XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. június 26. János, Pál

Állattartás engedélyezése NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

A jogszabályban meghatározott, veszélyesnek minősülő állatok tartásához, szaporításához, valamint országba történő behozatalához hatósági engedély szükséges. Veszélyes állat tartására csak az kaphat engedélyt, aki a szükséges szakirányú végzettséggel rendelkezik, és maradéktalanul betartja a vonatkozó biztonsági előírásokat. A veszélyes állatok tartásához a szomszédok beleegyezése is szükséges.

 

Általános információk:

Természetvédelmi oltalom alatt nem álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá nem tartozó veszélyes állat tartására, szaporítására, továbbá országba történő behozatalára állatvédelmi hatósági hatáskörében a jegyző adhat engedélyt. Az engedély kizárólag abban az esetben adható meg, ha a tartás, illetve szaporítás a környezet nyugalmát és biztonságát nem sérti vagy veszélyezteti, és az állat tartási feltételei - ide értve az ahhoz szükséges
szakismeretet is - biztosítottak.

Veszélyes állatnak minősülnek a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 1. számú mellékletében felsorolt fajok egyedei, valamint a ott nem szereplő fajok azon egyedei, melyeket a hatóság által egyedi tulajdonságai miatt veszélyes állattá nyilvánítja.

Veszélyes állat tartására engedélyt az a természetes személy kaphat, aki
- cselekvőképes,
- rendelkezik a veszélyes állat tartásához szükséges, legalább középfokú szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal,
(Szakirányú szakmai végzettségnek kell tekinteni: az állatkerti gondozó, az állattenyésztő, a vadász-vadtenyésztő, valamint az állattenyésztő és állat-egészségügyi szakképesítéseket, illetve a felsoroltakkal egyenértékű korábbi középfokú szakmai végzettségeket, továbbá az ennél magasabb szintű biológus, zoológus, az agrár és állatorvos végzettségeket, legkevesebb 3 év igazolt szakmai gyakorlat esetén.)
- szakirányú tartási ismeretek hiányában ilyennel rendelkező személyt alkalmaz,
- teljesíti a jogszabályban előírt biztonsági előírásokat.

Az engedélyezési eljárásban az Észak-Budapesti Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrzési Hivatal szakhatóságkét vesz részt.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

- írásbeli kérelem,
- a kérelmező, vagy az alkalmazásában álló személy szükséges szakirányú végzettségének, illetve szakmai gyakorlatának igazolása,
- a tartási hely közvetlen szomszédainak hozzájáruló nyilatkozata.

Eljárási illeték:

3.000 Ft

Az eljárás menete:

  • a kérelem benyújtása
  • kérelem előzetes vizsgálata, szükség esetén hiánypótlási felhívás
  • szakhatósági állásfoglalás megkérése
  • a tartási körülmények helyszíni ellenőrzése
  • döntés (határozat meghozatala),
  • döntés kézbesítése,
  • döntés jogerőre emelkedése.

Vonatkozó jogszabályok:

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

A veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet


A ténylegesen eljáró szerv neve, elérhetősége
:

Építésügyi Osztály

1139 Budapest, Béke tér 1.

Telefon: 452-41-00 / 5054-es mellék

E-mail: kornyezetvedelem@bp13.hu

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 13.30-18.00
szerda: 8.00-16.30
péntek: 8.00-11.30

Az Építésügyi Osztály elérhetőségei

Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat
Építésügyi Osztály
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:30-18:00
Szerda: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-11:30
Telefon: (1) 452-4100/5051-es mellék Fax: (1) 452-4301 E-mail cím: epites@bp13.hu Osztályvezető neve: Csonka Tamás (1) 452-4100/5051-es mellék Kérdése, észrevétele van? Írjon nekünk!