XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 7. Ibolya

A képviselő-testület 2010. évi munkaterve

JANUÁR 14.
1/ Javaslat az intézményi beruházások célokmányára.

Előterjesztő: Hiszékeny Dezső alpolgármester
Véleményezi: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Kerületfejlesztési és Kerületüzemeltetési Bizottság

2/ Javaslat a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közfoglalkoztatási tervének felülvizsgálatára.

Előterjesztő: Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Jogi és Közbiztonsági Bizottság

3/a Beszámoló a Gondozóház tevékenységéről.

3/b Jelentés a Gondozóházban végzett pénzügyi-szabályszerűségi és megbízhatósági ellenőrzés tapasztalatairól.v
Előterjesztő: a/ Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
Tóthné Urbán Ilona intézményvezető
b/ Dr. Tóth József polgármester
Véleményezi: a/, b/ Szociális és Egészségügyi Bizottság
b/ Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

4/ Javaslat ellátási szerződés meghosszabbítására a Borostyánkő Oktatási és Művészeti Alapítvánnyal.

Előterjesztő: Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
Véleményezi: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

FEBRUÁR 11.

1/ Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására.

Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

2/a Javaslat Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletére.

2/b Könyvvizsgálói vélemény Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetéről.

Előterjesztő: a/ Dr. Tóth József polgármester
b/ Fiel Edit könyvvizsgáló
Véleményezi: a/ valamennyi bizottság

3/ Javaslat a lakáshoz jutás támogatásának rendszeréről szóló 49/2003. (X. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Hiszékeny Dezső alpolgármester
Véleményezi: Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság
Kerületfejlesztési és Kerületüzemeltetési Bizottság
Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

4/ Pályázat a helyi önkormányzat közművelődési érdekeltségnövelő támogatására.

Előterjesztő: Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
Véleményezi: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

MÁRCIUS 18.

1/a Beszámoló a XIII. kerület közbiztonságának helyzetéről.

1/b Tájékoztató a kerületi térfigyelő kamerák üzemeltetésének tapasztalatairól; javaslat a rendszer bővítésére.

Előterjesztő: a/ Dr. Ormossy Attila, a BRFK XIII. Kerületi Kapitányság vezetője
b/ Borszéki Gyula alpolgármester
Véleményezi: Jogi és Közbiztonsági Bizottság

2/ Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal történő együttműködési megállapodásra.

Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester
Véleményezi: Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

3/a Beszámoló a Csata Utcai Általános Iskola tevékenységéről.

3/b Jelentés a Csata Utcai Általános Iskolában végzett pénzügyi-szabályszerűségi és megbízhatósági ellenőrzés tapasztalatairól.

Előterjesztő: a/ Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
Szenteiné Bukovinszky Katalin igazgató
b/ Dr. Tóth József polgármester
Véleményezi: a/, b/ Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
b/ Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

4/ Tájékoztató a Képviselő-testület által 2006-ban elfogadott forgalomtechnikai állapotvizsgálatban meghatározottak időarányos teljesítéséről.

Előterjesztő: Borszéki Gyula alpolgármester
Véleményezi: Kerületfejlesztési és Kerületüzemeltetési Bizottság

ÁPRILIS 29.

1/a Beszámoló Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról.

1/b Könyvvizsgálói jelentés a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóról.

1/c Javaslat Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat vagyonkimutatására.

1/d Javaslat a 2010. évi költségvetési rendelet módosítására.

1/e Éves jelentés a Polgármesteri Hivatal, és éves összefoglaló jelentés az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2009. évi ellenőrzéseinek tapasztalatairól.

Előterjesztő: a/, c/, d/, e/ Dr. Tóth József polgármester
b/ Fiel Edit könyvvizsgáló
Véleményezi: a/, c/, d/ valamennyi bizottság
a/ helyi kisebbségi önkormányzatok
e/ Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

2/ Beszámoló a szolgáltatástervezési koncepció időarányos teljesítéséről; tájékoztató a helyi szociális intézményhálózat működéséről.

Előterjesztő: Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság

3/a Beszámoló a Pedagógiai Szolgáltató Központ tevékenységéről.

3/b Jelentés a Pedagógiai Szolgáltató Központban végzett pénzügyi-szabályszerűségi és megbízhatósági ellenőrzés tapasztalatairól.

Előterjesztő: a/ Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
Hajdú Györgyné igazgató
b/ Dr. Tóth József polgármester
Véleményezi: a/, b/ Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
b/ Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

4/ Tájékoztató az „Újlipótvárosi Közösségi Ház” beruházás helyzetéről; javaslat a további feladatokra.

Előterjesztő: Hiszékeny Dezső alpolgármester
Véleményezi: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Kerületfejlesztési és Kerületüzemeltetési Bizottság

5/ Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2009-ben végzett tevékenységéről.

Előterjesztő: Dr. Prehlik Lajos jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

ZÁRT ÜLÉS
6/ Javaslat a Budapest Főváros Közgyűlése által adományozandó elismerésekre.

Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester
Véleményezi: Jogi és Közbiztonsági Bizottság

7/ Javaslat díszpolgári cím és helyi kitüntetések adományozására.

Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester
Véleményezi: Eseti Bizottság

MÁJUS 27.

1/ Javaslat közoktatási intézményvezetői megbízásokra.

Előterjesztő: Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
Véleményezi: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

2/ Beszámoló a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Esélyegyenlőségi Program időarányos végrehajtásáról.

Előterjesztő: Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

3/ Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer működéséről.

Előterjesztő: Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

4/a Beszámoló az Angyalföld-Újlipótváros-Vizafogó Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi gazdálkodásáról, javaslat a mérlegbeszámoló elfogadására.

4/b Könyvvizsgálói jelentés az Angyalföld-Újlipótváros-Vizafogó Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi működéséről, gazdálkodásáról és mérlegbeszámolójáról.

4/c Jelentés az Angyalföld-Újlipótváros-Vizafogó Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottságának 2009. évi munkájáról.

Előterjesztő: a/ Sebeszta Attila vezérigazgató
b/ Szabó Klára könyvvizsgáló
c/ Hován Gábor a Felügyelőbizottság elnöke
Véleményezi: a/-c/ Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

5/a Beszámoló a „SIMA Út” Kft. 2009. évi gazdálkodásáról, javaslat a mérlegbeszámoló elfogadására.

5/b Könyvvizsgálói jelentés a „SIMA Út” Kft. 2009. évi működéséről, gazdálkodásáról és mérlegbeszámolójáról.

5/c Beszámoló a „SIMA Út” Kft. Felügyelőbizottságának 2009. évi munkájáról.

Előterjesztő: a/ Dallos Gyula ügyvezető igazgató
b/ Lányi Tamásné Fohner Mária könyvvizsgáló
c/ Karácsonyi Zoltán, a Felügyelőbizottság elnöke
Véleményezi: a/-c/ Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság
Kerületfejlesztési és Kerületüzemeltetési Bizottság
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

6/a Beszámoló a Lehel Csarnok Élelmiszerkereskedelmi Központ Üzemeltető Kft. 2009. évi gazdálkodásáról, javaslat a mérlegbeszámoló elfogadására.

6/b Könyvvizsgálói jelentés a Lehel Csarnok Élelmiszerkereskedelmi Központ Üzemeltető Kft. 2009. évi működéséről, gazdálkodásáról és mérlegbeszámolójáról.

6/c Beszámoló a Lehel Csarnok Élelmiszerkereskedelmi Központ Üzemeltető Kft. Felügyelőbizottságának 2009. évi munkájáról.

Előterjesztő: a/ Dr. Vörös Péter ügyvezető igazgató
b/ Tárnoki Györgyné könyvvizsgáló
c/ Döry Miklós, a Felügyelőbizottság elnöke
Véleményezi: a/-c/ Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság
Kerületfejlesztési és Kerületüzemeltetési Bizottság
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

7/a Beszámoló a Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évi gazdálkodásáról, javaslat a mérlegbeszámoló elfogadására.

7/b Könyvvizsgálói jelentés a Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évi működéséről, gazdálkodásáról és mérlegbeszámolójáról.

7/c Beszámoló a Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2009. évi munkájáról.

Előterjesztő: a/ Bernát Zoltán ügyvezető igazgató
b/ Dr. Serényi Iván könyvvizsgáló
c/ Szücs Péter, a Felügyelőbizottság elnöke
Véleményezi: a/-c/ Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

8/a Beszámoló a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évi gazdálkodásáról; javaslat a mérlegbeszámoló elfogadására.

8/b Könyvvizsgálói jelentés a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évi működéséről, gazdálkodásáról és mérlegbeszámolójáról.

8/c Beszámoló a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2009. évi munkájáról.

Előterjesztő: a/ Dr. Hertzka Péter ügyvezető igazgató
b/ Dr. Serényi Iván könyvvizsgáló
c/ Alaxai Lászlóné, a Felügyelőbizottság elnöke
Véleményezi: a/-c/ Szociális és Egészségügyi Bizottság
Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

9/a Beszámoló a XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évi gazdálkodásáról, javaslat a mérlegbeszámoló elfogadására.

9/b Könyvvizsgálói jelentés a XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évi működéséről, gazdálkodásáról és mérlegbeszámolójáról.

9/c Beszámoló a XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2009. évi munkájáról.
Előterjesztők: a/ Helembai Mihály ügyvezető igazgató
b/ Szabó Klára könyvvizsgáló
c/ Magos Péter, a Felügyelőbizottság elnöke
Véleményezi: a/-c/ Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság
Kerületfejlesztési és Kerületüzemeltetési Bizottság
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

10/a Beszámoló a XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. 2009. évi gazdálkodásáról; javaslat a mérlegbeszámoló elfogadására.

10/b Könyvvizsgálói jelentés a XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. 2009. évi működéséről, gazdálkodásáról és mérlegbeszámolójáról.

10/c Beszámoló a XIII. kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2009. évi munkájáról.

Előterjesztő: a/ Jagasics Béla ügyvezető igazgató
b/ Fiel Edit könyvvizsgáló
c/ Csiga Gergely, a Felügyelőbizottság elnöke
Véleményezi: a/-c/ Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

11/ Tájékoztató a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 2009. évi gazdálkodásáról.

Előterjesztő: Rusznák Imre ügyvezető igazgató
Véleményezi: Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság
Kerületfejlesztési és Kerületüzemeltetési Bizottság
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

12/ Tájékoztató a Municipal Zrt. és a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. felügyelőbizottságaiba delegált képviselők tevékenységéről.
Előterjesztők: Delegált képviselők

JÚNIUS 24.

1/ Javaslat a 2010. évi költségvetési rendelet módosítására.

Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

2/ Javaslat a 2010/2011. tanévi feladatváltozásból adódó létszámváltozásra.

Előterjesztő: Holopné Schramek Kornélia alpolgármester
Véleményezi: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

3/ Tájékoztató a kerületi lakás és irodaépítések helyzetéről.

Előterjesztő: Borszéki Gyula alpolgármester
Hiszékeny Dezső alpolgármester
Véleményezi: Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság
Kerületfejlesztési és Kerületüzemeltetési Bizottság

SZEPTEMBER 2.

1/ Javaslat a 2010. évi költségvetési rendelet módosítására.

Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

2/ Beszámoló Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról.

Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

3/ Javaslat a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2011. évi ellenőrzési tervére.

Előterjesztő: Dr. Prehlik Lajos jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

4/ Beszámoló Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről.

Előterjesztő: Dr. Prehlik Lajos jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

5/ Tájékoztató a 2010. évi beruházási program időarányos végrehajtásának helyzetéről; javaslat a 2011. évi beruházási programokra.

Előterjesztő: Hiszékeny Dezső alpolgármester
Véleményezik: illetékes ágazati bizottságok
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

6/ Tájékoztató az AngyalZöld program végrehajtásának tapasztalatairól.

Előterjesztő: Borszéki Gyula alpolgármester
Helembai Mihály, a XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Véleményezi: Kerületfejlesztési és Kerületüzemeltetési Bizottság
Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

7/ Beszámoló a bizottságok munkájáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, az éves bizottsági költségkeret felhasználásáról.
Előterjesztők: Bizottságok elnökei

OKTÓBER
ALAKULÓ ÜLÉS

NOVEMBER

1/ Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások béréről szóló 34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: polgármester

2/ Javaslat a térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 26/1995. (VI. 19.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: polgármester

3/ Javaslat a 2010. évi költségvetési rendelet módosítására.

Előterjesztő: polgármester

4/a Javaslat a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára.

4/b Tájékoztató Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről.

Előterjesztő: a/-b/ polgármester
Véleményezi: a/ helyi kisebbségi önkormányzatok

5/ Tájékoztató a Fővárosi Közterület-felügyelet XIII. kerületben, 2009-ben végzett munkájáról.

Előterjesztő: Szabó Mihály, a Fővárosi Közterület-felügyelet igazgatója
Erdős Tamás, a Közterület-felügyelet XIII. Kerületi Alközpontjának vezetője

6/ Tájékoztató a 2007-2010 között végrehajtott út- és járdafejlesztésekről.

Előterjesztő: polgármester

7/ Tájékoztató a Kerületi Integrált Városfejlesztési Stratégia végrehajtásáról; javaslat a felülvizsgálatára.

Előterjesztő: polgármester

8/ Tájékoztató az adózás 2010. évi tapasztalatairól.

Előterjesztő: Dr. Prehlik Lajos jegyző

DECEMBER

1/ Javaslat a XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007. (I. 22.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: polgármester

2/ Javaslat a 2011. évi beruházási célokmányokra.

Előterjesztő: polgármester

3/ Javaslat a Képviselő-testület 2011. évi munkatervére.

Előterjesztő: polgármester

4/ Beszámoló a lakás- és helyiséggazdálkodási koncepció 2007-2010. évi feladatainak teljesítéséről; javaslat a 2011-2014. évi feladatokra.

Előterjesztő: polgármester

5/ Javaslat az Angyalföld-Újlipótváros-Vizafogó Vagyonkezelő Zrt. 2011. évi üzleti tervére és a 2011-2014. évi középtávú üzleti stratégiájára.

Előterjesztő: Sebeszta Attila vezérigazgató

6/ Javaslat a „SIMA Út” Kft. 2011. évi üzleti tervére és a 2011-2014. évi középtávú üzleti stratégiájára.

Előterjesztő: Dallos Gyula ügyvezető igazgató

7/ Javaslat a Lehel Csarnok Élelmiszerkereskedelmi Központ Üzemeltető Kft. 2011. évi üzleti tervére és a 2011-2014. évi középtávú üzleti stratégiájára.

Előterjesztő: Dr. Vörös Péter ügyvezető igazgató

8/ Javaslat a Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervére és a 2011-2014. évi középtávú üzleti stratégiájára.

Előterjesztő: Bernát Zoltán ügyvezető igazgató

9/ Javaslat a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervére és a 2011-2014. évi középtávú üzleti stratégiájára.

Előterjesztő: Dr. Hertzka Péter ügyvezető igazgató

10/ Javaslat a XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervére és a 2011-2014. évi középtávú üzleti stratégiájára.

Előterjesztő: Helembai Mihály ügyvezető igazgató

11/ Javaslat a XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervére és a 2011-2014. évi középtávú üzleti stratégiájára.

Előterjesztő: Jagasics Béla ügyvezető igazgató

12/ Javaslat a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 2011. évi üzleti tervére és a 2011-2014. évi középtávú üzleti stratégiájára.

Előterjesztő: Rusznák Imre ügyvezető igazgató

13/ Tájékoztató a Nyírő Gyula Kórház, a Heim Pál Gyermekkórház Tulajdonosi Felügyelő tanácsaiba, Felügyelő Tanácsaiba delegált képviselők éves tevékenységéről.
Előterjesztők: Delegált képviselők
KÖZMEGHALLGATÁS

KONKRÉT IDŐPONTTÓL FÜGGETLENÜL
– Javaslat Budapest XIII. kerület Frangepán utca – Hajdú utca – Petneházy utca – Üteg utca által határolt terület szabályozása érdekében a Budapest XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról (KVSZ) szóló 56/2001. (XII. 20.) rendelet módosítására.
– Javaslat Budapest XIII. kerület Reitter Ferenc utca – Szegedi út – Jász utca – Országbíró utca által határolt terület szabályozása érdekében a Budapest XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról (KVSZ) szóló 56/2001. (XII. 20.) rendelet módosítására.
– Javaslat Budapest XIII. kerület Margitsziget területének szabályozása érdekében a Budapest XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról (KVSZ) szóló 56/2001. (XII. 20.) rendelet módosítására.
– Javaslat Budapest XIII. kerület Népfürdő utca – Vizafogó utca – Esztergomi út – Jakab J. utca – Bodor utca – Esztergomi út – Dagály utca által határolt terület szabályozása érdekében a Budapest XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról (KVSZ) szóló 56/2001. (XII. 20.) rendelet módosítására.
– Javaslat Budapest XIII. kerület Váci út – Huba utca – Angyalföldi út – Dózsa György út által határolt terület szabályozása érdekében a Budapest XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról (KVSZ) szóló 56/2001. (XII. 20.) rendelet módosítására.
– Javaslat Budapest XIII. kerület Lehel utca – Róbert K. körút – Reitter F. utca – Mohács utca által határolt terület szabályozása érdekében a Budapest XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról (KVSZ) szóló 56/2001. (XII. 20.) rendelet módosítására.
– Javaslat Budapest XIII. kerület Váci út – Árboc utca – Esztergomi út – Róbert K. körút által határolt terület szabályozása érdekében a Budapest XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról (KVSZ) szóló 56/2001. (XII. 20.) rendelet módosítására.
– Javaslat Budapest XIII. kerület Szekszárdi utca – Tomori utca – volt iparvágány – Újpalotai út által határolt terület szabályozása érdekében a Budapest XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról (KVSZ) szóló 56/2001. (XII. 20.) rendelet módosítására.
– Javaslat a Budapest XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról (KVSZ) szóló 56/2001. (XII. 20.) rendelet módosítására.
– Javaslat az állattartás rendjéről szóló 30/2004. (IX. 13.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosítására.
– Javaslat a XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 32/2001. (IX. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosítására.
– Javaslat az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 23/2004 .(VI. 28.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosítására.
– Javaslat a helyi gyermekjólét és gyermekvédelem rendszeréről szóló 4/2006. (II. 27.) vagy/és a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2006. (II. 27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosítására.
– Javaslat a 2010. évi költségvetési rendelet módosítására. (időponttal ütemezetten felül szükség szerint)
– Javaslat önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására (szükség szerint).
– Személyi ügyek (felügyelő tanácsba, tulajdonosi felügyelő tanácsa, iskolaszékbe, Munkaügyi Tanácsba, érdekképviseleti fórumokba delegáltak megválasztása).
– Javaslat a választási bizottságok megválasztására (HVB, SZSZB-k)
– Bírósági ülnöki megbízatás megszűnése.
– Javaslat közterület személyről szóló elnevezésére.
– Javaslat pályázatok benyújtására, önrész vállalására (a kiírások függvényében).
– Javaslat közművelődési és támogatási megállapodásra.
– Tájékoztató az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap által év közben biztosított pótelőirányzatokról és az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásáról.
– Tájékoztató a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2010. évi megosztásáról.
– Tájékoztató a kerület Duna-parti fejlesztéseinek helyzetéről.
– Tájékoztató az Önkormányzat Környezetvédelmi Programjának időarányos teljesítéséről.
– Tájékoztató a várakozási övezet kiterjesztéséről.
– Önkormányzati hatósági ügyek II. fokon történő elbírálása. (szükség szerint)
– Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. (Jegyzői Iroda, valamint a Pénzügyi Osztály javaslata alapján.)
– Tájékoztató a Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörben hozott döntésekről.
– Tájékoztató a Fővárosi Közgyűlés munkájáról.

Melléklet
A 2010. évi munkaterv-tervezetben nem szereplő javaslat
„A XIII. ker. Kassák Lajos u. 47. szám alatti házon emléktábla elhelyezése”
Az emléktáblák elhelyezésének ütemtervét évente az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság fogadja el, a javaslat képviselő-testületi munkatervben szerepeltetése nem indokolt.