XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2021. október 20. Vendel, Kleopátra

Jogutódlás tudomásulvétele NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

Az építésügyi hatóság - a használatbavételi és a fennmaradási engedélyezési eljárás kivételével - az engedélyek és kötelezettségek tekintetében a jogutódlásról végzéssel dönt, döntéséről az építésfelügyeleti hatóságot értesíti.

Általános információk

Ha az építési-, módosított építési-, továbbépítési-, bontási engedélyekben megnevezett építtető helyébe jogutód építtető lép be akkor a jogutódlásra vonatkozóan kérelmet kell benyújtani az építésügyi hatóságnál.

A 2004. évi CXL. törvény 16. § (2) bekezdése alapján kérelemre indult eljárásban a kérelmező ügyfél jogutódja - az eljárásról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, de legkésőbb a jogutódlástól számított hat hónapon belül - kérheti a jogutódlás megállapítását.

Az eljárásban a hatóság vizsgálja az építési jogosultság igazolása tárgyában a jogutódlás bekövetkeztét. A hatóság a jogutódlásról a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 53.§ (1) bek.  alapján végzéssel dönt.

 

Eljárási illetékek:

Az 1990. évi XCIII. törvény XV. melléklet I.13. pontja alapján 10 000 Ft.

 

Eljárás menete:

  • a kérelem és mellékleteinek benyújtása
  • tényállás tisztázása
  • döntés meghozatala
  • döntés kézbesítése (postázás)
  • a döntés jogerőre emelése

Vonatkozó jogszabályok:

  • 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
  • 1997. évi LXXVIII. Tv. (Étv.)
  • 2004. évi CXL. törvény (Ket.)

 

Az eljárással kapcsolatos illetékességi terület:

A XIII. kerület közigazgatási területe

 

A ténylegesen eljáró szerv neve, elérhetősége

Építésügyi Osztály

1139 Budapest, Béke tér 1.

tel.: 452-41-00 / 5051-es mellék

e-mail: epites@bp13.hu

 

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 13.30-18.00,

szerda: 8.00-16.30,

péntek: 8.00-11.30

Az Építésügyi Osztály elérhetőségei

Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat
Építésügyi Osztály
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:30-18:00
Szerda: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-11:30
Telefon: (1) 452-4100/5051-es mellék Fax: (1) 452-4301 E-mail cím: epites@bp13.hu Osztályvezető neve: Csonka Tamás (1) 452-4100/5051-es mellék Kérdése, észrevétele van? Írjon nekünk!