munkaterve

JANUÁR 10.

1/        Javaslat a 2008. évi beruházási programokra és célokmányokra.
Előterjesztő:        Hiszékeny Dezső alpolgármester
Állást foglalnak:        illetékes ágazati bizottságok
Véleményezi:        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

2/        Javaslat a Budapest, XIII. kerület Angyalföldi út - Klapka utca - Tüzér utca - Dózsa György út által határolt terület rehabilitációs programjára.
Előterjesztő:        Borszéki Gyula alpolgármester
Állást foglalnak:        Kerületfejlesztési és Kerületüzemeltetési Bizottság
        Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság
Véleményezi:        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

3/        Pályázat a helyi önkormányzat közművelődési érdekeltségnövelő támogatására.
Előterjesztő:        Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
Állást foglal:        Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság


FEBRUÁR 14.

1/        Javaslat a XIII. kerületi fapótlási rendelet megalkotására.
Előterjesztő:        Borszéki Gyula alpolgármester
Állást foglal:        Kerületfejlesztési és Kerületüzemeltetési Bizottság
Véleményezik:        Jogi és Közbiztonsági Bizottság
        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

2/        Javaslat a 2007. évi költségvetési rendelet módosítására.
Előterjesztő:        Dr. Tóth József polgármester
Állást foglal:        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Véleményezik:        valamennyi bizottság

3/a        Javaslat Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletére.

3/b        Könyvvizsgálói vélemény Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendelettervezetéről.
Előterjesztő:        a/        Dr. Tóth József polgármester
b/        Fiel Edit könyvvizsgáló
Állást foglal:        a/        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Véleményezik:        a/        valamennyi bizottság

4/        Javaslat a polgármester jutalmazására.
Előterjesztő:        Gubicza Katalin, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke
Véleményezi:        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság


MÁRCIUS 20.

1/        Beszámoló a XIII. kerület közbiztonságának helyzetéről.
Előterjesztő:        Dr. Ormossy Attila, a BRFK XIII. Kerületi Kapitányság vezetője
Véleményezi:        Jogi és Közbiztonsági Bizottság
KÖZMEGHALLGATÁS keretén belül

2/        Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2003.(III.17.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő:        Hiszékeny Dezső alpolgármester
Állást foglal:        Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság
Véleményezik:        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
        Jogi és Közbiztonsági Bizottság

3/        Javaslat a társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak nyújtandó kamatmentes felújítási hitelről szóló 5/1996.(II.23.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő:        Hiszékeny Dezső alpolgármester
Állást foglalnak:        Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság
Kerületfejlesztési és Kerületüzemeltetési Bizottság
Véleményezik:        Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

4/        Beszámoló az Ady Endre Gimnázium tevékenységéről.
Előterjesztők:        Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
Herczig Ferencné igazgató
Állást foglal:        Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

5/        Tájékoztató a közhasznú foglalkoztatás és a közmunka 2007. évi tapasztalatairól, javaslat a 2008. évi feladatokra.
Előterjesztő:        Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
Állást foglal:        Szociális és Egészségügyi Bizottság
Véleményezik:        Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

6/        Tájékoztató a Bulcsú utca - Kassák Lajos utca - Lőportár utca - Angyalföldi utca - Klapka utca - Tüzér utca - Dózsa György út - Lehel utca által határolt terület megújítási programjának megvalósulásáról.
Előterjesztők:        Borszéki Gyula alpolgármester
Hiszékeny Dezső alpolgármester
Állást foglal:        Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság
Véleményezi:        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság


ÁPRILIS 24.

1/a        Beszámoló Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról.

1/b        Könyvvizsgálói jelentés a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóról.

1/c        Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat vagyonkimutatása.

1/d        Javaslat a 2008. évi költségvetési rendelet módosítására.

1/e        Éves jelentés a Polgármesteri Hivatal és éves összefoglaló jelentés az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2007. évi ellenőrzéseinek tapasztalatairól.
Előterjesztők:        a/, c/, d/, e/        Dr. Tóth József polgármester
b/        Fiel Edit könyvvizsgáló
Állást foglalnak:        a/, b/, d/        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
c/        Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság
e/        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Véleményezik:        a/, c, d/        valamennyi bizottság
a/        helyi kisebbségi önkormányzatok
e/        Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság

2/        Javaslat sportegyesületekkel kötendő együttműködési keret-megállapodásra.
Előterjesztő:        Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
Állást foglal:        Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

3/        Beszámoló a szolgáltatástervezési koncepció időarányos teljesítéséről, tájékoztató a szociális intézményhálózat működéséről.
Előterjesztő:        Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
Állást foglal:        Szociális és Egészségügyi Bizottság

4/        Tájékoztató a Rákos-patak - Cserhalom utca - Északi összekötő vasúti híd - Duna-folyam által határolt terület fejlesztésének helyzetéről.
Előterjesztő:        Borszéki Gyula alpolgármester
Véleményezi:        Kerületfejlesztési és Kerületüzemeltetési Bizottság

ZÁRT

5/        Javaslat díszpolgári cím és helyi kitüntetések adományozására.
Előterjesztő:        Dr. Tóth József polgármester
Állást foglal:        Eseti Bizottság


MÁJUS 29.

1/        Javaslat közoktatási intézményvezetői megbízásokra.
Előterjesztő:        Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
Állást foglal:        Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

2/        Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer működéséről.
Előterjesztő:        Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
Állást foglal:        Szociális és Egészségügyi Bizottság
Véleményezi:        Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

3/        Beszámoló a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Esélyegyenlőségi Program időarányos végrehajtásáról.
Előterjesztő:        Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
Állást foglalnak:        Szociális és Egészségügyi Bizottság
        Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Véleményezi:        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

4/        Tájékoztató a Képviselő-testület által 2006-ban elfogadott forgalomtechnikai állapotvizsgálatban meghatározottak időarányos teljesítéséről.
Előterjesztő:        Borszéki Gyula alpolgármester
Véleményezik:        Kerületfejlesztési és Kerületüzemeltetési Bizottság
Jogi és Közbiztonsági Bizottság

5/a        Beszámoló az Angyalföld-Újlipótváros-Vizafogó Vagyonkezelő Zrt. 2007. évi gazdálkodásáról, javaslat a mérlegbeszámoló elfogadására.

5/b        Könyvvizsgálói jelentés az Angyalföld-Újlipótváros-Vizafogó Vagyonkezelő Zrt. 2007. évi működéséről, gazdálkodásáról és mérlegbeszámolójáról.

5/c        Jelentés az Angyalföld-Újlipótváros-Vizafogó Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottságának 2007. évi munkájáról.
Előterjesztők:        a/        Sebeszta Attila vezérigazgató
        b/        Szabó Klára könyvvizsgáló
        c/        Hován Gábor a Felügyelőbizottság elnöke
Állást foglal:        a/-c/        Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság
Véleményezi:        a/-c/        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

6/a        Beszámoló a “Sima Út” Kft. 2007 évi gazdálkodásáról, javaslat a mérlegbeszámoló elfogadására.

6/b        Könyvvizsgálói jelentés a “Sima Út” Kft. 2007. évi működéséről, gazdálkodásáról és mérlegbeszámolójáról.


6/c        Beszámoló a “Sima Út” Kft. Felügyelőbizottságának 2007. évi munkájáról.
Előterjesztők:        a/        Dallos Gyula ügyvezető igazgató
        b/        Lányi Tamásné Fohner Mária könyvvizsgáló
        c/        Karácsonyi Zoltán, a Felügyelőbizottság elnöke
Állást foglalnak:        a/-c/        Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság
        Kerületfejlesztési és Kerületüzemeltetési Bizottság
        Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Véleményezi:        a/-c/        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

7/a        Beszámoló a Lehel Csarnok Élelmiszerkereskedelmi Központ Üzemeltető Kft. 2007. évi gazdálkodásáról, javaslat a mérlegbeszámoló elfogadására.

7/b        Könyvvizsgálói jelentés a Lehel Csarnok Élelmiszerkereskedelmi Központ Üzemeltető Kft. 2007. évi működéséről, gazdálkodásáról és mérlegbeszámolójáról.

7/c        Beszámoló a Lehel Csarnok Élelmiszerkereskedelmi Központ Üzemeltető Kft. Felügyelőbizottságának 2007. évi munkájáról.
Előterjesztők:        a/        Dr. Vörös Péter ügyvezető igazgató
        b/        Tárnoki Györgyné könyvvizsgáló
        c/        Döry Miklós, a Felügyelőbizottság elnöke
Állást foglalnak:        a/-c/        Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság
        Kerületfejlesztési és Kerületüzemeltetési Bizottság
        Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Véleményezi:        a/-c/        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

8/a        Beszámoló a Sport- és Szabadidő Központ Kht. 2007. évi gazdálkodásáról, javaslat a mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadására.

8/b        Könyvvizsgálói jelentés a Sport- és Szabadidő Központ Kht. 2007. évi működéséről, gazdálkodásáról és mérlegbeszámolójáról.

8/c        Beszámoló a Sport- és Szabadidő Központ Kht. Felügyelőbizottságának 2007. évi munkájáról.
Előterjesztők:        a/        Bernát Zoltán ügyvezető igazgató
        b/        Dr. Serényi Iván könyvvizsgáló
        c/        Szücs Péter, a Felügyelőbizottság elnöke
Állást foglalnak:        a/-c/        Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság
        Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Véleményezi:        a/-c/        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

9/a        Beszámoló a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Kht. 2007. évi gazdálkodásáról, javaslat a mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadására.

9/b        Könyvvizsgálói jelentés a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Kht. 2007. évi működéséről, gazdálkodásáról és mérlegbeszámolójáról.

9/c        Beszámoló a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Kht. Felügyelőbizottságának 2007. évi munkájáról.
Előterjesztők:        a/        Dr. Hertzka Péter ügyvezető igazgató
        b/        Dr. Serényi Iván könyvvizsgáló
        c/        Alaxai Lászlóné, a Felügyelőbizottság elnöke
Állást foglalnak:        a/-c/        Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság
        Szociális és Egészségügyi Bizottság
Véleményezi:        a/-c/        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

10/a        Beszámoló a XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Kht. 2007. évi gazdálkodásáról, javaslat a mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadására.

10/b        Könyvvizsgálói jelentés a XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Kht. 2007. évi működéséről, gazdálkodásáról és mérlegbeszámolójáról.

10/c        Beszámoló a XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Kht. Felügyelőbizottságának 2007. évi munkájáról.
Előterjesztők:        a/        Helembai Mihály ügyvezető igazgató
        b/        Szép Tamás könyvvizsgáló
        c/        Magos Péter, a Felügyelőbizottság elnöke
Állást foglalnak:        a/-c/        Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság
        Kerületfejlesztési és Kerületüzemeltetési Bizottság
Véleményezik:        a/-c/        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
        Jogi és Közbiztonsági Bizottság

11/        Tájékoztató a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 2007. évi gazdálkodásáról.
Előterjesztő:        Borszéki Gyula alpolgármester
Állást foglalnak:        Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság
        Kerületfejlesztési és Kerületüzemeltetési Bizottság
        Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Véleményezi:        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

12/        Tájékoztató a Municipal Zrt. és a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. Felügyelőbizottságaiba delegált képviselők tevékenységéről.
Előterjesztők:        Delegált képviselők

ZÁRT

13/        Javaslat a Budapest Főváros Közgyűlése által adományozandó elismerésekre.
Előterjesztő:        Dr. Tóth József polgármester
Véleményezi:        Jogi és Közbiztonsági Bizottság


JÚNIUS 26.

1/        Javaslat a 2008. évi költségvetési rendelet módosítására.
Előterjesztő:        Dr. Tóth József polgármester
Állást foglal:        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Véleményezik:        valamennyi bizottság

2/        Javaslat a XIII. kerület zöldterület-fejlesztési stratégiájára.
Előterjesztő:        Borszéki Gyula alpolgármester
Állást foglalnak:        Kerületfejlesztési és Környezetgazdálkodási Bizottság
Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság
Véleményezi:        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

3/        Javaslat a 2008/2009. tanévi feladatváltozásból adódó létszámcsökkentésre.
Előterjesztő:        Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
Állást foglal:        Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

4/        Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ tevékenységéről.
Előterjesztők:        Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
Bányász Józsefné intézményvezető
Állást foglal:        Szociális és Egészségügyi Bizottság

5/        Tájékoztató a Népszigeti ingatlanok jogi státuszának rendezéséről, a terület fejlesztési lehetőségeiről.
Előterjesztő:        Borszéki Gyula alpolgármester
Véleményezik:        Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság
Kerületfejlesztési és Kerületüzemeltetési Bizottság
        Jogi és Közbiztonsági Bizottság

6/        Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2007-ben végzett tevékenységéről.
Előterjesztő:        jegyző


SZEPTEMBER 11.

1/        Beszámoló Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról.
Előterjesztő:        Dr. Tóth József polgármester
Állást foglal:        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Véleményezik:        valamennyi bizottság

2/        Tájékoztató a 2008. évi beruházási program időarányos végrehajtásának helyzetéről, javaslat a 2009. évi beruházási programokra.
Előterjesztő:        Hiszékeny Dezső alpolgármester
Állást foglalnak:        illetékes ágazati bizottságok
Véleményezi:        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

3/        Tájékoztató Budapest Főváros XIII. kerületi Mentálhigiénés és Drogstratégiájáról, javaslat további feladatokra.
Előterjesztő:        Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
Állást foglal:        Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Véleményezik:        Szociális és Egészségügyi Bizottság
Jogi és Közbiztonsági BizottságOKTÓBER 16.

1/        Javaslat a 2008. évi költségvetési rendelet módosítására.
Előterjesztő:        Dr. Tóth József polgármester
Állást foglal:        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Véleményezik:        valamennyi bizottság

2/        Javaslat a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervére.
Előterjesztő:        jegyző
Véleményezi:        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

3/        Beszámoló a turisztikai koncepció időarányos teljesítéséről, javaslat a további feladatokra.
Előterjesztő:        Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
Állást foglal:        Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

4/        Beszámoló a Hegedűs Géza Általános Iskola tevékenységéről.
Előterjesztők:        Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
Tímárné Sárosi Katalin igazgató
Állást foglal:        Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

5/        Tájékoztató a kerületi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat működésének tapasztalatairól.
Előterjesztő:        Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
Véleményezi:        Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság


NOVEMBER 13.

1/a        Javaslat a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójára.

1/b        Tájékoztató Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről.
Előterjesztő:        a/-b/        Dr. Tóth József polgármester
Állást foglal:        a/-b/        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Véleményezik:        a/-b/        valamennyi bizottság
a/        helyi kisebbségi önkormányzatok

2/        Javaslat a térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 26/1995.(VI.19.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő:        Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
Állást foglal:        Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Véleményezi:        Jogi és Közbiztonsági Bizottság

3/        Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások béréről szóló 34/2006.(XI.20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő:        Hiszékeny Dezső alpolgármester
Állást foglalnak:        Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Véleményezik:        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Jogi és Közbiztonsági Bizottság

4/        Tájékoztató a Megújítási Program II. állásról; javaslat a további feladatokra.
Előterjesztő:        Hiszékeny Dezső alpolgármester
Állást foglal:        Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság
Véleményezi:        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

5/        Tájékoztató az adózás 2007-2008. évi tapasztalatairól.
Előterjesztő:        jegyző
Véleményezi:        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

6/        Tájékoztató a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 24/2004.(VI.28.) számú rendelet bevezetésének tapasztalatairól.
Előterjesztő:        jegyző
Véleményezi:        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság


DECEMBER 11.

1/        Javaslat a 2008. évi költségvetési rendelet módosítására.
Előterjesztő:        Dr. Tóth József polgármester
Állást foglal:        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Véleményezik:        valamennyi bizottság

2/        Tájékoztató a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával kötött Együttműködési Megállapodás tapasztalatairól; javaslat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával kötendő Együttműködési Megállapodásra.
Előterjesztő:        Borszéki Gyula alpolgármester
Állást foglal:        Kerületfejlesztési és Kerületüzemeltetési Bizottság
Véleményezi:        Jogi és Közbiztonsági Bizottság

3/        Javaslat a Képviselő-testület 2009. évi munkatervére.
Előterjesztő:        Dr. Tóth József polgármester
Véleményezik:        valamennyi bizottság

4/        Javaslat az Angyalföld-Újlipótváros-Vizafogó Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi üzleti tervére.
Előterjesztő:        Sebeszta Attila vezérigazgató
Állást foglal:        Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság
Véleményezi:        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

5/        Javaslat a „SIMA Út” Kft. 2009. évi üzleti tervére.
Előterjesztő:        Dallos Gyula ügyvezető igazgató
Állást foglalnak:        Kerületfejlesztési és Kerületüzemeltetési Bizottság
Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság
Véleményezi:        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

6/        Javaslat a Lehel Csarnok Élelmiszerkereskedelmi Központ Üzemeltető Kft. 2009. évi üzleti tervére.
Előterjesztő:        Dr. Vörös Péter ügyvezető igazgató
Állást foglalnak:        Kerületfejlesztési és Kerületüzemeltetési Bizottság
Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság
Véleményezi:        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

7/        Javaslat a Sport- és Szabadidő Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évi üzleti tervére.
Előterjesztő:        Bernát Zoltán ügyvezető igazgató
Állást foglalnak:        Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság
Véleményezi:        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság


8/        Javaslat a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évi üzleti tervére.
Előterjesztő:        Dr. Hertzka Péter ügyvezető igazgató
Állást foglalnak:        Szociális és Egészségügyi Bizottság
Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság
Véleményezi:        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

9/        Javaslat a XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évi üzleti tervére.
Előterjesztő:        Helembai Mihály ügyvezető igazgató
Állást foglalnak:        Kerületfejlesztési és Kerületüzemeltetési Bizottság
Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság
Véleményezi:        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

10/        Javaslat a XIII. Kerületi Közművelődési Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évi üzleti tervére.
Előterjesztő:        Jagasics Béla ügyvezető igazgató
Állást foglalnak:        Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság
Véleményezi:        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

11/        Javaslat a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 2009. évi üzleti tervére.
Előterjesztő:        Borszéki Gyula alpolgármester
Állást foglalnak:        Kerületfejlesztési és Kerületüzemeltetési Bizottság
Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság
Véleményezi:        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

12/        Beszámoló a bizottságok munkájáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint az éves bizottsági költségkeret felhasználásáról.
Előterjesztők:        Bizottságok elnökei

13/        Tájékoztató a Nyírő Gyula Kórház, a Heim Pál Gyermekkórház Tulajdonosi Felügyelő tanácsaiba, valamint a Nyírő Gyula Kórház Felügyelő Tanácsába delegált képviselők éves tevékenységéről.
Előterjesztők:        Delegált képviselők


KONKRÉT IDŐPONTTÓL FÜGGETLENÜL

-        Tájékoztató az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap által év közben biztosított pótelőirányzatokról és az intézmények saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változtatásokról.

-        Tájékoztató a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2008. évi megosztásáról.

-        Tájékoztató az Állami Számvevőszék Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről.

-        Javaslat Budapest XIII. kerület Frangepán utca - Hajdú utca - Petneházy utca - Üteg utca által határolt terület szabályozása érdekében a Budapest XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról (KVSZ) szóló 56/2001.(XII.20.) számú rendelet módosítására.

-        Javaslat Budapest XIII. kerület Kámfor utca - Béke utca - Rákospalotai út - Nővér utca által határolt terület szabályozása érdekében a Budapest XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról (KVSZ) szóló 56/2001.(XII.20) számú rendelet módosítására.

-        Javaslat Budapest XIII. kerület Duna folyam - Meder utca - Cserhalom utca - Rákos-patak által határolt terület szabályozása érdekében a Budapest XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról (KVSZ) szóló 56/2001.(XII.20.) számú rendelet módosítására.

-        Javaslat Budapest XIII. kerület Berettyó utca - Madarász Viktor utca - Szekszárdi utca - Tomori utca által határolt terület szabályozása érdekében a Budapest XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról (KVSZ) szóló 56/2001.(XII.20.) számú rendelet módosítására.

-        Javaslat Budapest XIII. kerület Váci út - Révész utca - Visegrádi utca - Véső utca által határolt terület szabályozása érdekében a Budapest XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról (KVSZ) szóló 56/2001.(XII.20.) számú rendelet módosítására.

-        Javaslat a Budapest XIII. kerület Váci út - Meder utca - Duna folyam - Északi összekötő vasúti híd által határolt terület szabályozása érdekében a Budapest XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 56/2001.(XII.20.) számú rendelet módosítására.

-        Javaslat Budapest XIII. kerület Duna-folyam - Vizafogó utca - Népfürdő utca - Árpád híd északi lehajtó által határolt terület szabályozása érdekében a Budapest XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 56/2001.(XII.20.) számú rendelet módosítására.


-        Javaslat Budapest XIII. kerület Esztergomi út - Dagály utca - Esztergomi út - Róbert Károly krt. - Népfürdő utca - Róbert Károly krt. által határolt terület szabályozása érdekében a Budapest XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 56/2001.(XII.20.) számú rendelet módosítására.

-        Javaslat Budapest XIII. kerület Váci út - Árboc utca -Esztergomi út - Róbert Károly krt. által határolt terület szabályozása érdekében a Budapest XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 56/2001.(XII.20.) számú rendelet módosítására.

-        Javaslat Budapest XIII. kerület Béke utca - Országbíró utca - Üteg utca - Petneházy utca által határolt terület szabályozása érdekében a Budapest XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 56/2001.(XII.20.) számú rendelet módosítására.

-        Javaslat a Budapest XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról (KVSZ) szóló 56/2001.(XII.20.) számú rendelet felülvizsgálatára.

-        Javaslat a Budapest XIII. kerület parkolási rendeletének megalkotására.

-        Javaslat a XIII. kerületi zöldfelület-gazdálkodási rendelet megalkotására.

-        Javaslat a KVSZ környezetvédelmi fejezetének módosítására.

-        Javaslat a helyi gyermekjólét és gyermekvédelem rendszeréről szóló 4/2006.(II.27.) számú rendelet vagy/és a pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2006.(II.27.) számú rendelet módosítására. (szükség szerint)

-        Javaslat az építményadóról szóló 34/2000.(XI.15.), valamint a telekadóról szóló 35/2000. (XI.15.) számú rendeletek módosítására.

-        Javaslat a XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői munkavégzéséről, munka- és pihenőidejéről, juttatásairól és támogatásáról szóló 32/2001.(IX.20.) számú rendelet módosítására.

-        Javaslat önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítására. (szükség szerint)

-        Javaslat intézmények névfelvételére. (szükség szerint)

-        Javaslat pályázatok benyújtására, önrész vállalására.

-        Javaslat pénzeszközök átadására. (alapítványok); (szükség szerint)
-        Tájékoztató a járóbeteg szakellátás reformjával kapcsolatos feladatokról és annak hatásairól a XIII. Kerületi Egészségügyi Nonprofit Kft.-re.

-        Bírósági ülnöki megbízatás megszűnése.

-        Együttműködési megállapodások, ellátási szerződések. (szükség szerint)

-        Önkormányzati hatósági ügyek II. fokon történő elbírálása. (szükség szerint)

-        Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.

-        Tájékoztató a Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörben hozott döntésekről.

-        Tájékoztató a Fővárosi Közgyűlés munkájáról.