XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. június 26. János, Pál

Fakivágási engedély közterületen lévő fákhoz NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

A XIII. kerület közigazgatási területén lévő fát (illetve közterületen fákat és cserjéket) kivágni csak hatósági engedély alapján szabad. Ez alól csak a súlyos balesetveszély elhárítása miatt azonnal elvégzett fakivágás kivétel, azonban erről is bejelentést kell tenni az Építésügyi Osztályon. A fakivágási engedélyt megadó határozatban a hatóság a kivágott fák pótlására kötelezi az engedélyest.

Eltérő szabályozás vonatkozik a közterületen és a magáningatlanokon lévő fák kivágására.

Általános információk:

A 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján közterületen lévő fás szárú növény (fa, cserje) kivágásához a jegyző engedélye szükséges.

A fenti jogszabály hatály alá tartozó fakivágás esetén kérelmet kell benyújtani az Építésügyi Osztályra.

A kivágott fás szárú növények szakszerű pótlásáról a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerint gondoskodni kell.

A kerület igazgatási területén nem telepíthetők a következő fafajok:

a) zöld juhar

b) nyír (Betula)

c) páfrányfenyő (Ginkgo) nőivarú egyede

d) eperfa (Morus)

e) kanadai hybrid nyárfajok (Populus).

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

A 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon, vagy annak megfelelő tartalommal benyújtott kérelem.

Eljárási illeték:

3.000 Ft

Az eljárás menete:

  • a kérelem benyújtása
  • kérelem előzetes vizsgálata, szükség esetén hiánypótlási felhívás
  • a kérelemben foglalt adatok (darabszám, törzsátmérő stb.) helyszíni ellenőrzése
  • döntés (határozat meghozatala),
  • döntés kézbesítése,
  • döntés jogerőre emelkedése,
  • a fakivágás megkezdésének bejelentése,
  • a fapótlás elvégzésének bejelentése,
  • a fapótlás megtörténtének ellenőrzése.

A fakivágás a fakivágási engedély jogerőre emelkedése előtt nem végezhető el!

Vonatkozó jogszabályok:

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről

1/2013. (I. 22.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a fák védelmének helyi szabályairól

Az eljárással kapcsolatos illetékességi terület:

A XIII. kerület közigazgatási területe

A ténylegesen eljáró szerv neve, elérhetősége

Építésügyi Osztály

1139 Budapest, Béke tér 1.

Telefon: 452-41-00 / 5054-es mellék

E-mail: kornyezetvedelem@bp13.hu

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 13.30-18.00,

szerda: 8.00-16.30,

péntek: 8.00-11.30

Az Építésügyi Osztály elérhetőségei

Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat
Építésügyi Osztály
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:30-18:00
Szerda: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-11:30
Telefon: (1) 452-4100/5051-es mellék Fax: (1) 452-4301 E-mail cím: epites@bp13.hu Osztályvezető neve: Csonka Tamás (1) 452-4100/5051-es mellék Kérdése, észrevétele van? Írjon nekünk!