XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2021. október 20. Vendel, Kleopátra

Építési engedély NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

A 312/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében felsorolt munkálatok kivételével az építési tevékenységekre építési engedélyt kell kérni.

A fenti számú rendelet 1. mellékletében a felsorolásban nem szereplő építési tevékenységek esetén a hatóság építési engedélyezési eljárást folytat le, az építtető kérelmére „ÉTDR” rendszerben.

Az építési engedély iránti kérelemhez szükséges mellékleteket lásd: építési engedélyezési eljárásnál. Az építési engedély iránti kérelem mellékletét képező építészeti-műszaki tervdokumentáció tartalmáról a 312/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 8. számú melléklete rendelkezik.

Az engedélyezési eljárásban  jogszabályban meghatározott esetekben szakhatóságok működnek közre. Az építésügyi hatóság az eljárásban vizsgálja az építési tevékenységekkel érintett ügyfelek (pld. szomszédos ingatlannal rendelkezni jogosultak) körét is.

Az építési tevékenység csak építési engedély jogerőre és végrehajthatóvá válása után három éven belül kezdhető meg. A kivitelezési tevékenység folytatásához a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. rendelkezései irányadók.

Az engedély hatályának lejárta előtt az engedély hatályának meghosszabbítása írásban kérhető.

Általános információk:

Az építtetőnek az alábbi felsorolt esetek kivételével építési engedély iránti kérelmet kell benyújtani az építésügyi hatóságnak – az ehhez szükséges mellékletekkel.


Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek:

312/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 1. számú melléklet

1. A műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 10 méterre álló meglévő épület átalakításának kivételével az építési engedéllyel építhető építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, ha az építési tevékenységgel az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell

 1. megváltoztatni,
 2. átalakítani,
 3. elbontani,
 4. kicserélni,
 5. megerősíteni vagy
 6. változatlan formában újjáépíteni.


2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró - áthidalóját nem érintő - cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.

3. Meglévő építményben - alapozást nem igénylő - új égéstermék-elvezető kémény létesítése, ha annak megvalósítása nem jár a meglévő építmény tartószerkezetének megbontásával, átalakításával, megerősítésével.

4. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.

5. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell

 1. megváltoztatni,
 2. átalakítani,
 3. megbontani,
 4. kicserélni,
 5. megerősíteni vagy
 6. újjáépíteni.


6. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.

7. Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet, kivéve műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 50 méterre álló új épület építését, vagy meglévő épület építésügyi hatósági engedélyhez kötött bővítését vagy átalakítását.

8. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot.

9. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg

 1. beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magasságot,
 2. beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot.


10. Temető területén:

 1. sírbolt, urnasírbolt építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m2 alapterületet, vagy a 3,0 m magasságot,
 2. urnafülke, sírhely, sírjel építése, elhelyezése.


11. Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.

12. Emlékfal építése, melynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t.

13. Park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással vagy teljesítménynyilatkozattal és műszaki specifikációval rendelkező műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése.

14. Megfelelőség igazolással vagy teljesítmény-nyilatkozattal és jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkező építményszerkezetű, vagy tömegtartózkodás céljára nem szolgáló, vagy legfeljebb 180 napig fennálló

 1. rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,
 2. kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,
 3. levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
 4. ideiglenes fedett lovarda építése.


15. Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, melynek legmagasabb pontja az építési tevékenység után sem haladja meg

 1. beépítésre nem szánt területen a 9,0 m-t,
 2. beépítésre szánt területen a nettó 100,0 m2 alapterületet és a 4,5 m-t.

 

16. Növénytermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, melynek legmagasabb pontja az építési tevékenység után sem haladja meg

 1. beépítésre nem szánt területen a 9,0 m-t,
 2. beépítésre szánt területen a nettó 500,0 m2 alapterületet és a 4,5 m-t.

 

17. A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

18. A bruttó 50,0 m3-nél nem nagyobb térfogatú vagy a 1,5 m-nél nem mélyebb magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése.

19. A telek természetes terepszintjének - építési tevékenységgel összefüggő - 1,0 m, vagy annál kisebb mértékű végleges jellegű megváltoztatása.

20. Támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, melynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttől számított 1,0 m magasságot.

21. Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, valamint zöldségverem építése, építménynek minősülő növénytámasz, növényt felfuttató rács építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

22. Mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

23. Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése, ha ahhoz nem kell az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit

 1. megváltoztatni,
 2. átalakítani,
 3. elbontani,
 4. kicserélni,
 5. megerősíteni vagy
 6. újjáépíteni.


24. Építménynek minősülő szelektív és háztartási célú hulladékgyűjtő és -tároló, sorompó, árnyékoló elhelyezése.

25. Telken belüli közmű becsatlakozási és -pótló műtárgy építése.

26. Telken belüli geodéziai építmény építése.

27. Utasváró fülke építése.

28. Zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, melynek terepszinttől mért magassága a 6,0 métert nem haladja meg.

29. Építési tevékenység végzéséhez szükséges, annak befejezését követően elbontandó állványzat mérethatár nélkül, bruttó 50 m3 térfogatot meg nem haladó felvonulási építmény építése.

30. Magasles, vadetető, erdei építmény, kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső pontja az 5,0 m-t nem haladja meg.

31. Elektronikus hírközlési építmény:

 1. műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, ha annak bármely irányú mérete a bruttó 6,0 m-t nem haladja meg, vagy
 2. az antennatartó szerkezet méretétől függetlenül a szerkezetre antenna felszerelése, ha az antenna bármely irányú mérete a 4,0 m-t nem haladja meg.


32. Közforgalom elől elzárt, telken belüli, 3,0 m vagy annál kisebb fesztávú áteresz, bejáró-, átjáró-híd építése.

33. A legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű pince építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

312/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 7. § (1) bek. és 17. § (6) bek. alapján az építési engedély iránti kérelemhez a tartalomtól függően - mellékelni kell (a kérelemnek tartalmaznia kell):

 • az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát,
 • a kérelmezett engedélyezési eljárás fajtáját,
 • a kérelem tárgyát és annak rövid leírását,
 • a kérelem tárgyával összefüggésben
  • da) az építésügyi hatóság szolgáltatása körében kiadott, a 3. § (3) bekezdése szerinti, fél évnél nem régebbi szakmai nyilatkozatnak az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját,
  • db) a korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, iktatószámát és keltét vagy az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját,
  • dc) a hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás megnevezését, az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját,
  • a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását,
  • - a használatbavételi engedély iránti kérelem kivételével - az építtető vagy meghatalmazottjának a rendelkezését arról, hogy a jogerős engedélyhez tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció papír alapú hitelesített másolatát kéri-e, ha igen, hány példányban,
  • meghatalmazott esetén az építtető meghatalmazását és
  • az építtető aláírását.
  • jogszabályban előírt esetekben
   • aa) a települési önkormányzat polgármesterének településképi véleményét, vagy
   • ab) a településrendezési és építésügyi-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendeletben előírt esetekben az építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményét,
   • az Étv. 53/F. § (1) bekezdésében meghatározott kereskedelmi építmény létesítése esetén az Étv. 53/F. § (2) bekezdése szerinti felmentést,
   • az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását. (Lásd. illetékek 4.pont)

Amennyiben a kérelmező birtokában van

 • a) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Khvr.) meghatározott esetekben jogerős környezetvédelmi vagy jogerős egységes környezethasználati engedély - kivéve, ha az az összevont telepítési eljárásban került kiadásra -, illetve az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat, több megvalósulási szakaszra bontott építkezés esetén az összes szakaszra együttesen,
 • b) erdőterület igénybevétele esetén az erdészeti hatóság engedélye - kivéve, ha az az összevont telepítési eljárásban került kiadásra -,
 • c) termőföld igénybevétele esetén a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló jogerős hatósági határozat - kivéve, ha az az összevont telepítési eljárásban került kiadásra -,
 • d) a természet védelméről szóló törvényben meghatározott esetekben a természetvédelmi hatóság engedélye, az iktatószám megjelölésével nyilatkozhat ezek meglétéről vagy mellékelheti azokat a kérelemhez.

Ha a kérelemhez a (7) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott döntéseket nem csatolták, azokat az építésügyi hatóság belföldi jogsegély keretében beszerzi a társhatóságtól.

A kérelemhez adathordozón vagy az ÉTDR-be történő feltöltéssel mellékelni kell

 • a) a 8. mellékletben meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt,
 • b) ha a kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a szakhatóság megkereséséhez szükséges, 5. melléklet szerinti dokumentációt.

A kérelemhez mellékelni lehet

 • a) ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll, az ügyben érintett szakhatóság előzetes állásfoglalását és a hozzá tartozó, a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki dokumentációt, amennyiben az nem az ÉTDR igénybevételével került beszerzésre,
 • b) a 4. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, illetve az ügyben érintett összes ismert ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát.

Eljárási illeték:

1990. évi XCIII. Törvény XV. melléklet. 1-6. pontja

1. építési (továbbépítési) engedélyezési eljárás alapilletéke 5000 forint, melyen felül az illeték

 1. új - más önálló rendeltetési egységet nem tartalmazó - egylakásos lakóépület építése esetén 20000 forint,
 2. új - más önálló rendeltetési egységet is tartalmazó - épület építése esetén lakásonként 10000 forint, egyéb önálló rendeltetési egység esetén
  • ba) önálló rendeltetési egységenként 250 m2 hasznos alapterületig 20000 forint,
  • bb) a 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű önálló rendeltetési egységenként 100000 forint,
 3. műtárgy építése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden megkezdett 100 m2-ként 10000 forint, ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor folyóméterenként 1000 forint,
 4. meglévő építmény bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén az építési tevékenységgel érintett
  • da) hasznos alapterület minden megkezdett 100 m2-ként 10000 forint, vagy
  • db) az érintett felület minden megkezdett 200 m2-ként 10000 forint,
 5. egyéb építési tevékenység esetén 50 m2-ként 10000 forint,
 6. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény IV. fejezete szerinti veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemhez vagy veszélyes létesítményhez tartozó építmény építése, bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden megkezdett 100 m2-ként 50000 forint, ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor folyóméterenként 30 000 forint, de legfeljebb 3000000 forint,
 7. ha az építményben felvonó, mozgólépcső és mozgójárda is létesül, az építési engedélyezés az a)-f) pontokban foglaltakon felül 15 000 forint,


2. módosított építési engedélyezés esetén a módosítással érintett építményrész tekintetében az illeték az 1. pontban foglaltakkal megegyező mértékű,

3. összevont eljárás esetén az alapilleték 10000 forint, melyen felül

 1. az elvi keretengedélyezési szakasz illetéke 20000 forint,
 2. az építési engedélyezési szakasz illetéke alapilleték nélkül az 1. pontban foglaltakkal megegyező mértékű,


4. összevont telepítési eljárás esetén az alapilleték 50000 forint, melyen felül

 1. az integrált hatásvizsgálati szakaszba bevont hatósági eljárásonként 20000 forint,
 2. az építési engedélyezési szakasz illetéke alapilleték nélkül az 1. pontban foglaltakkal megegyező mértékű,


5. az integrált eljárásért az eljárásba bevont társhatóságonként 20000 forint, a közreműködő építésügyi hatóságnak az eljárásért az 1. pontban foglaltakon felül 50000 forint,

6. az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő műszaki megoldás engedélyezése esetén 20000 forint,

Az engedélyezési eljárás menete:

A 2004. évi CXL törvény (Ket.) és a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 17-20. §-a alapján

 • a kérelem és mellékleteinek benyújtása (papír alapú kérelem ÉTDR-be történő feltöltése)
 • eljárás megindításáról szóló értesítés
 • helyszíni szemle megtartása
 • a tényállás tisztázása
 • szakhatóságok megkeresése (szükség estén)
 • szükség esetén hiánypótlás
 • döntés meghozatala (határozat,végzés)
 • döntés kézbesítése (postázás)
 • a döntés jogerőre emelése.
Az eljárási határidő:

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdése alapján az építésügyi hatóság az építési engedély iránti kérelem tárgyában az érdemi döntést a

a) ha a kérelem hiánytalan és az eljárásba szakhatóságot nem kell bevonni, vagy a kérelem elbírálásához szükséges, hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás rendelkezésre áll, az eljárás megindulásától,

b) ha a kérelem hiányos vagy az eljárásba szakhatóságot kell bevonni, az utolsó pótolt dokumentum vagy szakhatósági állásfoglalás beérkezésétől számított tizenöt napon belül meghozza.

 

Vonatkozó jogszabályok:

253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelet (OTÉK)

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

56/2001. (XII.20.) ÖK rendelet (KVSZ) vonatkozó kerületi Szabályozási terv melléklete

1997. évi LXXVIII. Tv. (Étv.)

 

Az eljárással kapcsolatos illetékességi terület:

A XIII. kerület közigazgatási területe

 

A ténylegesen eljáró szerv neve, elérhetősége

Építésügyi Osztály

1139 Budapest, Béke tér 1.

tel.: 452-41-15

e-mail: epites@bp13.hu

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 13.30-18.00,

szerda: 8.00-16.30,

péntek: 8.00-11.30

Az Építésügyi Osztály elérhetőségei

Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat
Építésügyi Osztály
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:30-18:00
Szerda: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-11:30
Telefon: (1) 452-4100/5051-es mellék Fax: (1) 452-4301 E-mail cím: epites@bp13.hu Osztályvezető neve: Csonka Tamás (1) 452-4100/5051-es mellék Kérdése, észrevétele van? Írjon nekünk!