XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2021. október 20. Vendel, Kleopátra

Zajkibocsátási határérték alóli felmentés építési tevékenység esetén NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

A környezeti zajt okozó építési tevékenységekre vonatkozó határértékek betartása alóli felmentést kérhet a kivitelező egyes építési időszakokra, ha a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető.

Környezeti zajt okozó építési, bontási, vagy ezekhez kapcsolódó szállítási és rakodási tevékenységet munkanapokon csak 7 és 20 óra között, szombaton és jogszabály által pihenőnapnak minősített napokon 9 és 18 óra között szabad végezni. Vasárnap és ünnepnapokon ilyen tevékenységet végezni tilos.

Általános információk:

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a környezeti zajt okozó építési tevékenységekre vonatkozó, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. mellékletében előírt határértékek betartása alóli felmentést kérhet a kivitelező egyes építési időszakokra, ha a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető.

Környezeti zajt okozó építési, bontási, vagy ezekhez kapcsolódó szállítási és rakodási tevékenységet - az élet és vagyon megóvása, baleset és veszély elkerülésével végezett tevékenységek, illetve a közterületen, továbbá a munkahelyi terület besorolású és a közlekedési létesítmények elhelyezését szolgáló építési üvezetekben végzett tevékenységek kivátelével - munkanapokon csak 7 és 20 óra között, szombaton és jogszabály által pihenőnapnak minősített napokon 9 és 18 óra között szabad végezni. Vasárnap és ünnepnapokon ilyen tevékenységet végezni tilos.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

A felmentés iránti kérelemben meg kell jelölni

  • a határérték túllépés okát (a zajkibocsátás milyen okból nem csökkenthető műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre),
  • a felmentéssel érintett időszak kezdő és végnapját,
  • a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható következményeit.

Eljárási illeték:

5.000 Ft

Az eljárás menete:

  • a kérelem benyújtása,
  • kérelem előzetes vizsgálata, szükség esetén hiánypótlási felhívás,
  • a közegészségügyi hatóság szakhatósági állásfoglalása,
  • döntés (felmentés a tevékenység napi, heti időbeosztására és a munkavégzés teljesítményére vonatkozó korlátozásokkal; a kérelem elutasítása)

Vonatkozó jogszabályok:

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

8/2013. (III. 26.) XIII. kerületi önkormányzati rendelet a zajvédelem helyi szabályairól

Az eljárással kapcsolatos illetékességi terület:

A XIII. kerület közigazgatási területe

A ténylegesen eljáró szerv neve, elérhetősége

Építésügyi Osztály

1139 Budapest, Béke tér 1.

Telefon: 452-41-00 / 5054-es mellék

E-mail: kornyezetvedelem@bp13.hu

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 13.30-18.00,

szerda: 8.00-16.30,

péntek: 8.00-11.30

Az Építésügyi Osztály elérhetőségei

Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat
Építésügyi Osztály
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:30-18:00
Szerda: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-11:30
Telefon: (1) 452-4100/5051-es mellék Fax: (1) 452-4301 E-mail cím: epites@bp13.hu Osztályvezető neve: Csonka Tamás (1) 452-4100/5051-es mellék Kérdése, észrevétele van? Írjon nekünk!