XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2021. október 20. Vendel, Kleopátra

Hatósági bizonyítvány NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

Jogszabályban meghatározott esetekben az építésügyi hatóság – adat, tény, állapot igazolása céljából az ügyfél kérelmére vagy a földhivatal megkeresésére – hatósági bizonyítványt állít ki.

A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztését követő naptól számított tíz napon belül kell kiadni. Jogszabályban meghatározott esetekben a hatósági bizonyítvány kiállítása megtagadható.

Általános információk

1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 34. § (5) bekezdése szerint:

Az építésügyi hatóság jogszabályban meghatározott esetekben tény, állapot, egyéb adat igazolása céljából

a) a tervezés elősegítése érdekében, vagy

b) az ingatlan adataiban bekövetkezett változásnak a külön jogszabályban meghatározottak szerint az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéshez

helyszíni szemle alapján hatósági bizonyítványt állít ki.

 

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 56. § (1) bek.  alapján  kérelemre, vagy az ingatlan-nyilvántartást vezető első fokú ingatlanügyi hatóság hivatalból folytatott eljárása esetén az OÉNY-ből megismerhető adat, tény, állapot, vagy helyszíni szemle alapján

a) a telken építmény meglétére vagy hiányára az építésfelügyeleti hatóság,

b) a telken meglévő építmény vagy önálló rendeltetési egység jogszerűségére az építésügyi hatóság

vonatkozó adat, tény igazolása céljából az Étv. 34. § (5) bekezdése alapján hatósági bizonyítványt állít ki.

 

A hatóság az igazolni kívánt adattal, ténnyel, illetve állapottal összefüggő dokumentumokat is – (a személyes adatok kivételével) az ügyféltől bekérheti. A hatósági bizonyítvány iránti kérelemben célszerű feltüntetni azt, hogy a bizonyítványt az ügyfél milyen eljárásban vagy milyen célból kívánja felhasználni.

A 2004. évi CXL. törvény 83. § (8) bekezdése alapján a hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja, ha kiadása jogszabályba ütközik, vagy az ügyfél valótlan vagy olyan adat, tény állapot igazolását kéri, amelyre vonatkozóan a hatóság adattal nem rendelkezik.

 

Eljárási illetékek:

1990. évi XCIII. törvény XV. melléklet I.11. pontja alapján az ingatlan adataiban bekövetkezett változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez, vagy tény, állapot, egyéb adat igazolásához az építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó hatósági bizonyítvány kiadása 20 000 forint,

Eljárás menete:

  • a kérelem benyújtása
  • hiánypótlás – szükség esetén
  • tényállás tisztázása
  • döntés meghozatala
  • döntés kézbesítése (postázás)

Az eljárási határidő:

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 56.§ (3) bek.  alapján a hatósági bizonyítványt - az e rendelet szerinti hivatalbóli intézkedés kivételével - az eljárás megindulásától számított tíz napon belül vagy önálló határozattal.

Vonatkozó jogszabályok:

  • 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.)
  • 2004. évi CXL. törvény (Ket.)
  • 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

Az eljárással kapcsolatos illetékességi terület:

A XIII. kerület közigazgatási területe

A ténylegesen eljáró szerv neve, elérhetősége

Építésügyi Osztály

1139 Budapest, Béke tér 1.

tel.: 452-41-00 / 5051-es mellék

e-mail: epites@bp13.hu

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 13.30-18.00,

szerda: 8.00-16.30,

péntek: 8.00-11.30

 

 

 

Az Építésügyi Osztály elérhetőségei

Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat
Építésügyi Osztály
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:30-18:00
Szerda: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-11:30
Telefon: (1) 452-4100/5051-es mellék Fax: (1) 452-4301 E-mail cím: epites@bp13.hu Osztályvezető neve: Csonka Tamás (1) 452-4100/5051-es mellék Kérdése, észrevétele van? Írjon nekünk!